Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Jerzy Gorzelik, prof. UŚ

07.11.2019 - 23:25, aktualizacja 17.04.2024 - 13:34
Redakcja: am

dr hab. Jerzy Gorzelik, prof. UŚ
e-mail: jerzy.gorzelik@us.edu.pl

dyżury:
wtorki 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Ur. 1971, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. W swoich badaniach skupia się na analizowaniu zjawisk artystycznych w kontekście konfesyjnym i narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki Górnego Śląska w XVI-XX w.

Podejmuje problemy wykorzystania medium sztuki i dziedzictwa kulturowego w dyskursywnym kreowaniu wspólnot wyobrażonych oraz relacji między sztuką a pamięcią zbiorową.

Jerzy Gorzelik, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

jerzy.gorzelik@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6405-9835

https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Gorzelik

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=xgCS8XYAAAAJ

https://silesian.academia.edu/JerzyGorzelik

 

Research interests:

 • Central European art in the face of group identities: confession, national and regional;
 • Relations between traditional religions and nationalisms seen through the prism of art;
 • Cultural heritage in Central Europe, wooden architecture and industrial heritage in particular;
 • Modern art in Upper Silesia

Recent publications:

 • Gorzelik, Jerzy: Między „sensus catholicus” a „uchrześcijanionym nacjonalizmem”: sztuka Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych [Between “sensus catholicus” and “catholicized nationalism”: the art of the Roman Catholic Church in Upper Silesia in the face of national discourses]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, ISBN 978-83-226-3898-9
 • Gorzelik, Jerzy: „Zrodzone z duszy ludu”: ochrona sakralnej architektury drewnianej na międzywojennym Górnym Śląsku a polsko-niemiecki spór o narodowy charakter regionu [“Born out of the people’s soul”: Preservation of wooden religious architecture in inter-war Upper Silesia and the Polish-German conflict over the national character of the region]. “Wiadomości Konserwatorskie” 2020, no. 62, pp. 28-41
 • Gorzelik, Jerzy: Katolicyzm i Wielka Wojna : upamiętnienie poległych i tożsamościowe konstrukty w Europie Środkowej na przykładzie kościołów św. Jadwigi w Opawie i św. Brunona w Giżycku [Catholicism and the Great War: Commemoration of the dead and identity constructs in Central Europe on the example of St. Hedwig’s church in Opava and St. Bruno’s church in Giżycko]. “Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” vol. 55, issue 2 (2020), pp. 49-65
 • Gorzelik, Jerzy: One City, Two Narratives: The nationalist discourse in interwar Katowice (1922–1939). In: City Narratives. Built-up areas as space subject to political, architectural & artistic intervention. I. Kozina (ed.). Katowice: Academy of Fine Arts. 2019, pp. 107-130, ISBN 978-83-65825-29-2
 • Gorzelik, Jerzy: Żołnierz, heros, kresowy rycerz – przemiana wizerunku „powstańca śląskiego” w międzywojennej rzeźbie monumentalnej [Soldier, hero, Borderlands’ knight — the change of the “Silesian insurgent” image in inter-war monumental sculpture]. “Studia Śląskie” Seria Nowa, vol. 84 (2019), pp. 57-75

Academic outreach and engagement:

 • Training for teachers from minority schools, organized by the German Education Society (2020) on Silesian art history: delivering a series of lectures, recording podcasts and organizing workshops in German, as part of the project LernRaum, organized by NTO (2020-2021);
 • Participation in the projects of the House of Polish-German Cooperation — theme tour guiding as part of the project “Krótki kurs historii Górnego Śląska” [A short course of Upper Silesia history] (2019);
 • Collaboration with the Foundation Dom Modernisty — participation in the project “Perły katowickiej Temidy” [The pearls of Katowice Themis]: a lecture and a brochure on the architecture of the court buildings in Katowice (2019), application texts about the monuments in Katowice and Mikołów (2020).

 

Jerzy Gorzelik - zdjęcie portretowe

return to top