Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

07.11.2019 - 22:12, aktualizacja 04.02.2020 - 15:02
Redakcja: an
 

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce
e-mail: miroslawa.sobczynska-szczepanska@us.edu.pl

dyżury:
wtorki 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Ur. w 1974 r. w Gliwicach. Magister historii sztuki (1998, Uniwersytet Wrocławski); magister filologii hiszpańskiej (2001, Uniwersytet Wrocławski); licencjat filologii włoskiej (2002, Uniwersytet Śląski); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (2010, Uniwersytet Wrocławski); absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości oraz infrastruktury technicznej (2001, Politechnika Śląska). Zatrudniona kolejno jako asystent (2011-2012) oraz adiunkt (od 2012) w Zakładzie Historii Sztuki, a następnie w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego oraz jako adiunkt (2011-2013) w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka (kierunek: ochrona dóbr kultury). Stypendystka rządu meksykańskiego (roczny staż naukowo-badawczy, 1998-1999, Universidad Nacional Autónoma de México), rządu włoskiego (2002, Perugia) i Fundacji Lanckorońskich (2012, Rzym). Wykonawca w projektach: Polska architektura sakralna XX wieku (1997-2000, kierownik dr Cezary Wąs, KBN), Podręcznik Edukacji Regionalnej (2012-2013, koordynator: dr Maciej Fic, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), “Śląski Tiepolo”. Szlak Malarstwa Barokowego im. Franza Antona Sebastiniego na Śląsku (2012, kierownik: dr hab. Andrzej Kozieł, MKiDN), Malarstwo barokowe na Śląsku (2012-2015, kierownik: dr hab. Andrzej Kozieł, NCN – NPRH), Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (2012-2016, kierownik: prof. dr hab. Marek Derwich, NCN – NPRH), Arte, realeza e iconografía heroica. La proyección mítica de la monarquía hispánica, siglos XVI-XIX, kierownik: prof. María Inmaculada Rodríguez Moya, MCIU). Kierownik projektu Malarz Joseph Prechtl i jego twórczość w świetle źródeł (2018-2019, NCN – Miniatura 2). Laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze (2019).

Zainteresowania badawcze: sztuka nowożytna Europy Środkowej, zwłaszcza architektura i malarstwo monumentalne, sztuka Półwyspu Iberyjskiego i Iberoameryki.

 Wybrane publikacje:

  • Malarz Joseph Prechtl (brat Józef od św. Teresy). Przyczynek do monografii artysty, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXX, z. 1, 2018, s. 49-86.
  • Los cultos y devociones promovidos por los trinitarios descalzos en la República de las Dos Naciones y la monarquía de los Habsburgo, [w:] Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez (red.), La Piedad de la Casa de Austria. Arte, dinastía y devoción, Gijón 2018, s. 137-149.
  • Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Katowice 2017.
  • Kasata klasztoru trynitarzy w Krotoszynie oraz losy jego kulturowego dziedzictwa, „Nasza Przeszłość”, CXXVIII, 2017, s. 131-153.
  • A comparison of approaches to art in the constitutions of the Orders of the Discalced Carmelites and Trinitarians, „Folia Historica Cracoviensia”, XXII, 2016, s. 451-465.
  • Źródła do dziejów skasowanych klasztorów w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie „Hereditas Monasteriorum”, V, 2014, s. 191-267; razem z E. Ziółkowską, UMK.
  • Wybrane źródła do dziejów skasowanych klasztorów trynitarzy w zasobie Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, „Hereditas Monasteriorum”, IV, 2014, s. 221-234.
  • Problem autorstwa kościoła dworskiego w Cieszkowie oraz świątyni trynitarzy w Krotoszynie w świetle źródeł, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXV, z. 3/4, 2013, s. 405-424.
  • Kościół i klasztor trynitarzy w Teofilpolu. Na marginesie książki Andrzeja Betleja ‘Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku’, Kraków, Wydawnictwo Societas Vistulana 2010, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXIII, z. 1/2, 2011, s. 224 -233.
  • Kościoły trynitarzy na tle architektury sakralnej dawnej Rzeczypospolitej: oryginalność, zależność, oddziaływanie, [w:] Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Red. K. Brzezina. Kraków 2007, s. 93-107.
return to top