Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

Ideowy wymiar architektury modernistycznej

Kierownik projektu: dr Aneta Borowik

Opis projektu: Projekt ma na celu pokazanie ideowości architektury modernistycznej i późno modernistycznej w okresie międzywojennym i powojennym oraz mechanizmów wykorzystywania paradygmatu nowoczesności przez ówczesne władze.

Malarstwo monumentalne w Rzeczypospolitej w XVIII wieku

Kierownik projektu: dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie całościowego opracowania XVIII-wiecznego malarstwa monumentalnego z terenu Rzeczypospolitej. Na podstawie wyników analizy formalnej i ikonograficznej poszczególnych dekoracji malarskich zostaną sformułowane wnioski ogólne na temat ich proweniencji, schematów kompozycyjnych, wykorzystanych pierwowzorów graficznych oraz oryginalności.

return to top