Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Sztuce

Instytut Nauk o Sztuce podejmuje współpracę instytucjami kultury, szkołami średnimi, centrami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi uniwersytetami. Partnerstwo ma na celu wzajemne wspieranie aktywności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych oraz akademickich. W celu nawiązania współpracy z Instytutem Nauk o Sztuce UŚ prosimy o kontakt mailowy: inos.wh@us.edu.pl

Współpraca z instytucjami:

Współpraca w ramach programu Erasmus+

return to top