Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutu Nauk o Sztuce

mgr Lidia Żalińska
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 122
e-mail: lidia.zalinska@us.edu.pl
tel.: 32 359 13 14

mgr Dagmara Miłek (importerka PBN)
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 35
e-mail: dagmara.milek@us.edu.pl
tel.: 32 359 12 04

return to top