Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

07.11.2019 - 22:12, aktualizacja 04.05.2021 - 12:25
Redakcja: am

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce

e-mail: miroslawa.sobczynska-szczepanska@us.edu.pl

dyżury:
wtorki 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Ur. w 1974 r. w Gliwicach. Magister historii sztuki (1998, Uniwersytet Wrocławski); magister filologii hiszpańskiej (2001, Uniwersytet Wrocławski); licencjat filologii włoskiej (2002, Uniwersytet Śląski); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (2010, Uniwersytet Wrocławski); absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości oraz infrastruktury technicznej (2001, Politechnika Śląska). Zatrudniona kolejno jako asystent (2011-2012) oraz adiunkt (od 2012) w Zakładzie Historii Sztuki, a następnie w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego oraz jako adiunkt (2011-2013) w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka (kierunek: ochrona dóbr kultury). Stypendystka rządu meksykańskiego (roczny staż naukowo-badawczy, 1998-1999, Universidad Nacional Autónoma de México), rządu włoskiego (2002, Perugia) i Fundacji Lanckorońskich (2012, Rzym). Wykonawca w projektach: Polska architektura sakralna XX wieku (1997-2000, kierownik dr Cezary Wąs, KBN), Podręcznik Edukacji Regionalnej (2012-2013, koordynator: dr Maciej Fic, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), “Śląski Tiepolo”. Szlak Malarstwa Barokowego im. Franza Antona Sebastiniego na Śląsku (2012, kierownik: dr hab. Andrzej Kozieł, MKiDN), Malarstwo barokowe na Śląsku (2012-2015, kierownik: dr hab. Andrzej Kozieł, NCN – NPRH), Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (2012-2016, kierownik: prof. dr hab. Marek Derwich, NCN – NPRH), Arte, realeza e iconografía heroica. La proyección mítica de la monarquía hispánica, siglos XVI-XIX, kierownik: prof. María Inmaculada Rodríguez Moya, MCIU). Kierownik projektu Malarz Joseph Prechtl i jego twórczość w świetle źródeł (2018-2019, NCN – Miniatura 2). Laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze (2019).

Zainteresowania badawcze:

sztuka nowożytna Europy Środkowej, zwłaszcza architektura i malarstwo monumentalne, sztuka Półwyspu Iberyjskiego i Iberoameryki.

 Wybrane publikacje:

 • Malarz Joseph Prechtl (brat Józef od św. Teresy). Przyczynek do monografii artysty, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXX, z. 1, 2018, s. 49-86.
 • Los cultos y devociones promovidos por los trinitarios descalzos en la República de las Dos Naciones y la monarquía de los Habsburgo, [w:] Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez (red.), La Piedad de la Casa de Austria. Arte, dinastía y devoción, Gijón 2018, s. 137-149.
 • Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Katowice 2017.
 • Kasata klasztoru trynitarzy w Krotoszynie oraz losy jego kulturowego dziedzictwa, „Nasza Przeszłość”, CXXVIII, 2017, s. 131-153.
 • A comparison of approaches to art in the constitutions of the Orders of the Discalced Carmelites and Trinitarians, „Folia Historica Cracoviensia”, XXII, 2016, s. 451-465.
 • Źródła do dziejów skasowanych klasztorów w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie „Hereditas Monasteriorum”, V, 2014, s. 191-267; razem z E. Ziółkowską, UMK.
 • Wybrane źródła do dziejów skasowanych klasztorów trynitarzy w zasobie Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, „Hereditas Monasteriorum”, IV, 2014, s. 221-234.
 • Problem autorstwa kościoła dworskiego w Cieszkowie oraz świątyni trynitarzy w Krotoszynie w świetle źródeł, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXV, z. 3/4, 2013, s. 405-424.
 • Kościół i klasztor trynitarzy w Teofilpolu. Na marginesie książki Andrzeja Betleja ‘Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku’, Kraków, Wydawnictwo Societas Vistulana 2010, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXIII, z. 1/2, 2011, s. 224 -233.
 • Kościoły trynitarzy na tle architektury sakralnej dawnej Rzeczypospolitej: oryginalność, zależność, oddziaływanie, [w:] Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Red. K. Brzezina. Kraków 2007, s. 93-107.

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, PhD
Assistant Professor in the Institute of Arts Studies
Deputy Director of the Institute
Faculty of Humanities

miroslawa.sobczynska-szczepanska@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-7249-1991

https://www.researchgate.net/profile/Miroslawa_Sobczynska-Szczepanska

https://scholar.google.pl/citations?user=X-z1hWcAAAAJ&hl=en

https://silesian.academia.edu/MirosławaSobczyńskaSzczepańska

 

Research interests:

Early-modern art of Central Europe, especially architecture and monumental painting, art of the Iberian Peninsula and Ibero-America.

Recent publications (5):

 1. Zespół kościelno-klasztorny trynitarzy w Beresteczku: historia, pierwotny kształt, stan zachowania // Trinitarian church-monastery complex in Berestechko: History, original shape, state of preservation, “Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”, Vol. 61, 2020, pp. 45-59.
 2. Oskar Jacek Rojewski, Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, eds., Court, nobles and festivals: studies on the Early Modern visual culture, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ISBN 978-83-226-3835-4.
 3. Malarz Joseph Prechtl. Przyczynek do monografii artysty [The painter Joseph Prechtl. A contribution to the artist’s monograph], „Biuletyn Historii Sztuki”, Vol. 80, No. 1, 2018, pp. 49-86.
 4. Los cultos y devociones promovidos por los trinitarios descalzos en la República de las Dos Naciones y la monarquía de los Habsburgo in: Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez, eds., La Piedad de la Casa de Austria. Arte, dinastía y devoción, Gijón: Ediciones Trea, 2018, ISBN 978-84-17140-66-3, pp. 137-149.
 5. Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej [Trinitarian architecture in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth], Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, ISBN 978-83-8012-936-8.

Research grants:

 • Malarz Joseph Prechtl i jego twórczość w świetle źródeł [The painter Joseph Prechtl and his work in the light of the sources], project manager, the research project of the National Science Centre, Miniatura 2, November, 2018–October, 2019).
 • Architektura trynitarzy w dawnej Rzeczypospolitej [Trinitarian architecture in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth],archival research, Rome, (a research grant of the Lanckoroński Foundation), May, 2012.
 • Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México –  research internship (a Mexican Government grant), September,1998–August, 1999.

Academic outreach and engagement (3):

 • Lectures on the Trinitarian architecture for the Association of Art Historians (Łódź, 2018; Wrocław, 2020).
 • Rex bellum. Visiones artísticas de guerra y conquista. VII Simposio internacional “Iconografía y Forma”, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, 14-16, October, 2020, member of the scientific committee.
 • Popular science articles on the website of The Museum of King John III’s Palace at Wilanów (the section ‘Passage to knowledge’), 2020.

 

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

return to top