Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, prof. UŚ

07.11.2019 - 22:12, aktualizacja 18.12.2022 - 10:47
Redakcja: am

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, prof. UŚ
zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce
koordynator wydziałowa programu Erasmus+
koordynator pracowni fotograficznej Instytutu Nauk o Sztuce

e-mail: miroslawa.sobczynska-szczepanska@us.edu.pl

dyżury:
wtorki 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Ur. w 1974 r. w Gliwicach. Magister historii sztuki (1998, Uniwersytet Wrocławski); magister filologii hiszpańskiej (2001, Uniwersytet Wrocławski); licencjat filologii włoskiej (2002, Uniwersytet Śląski); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (2010, Uniwersytet Wrocławski); absolwentka studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości oraz infrastruktury technicznej (2001, Politechnika Śląska). Zatrudniona kolejno jako asystent (2011-2012) oraz adiunkt (od 2012) w Zakładzie Historii Sztuki, a następnie w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego oraz jako adiunkt (2011-2013) w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka (kierunek: ochrona dóbr kultury). Stypendystka rządu meksykańskiego (roczny staż naukowo-badawczy, 1998-1999, Universidad Nacional Autónoma de México), rządu włoskiego (2002, Perugia) i Fundacji Lanckorońskich (2012, Rzym). Wykonawca w projektach: Polska architektura sakralna XX wieku (1997-2000, kierownik dr Cezary Wąs, KBN), Podręcznik Edukacji Regionalnej (2012-2013, koordynator: dr Maciej Fic, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), “Śląski Tiepolo”. Szlak Malarstwa Barokowego im. Franza Antona Sebastiniego na Śląsku (2012, kierownik: dr hab. Andrzej Kozieł, MKiDN), Malarstwo barokowe na Śląsku (2012-2015, kierownik: dr hab. Andrzej Kozieł, NCN – NPRH), Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (2012-2016, kierownik: prof. dr hab. Marek Derwich, NCN – NPRH), Arte, realeza e iconografía heroica. La proyección mítica de la monarquía hispánica, siglos XVI-XIX, kierownik: prof. María Inmaculada Rodríguez Moya, MCIU). Kierownik projektu Malarz Joseph Prechtl i jego twórczość w świetle źródeł (2018-2019, NCN – Miniatura 2). Laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze (2019).

Zainteresowania badawcze:

sztuka nowożytna Europy Środkowej, zwłaszcza architektura i malarstwo monumentalne, sztuka Półwyspu Iberyjskiego i Iberoameryki.

 Wybrane publikacje:

 • The Paintings by Thaddäus Kuntz (Kuntze) from Kock and Lutsk, „Artibus et Historiae”, LXXXIV, 2021, s. 247-264.
 • Późnobarokowy wystrój i wyposażenie lwowskich kościołów trynitarzy, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXXIII, z. 1, 2021, s. 31-66.
 • Zespół kościelno-klasztorny trynitarzy w Beresteczku: historia, pierwotny kształt, stan zachowania / Trinitarian church-monastery complex in Berestechko: history, original shape, state of preservation, „Wiadomości Konserwatorskie” / „Journal of Heritage Conservation”, LXI, 2020, s. 45-59.
 • Malarz Joseph Prechtl. Przyczynek do monografii artysty, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXX, z. 1, 2018, s. 49-86.
 • Los cultos y devociones promovidos por los trinitarios descalzos en la República de las Dos Naciones y la monarquía de los Habsburgo, [w:] Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez (red.), La Piedad de la Casa de Austria. Arte, dinastía y devoción, Gijón 2018, s. 137-149.
 • Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 344 s. + 167 il.
 • Kasata klasztoru trynitarzy w Krotoszynie oraz losy jego kulturowego dziedzictwa, „Nasza Przeszłość”, CXXVIII, 2017, s. 131-153.
 • A comparison of approaches to art in the constitutions of the Orders of the Discalced Carmelites and Trinitarians, „Folia Historica Cracoviensia”, XXII, 2016, s. 451-465.
 • Problem autorstwa kościoła dworskiego w Cieszkowie oraz świątyni trynitarzy w Krotoszynie w świetle źródeł, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXV, z. 3/4, 2013, s. 405-424.
 • Kościół i klasztor trynitarzy w Teofilpolu. Na marginesie książki Andrzeja Betleja ‘Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku’, Kraków, Wydawnictwo Societas Vistulana 2010, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXIII, z. 1/2, 2011, s. 224 -233.

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, PhD
Associate Professor in the Institute of Arts Studies
Deputy Director of the Institute
Erasmus+ Departmental Coordinator
Coordinator of the Photo Lab of the Institute of Arts Studies

miroslawa.sobczynska-szczepanska@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-7249-1991

https://www.researchgate.net/profile/Miroslawa_Sobczynska-Szczepanska

https://scholar.google.pl/citations?user=X-z1hWcAAAAJ&hl=en

https://silesian.academia.edu/MirosławaSobczyńskaSzczepańska

 

Research interests:

Early-modern art of Central Europe, especially architecture and monumental painting, art of the Iberian Peninsula and Ibero-America.

Recent publications (5):

 1. The Paintings by Thaddäus Kuntz (Kuntze) from Kock and Lutsk, „Artibus et Historiae”, vol. 84, 2021, pp. 247-264.
 2. Późnobarokowy wystrój i wyposażenie lwowskich kościołów trynitarzy [], „Biuletyn Historii Sztuki”, vol. 83, no. 1, 2021, pp. 31-66.
 3. Zespół kościelno-klasztorny trynitarzy w Beresteczku: historia, pierwotny kształt, stan zachowania // Trinitarian church-monastery complex in Berestechko: History, original shape, state of preservation, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”, vol. 61, 2020, pp. 45-59.
 4. Court, nobles and festivals: studies on the Early Modern visual culture, ed. with Oskar Jacek Rojewski, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, s. 203.
 5. Los cultos y devociones promovidos por los trinitarios descalzos en la República de las Dos Naciones y la monarquía de los Habsburgo in: Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez, eds., La Piedad de la Casa de Austria. Arte, dinastía y devoción, Gijón: Ediciones Trea, 2018, ISBN 978-84-17140-66-3, pp. 137-149.

Research grants:

 • Malarz Joseph Prechtl i jego twórczość w świetle źródeł [The painter Joseph Prechtl and his work in the light of the sources], project manager, the research project of the National Science Centre, Miniatura 2, November, 2018–October, 2019).
 • Architektura trynitarzy w dawnej Rzeczypospolitej [Trinitarian architecture in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth],archival research, Rome, (a research grant of the Lanckoroński Foundation), May, 2012.
 • Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México –  research internship (a Mexican Government grant), September,1998–August, 1999.

Academic outreach and engagement (3):

 • Lectio magistralis ‘L’architettura tardo barocca nell’Europa centro-orientale’ at the Department of Civil Engineering and Architecture Sciences (DICAR) of the Polytechnic of Bari, October 19, 2022.
 • Participation in I Jornadas Arte y patrimonio mueble en las diócesis del sureste español: conventos y monasterios ante los conflictos del mundo contemporáneo. Ss. XIX -XXI, University of Murcia, paper’s title: 'El patrimonio artístico de los trinitarios descalzos en el territorio de la antigua República de las Dos Naciones después de las supresiones de sus conventos en el siglo XIX’, June 30-July 1, 2022.
 • Participation in the conference Entre la política y las Artes. Señoras del poder, University of Valladolid; paper’s title: 'La duquesa Anna Jablonowska. Reformadora económica, coleccionista, protectora de cultura y arte’, November 24-25, 2021.

 

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

return to top