Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Patryk Oczko

26.10.2020 - 23:46, aktualizacja 19.11.2021 - 16:23
Redakcja: am

dr Patryk Oczko
e-mail: patryk.oczko@us.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Ur. w 1983 r. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej (2003). Absolwent archeologii (2008) i historii sztuki (2010) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2009-2012 związany z Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym w Łodzi, następnie, w 2012 r., z Muzeum w Bielsku-Białej. Od 2013 r. kieruje Działem Sztuki w Muzeum Miejskim w Tychach – obecnie jako kustosz dyplomowany. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2019). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 2013 r. członek Zarządu). Autor publikacji naukowych, popularnonaukowych i kurator wystaw. Realizował i współrealizował projekty w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; współdziałał ze służbami konserwatorskimi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego II połowy XX wieku; współpracował z regionalnymi czasopismami kulturalnymi. Nagrodzony w LXI Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki w kategorii prac naukowych oraz wyróżniony w Konkursie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2015. W Instytucie Nauk o Sztuce zatrudniony jako adiunkt od 2020 r.

W swych badaniach naukowych koncentruje się głównie na tematyce polskiego filmu animowanego, sztuce w przestrzeni publicznej oraz architekturze i urbanistyce II poł. XX w.

Wybrane publikacje:

 • Sztuka w przestrzeni miasta, Tychy 2020 (wydanie II rozszerzone).
 • Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym, Tychy 2019.
 • Narracja o odzyskanym Wrocławiu w filmie „Ich ścieżka” / A Narrative on ‘Recovered’ Wrocław in the Film ‘Their Path’, [w:] Narracje miejskie. Miasto jako obszar interwencji polityków, architektów i artystów/ City Narratives. Built-up areas as space subject to political, architectural & artistic intervention, t. 1, red. I Kozina, Katowice 2019, s. 153-164; 139-151.
 • Doktryna a rzeczywistość. Socrealizm w środowisku artystów plastyków Bielska-Białej, „Bielsko-Bialskie Studia Muzealne” VI, Bielsko-Biała 2018, s. 167-191.
 • Między twórcą, zleceniodawcą a odbiorcą – rzeźba w przestrzeni Tychów / Between an artist, principial and the audience – sculpture in the space of Tychy, [w:] Rzeźba dzisiaj 2. Sztuka w przestrzeni publicznej Sculpture Today 2. Art in the public space, red. E. Domanowska, M. Smolińska, Orońsko 2018, s. 85-96; 287-298.
 • Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty, Tychy 2017.
 • Sztuki plastyczne w służbie animacji – działalność Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w latach 1947-1970, [w:] Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975, red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2017, s. 355-366.
 • Kościół łęczycki we wczesnym średniowieczu – studium z historii sztuki, [w:] Początki Łęczycy. Tom III. W kręgu historii i historii sztuki, red. R. Grygiel, T. Jurek, Łódź 2014,
  197-302.
 • Sztuka w przestrzeni miasta, Tychy 2015 / Tychy. Art in Public Space, Tychy 2015.
 • Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz, red. T. Dudek Bujarek, Katowice-Bielsko-Biała 2013.

Patryk Oczko, PhD
Assistant Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

patryk.oczko@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1148-689X

https://www.researchgate.net/profile/Patryk_Oczko;

https://scholar.google.pl/citations?user=2-eDZ1AAAAAJ&hl=pl

Research interests:

Polish animated film, art in public space, architecture and urban planning in the second half of the 20th century

Publications:

 • Oczko, Sztuka w przestrzeni miasta [Art in urban space], Tychy 2020 (2nd extended edition).
 • Oczko, Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym [Tychy — sacrum in the socialist city], Tychy 2019.
 • Oczko, Narracja o odzyskanym Wrocławiu w filmie „Ich ścieżka” / A Narrative on ‘Recovered’ Wrocław in the Film ‘Their Path’, [in:] Narracje miejskie. Miasto jako obszar interwencji polityków, architektów i artystów/ City Narratives. Built-up areas as space subject to political, architectural & artistic intervention, vol.1, I Kozina (ed.), Katowice 2019, pp. 153-164; 139-151. (a bilingual publication)
 • Oczko, Między twórcą, zleceniodawcą a odbiorcą – rzeźba w przestrzeni Tychów / Between an artist, principal and the audience – sculpture in the space of Tychy, [in:] Rzeźba dzisiaj 2. Sztuka w przestrzeni publicznej / Sculpture Today 2. Art in the public space, E. Domanowska, M. Smolińska (eds.), Orońsko 2018, pp. 85-96; 287-298.
 • Oczko, Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty [Marek Dziekoński. The concept — creation — contexts], Tychy 2017.

Academic outreach and engagement:

 • Popularization of urban planning, architecture and art in the public space of Tychy, as part of the working of the City Museum of Tychy;
 • Collaboration with the Tychy City Hall in popularization and preservation of the cultural heritage.

 

Zdjecie dr Patryk Oczko

return to top