Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Karolina Tomczak

09.11.2019 - 14:04, aktualizacja 04.05.2021 - 10:21
Redakcja: am

dr Karolina Tomczak
e-mail: karolina.tomczak@us.edu.pl

dyżury:
środy 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego (zajęcia dydaktyczne także w cieszyńskim Instytucie Sztuk Plastycznych UŚ). Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, edytorka i redaktorka publikacji naukowych i pokonferencyjnych. Tytuł doktora uzyskała w 2013 roku na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji pt. Późna twórczość Xawerego Dunikowskiego 1945–1964, promowanej przez prof. dr hab. Annę Markowską (IHS UWr). Od 2016 roku związana z Uniwersytetem Śląskim. Tu także redaktorka serii Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: Sztuka i Dydaktyka na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki w Cieszynie. Ponadto uczestniczka konferencji naukowych i projektów zewnętrznych popularyzujących kulturę i sztukę zwłaszcza na Dolnym Śląsku.

Główne zainteresowania odnoszą się do sztuki współczesnej polskiej i zagranicznej, a także metodologii sztuk plastycznych i krytyki artystycznej. Wyszczególnione obszary badawcze dotyczą dwudziestowiecznej twórczości rzeźbiarskiej, głównie rodzimej.

Wybrane publikacje:

 • Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego. 1945–1964, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019.
 • Między sacrum “starym” a “nowym” w przestrzeni miejskiej Wrocławia – kościół a współczesna galeria handlowa. W: Interpretacja a redefinicje sztuki. Między praktyką twórczą a dyskursem teoretycznym. Red. W. Jacyków, R. Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019.
 • Między modernizmem a postmodernizmem – współczesna perspektywa dydaktyki artystycznej. W: „Tu i teraz”: dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej. A. Giełdoń-Paszek, R. Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019.
 • Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistościW. Jacyków, K. Tomczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018.
 • Materia światła i cienia w rzeźbie współczesnej – między formą a znaczeniem. W: Rzeźba. Materia światła i cienia. Fober, Majchrowski, Pasterczyk, Szarek, kat. wyst. Red. J. Fober. Cieszyn 2018.
 • Instalacje Christiana Boltańskiego – dokument życia. W: Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. W. Jacyków, K. Tomczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 9–30.
 • Fotomedializm Natalii LL. Przestrzeń natury (ogród) w fotograficznym metatekście. W: Ogród – miejsce upraw czy symbol. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 107–114.
 • Pomnik Czynu Powstańczego Xawerego Dunikowskiego z lat 1946–1955 – artystyczna interpretacja historii Ziem Zachodnich wobec komunistycznej władzy. „Pamiętnik Sztuk Pięknych” 2016, nr 11: Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1981. Red. Anna Markowska, Zofia Reznik. Warszawa 2016, s. 89–97.
 • Rzeczy kobiece. Mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty. „Pamiętnik Sztuk Pięknych” 2016, nr 11: Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1981. Red. A. Markowska, Z. Reznik. Warszawa 2016, s. 175–186 (współautorzy: A. Markowska, Z. Reznik, J. Wątroba).

Karolina Tomczak, PhD
Assistant Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

karolina.tomczak@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6836-4941

https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Tomczak2

https://scholar.google.com/citations?user=lzSWKhoAAAAJ&hl=pl&authuser=2

 

Research interests:

Modern Polish and international art, plastic arts methodology, art criticism, native sculpture of the 20th century.

Monographs:

 1. Artystyczne światy Anny Szpakowskiej-Kujawskiej [Artistic worlds of Anna Szpakowska-Kujawska]. Zbliżenia, Katowice 2021;
 2. Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego, 1945−1964 [The post-war monuments by Xawery Dunikowski, 1945−1964], Katowice 2020;

Chapters in edited books:

 1. Między modernizmem a postmodernizmem – współczesna perspektywa dydaktyki artystycznej [Between modernism and postmodernism — a contemporary perspective of art didactics], Katowice 2019;
 2. Instalacje Christiana Boltańskiego – dokument życia [Christian Boltański’s installations — a life documentary], Katowice 2018;

Book edition:

 1. Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości [Documentary and artistic creation as complementing forms of reality imaging], Katowice 2018.

 

Karolina Tomczak - zdjęcie profilowe

return to top