Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

dr Karolina Tomczak

09.11.2019 - 14:04, aktualizacja 04.02.2020 - 14:59
Redakcja: an
Karolina Tomczak - zdjęcie profilowe  

 

 

 

dr Karolina Tomczak
e-mail: karolina.tomczak@us.edu.pl

dyżury:
środy 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego (zajęcia dydaktyczne także w cieszyńskim Instytucie Sztuk Plastycznych UŚ). Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, edytorka i redaktorka publikacji naukowych i pokonferencyjnych. Tytuł doktora uzyskała w 2013 roku na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji pt. Późna twórczość Xawerego Dunikowskiego 1945–1964, promowanej przez prof. dr hab. Annę Markowską (IHS UWr). Od 2016 roku związana z Uniwersytetem Śląskim. Tu także redaktorka serii Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: Sztuka i Dydaktyka na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki w Cieszynie. Ponadto uczestniczka konferencji naukowych i projektów zewnętrznych popularyzujących kulturę i sztukę zwłaszcza na Dolnym Śląsku.

Główne zainteresowania odnoszą się do sztuki współczesnej polskiej i zagranicznej, a także metodologii sztuk plastycznych i krytyki artystycznej. Wyszczególnione obszary badawcze dotyczą dwudziestowiecznej twórczości rzeźbiarskiej, głównie rodzimej.

Wybrane publikacje:

  • Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego. 1945–1964, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019.
  • Między sacrum “starym” a “nowym” w przestrzeni miejskiej Wrocławia – kościół a współczesna galeria handlowa. W: Interpretacja a redefinicje sztuki. Między praktyką twórczą a dyskursem teoretycznym. Red. W. Jacyków, R. Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019.
  • Między modernizmem a postmodernizmem – współczesna perspektywa dydaktyki artystycznej. W: „Tu i teraz”: dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej. A. Giełdoń-Paszek, R. Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019.
  • Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. W. Jacyków, K. Tomczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018.
  • Materia światła i cienia w rzeźbie współczesnej – między formą a znaczeniem. W: Rzeźba. Materia światła i cienia. Fober, Majchrowski, Pasterczyk, Szarek, kat. wyst. Red. J. Fober. Cieszyn 2018.
  • Instalacje Christiana Boltańskiego – dokument życia. W: Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. W. Jacyków, K. Tomczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 9–30.
  • Fotomedializm Natalii LL. Przestrzeń natury (ogród) w fotograficznym metatekście. W: Ogród – miejsce upraw czy symbol. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 107–114.
  • Pomnik Czynu Powstańczego Xawerego Dunikowskiego z lat 1946–1955 – artystyczna interpretacja historii Ziem Zachodnich wobec komunistycznej władzy. „Pamiętnik Sztuk Pięknych” 2016, nr 11: Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1981. Red. Anna Markowska, Zofia Reznik. Warszawa 2016, s. 89–97.
  • Rzeczy kobiece. Mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty. „Pamiętnik Sztuk Pięknych” 2016, nr 11: Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1981. Red. A. Markowska, Z. Reznik. Warszawa 2016, s. 175–186 (współautorzy: A. Markowska, Z. Reznik, J. Wątroba).

 

 

return to top