Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

dr Zenon Mojżysz

07.11.2019 - 23:42, aktualizacja 03.02.2020 - 18:23
Redakcja: an
 

 

 

 

 

 

 

dr Zenon Mojżysz
e-mail: zenon.mojzysz@us.edu.pl

Urodzony w 1971 roku. Po ukończeniu szkół muzycznych w Wodzisławiu Śląskim, Katowicach i Rybniku studiował od 1989 skrzypce na Akademie für Tonkunst w Darmstadt i od 1992 skrzypce i muzykologię na Akademii Muzycznej (Hochschule für Musik und Theater) w Hamburgu. W 2008 roku obronił w Hamburgu pracę doktorską na temat opery „Cleofide” Johanna Adolfa Hassego. Od 2006 roku pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie, a obecnie w Instytucie Nauk o Sztuce Wydziału Humanistycznego.

Jego główne pole zainteresowań stanowi muzyka dawna w jej historycznym i socjalnym kontekście. Prowadził m.in. projekt na temat barokowej muzyki ewangelickiej na Ziemi Cieszyńskiej. W ostatnich latach zajmuje się też twórczością Jana Sztwiertni oraz fenomenem muzyki i dźwięku w „nowych mediach” ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych.

Wybrane publikacje:

 • Muzyka czasów reformacji w księstwie cieszyńskim. W: Dziedzictwo górnośląskiej reformacji: wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku. Katowice 2018, s. 595-611.
 • Sztuka i jej wartości. Red. nauk. J. Uchyła-Zroski, Z. Mojżysz. Katowice 2017, ss. 198.
 • Tzw. “Kancjonał Cieszyński” ze zbiorów Biblioteki im. Tschammera – zabytek niesłusznie nieznany i zapomniany. W: Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki. Kraków 2017, s. 185-195.
 • Wolfgang Caspar Printz i edukacja wokalna w ewangelickiej Szkole Jezusowej w Cieszynie w pierwszej połowie XVIII wieku. W: Kształcenie wokalne. Zielona Góra 2016, s. 223-238. 
 • Muzyka dawnych wieków jako przedmiot badań naukowych i element procesu dydaktycznego. W: Muzyka w dialogu z edukacją: wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej. Kraków 2015, s. 197-204. 
 • Evaluating a Method for the Analysis of Performance Practicesin Electronic Music [współuat. Marco Ciciliani. W: ICLI 2014: Inter-Face International Conference on Live Interfaces Proceedings. T. 13. Porto 2015, s. 45-61. 
 • Muzyka ewangelików cieszyńskich w pierwszej połowie XVIII wieku: pomiędzy pietyzmam a lojalizmem. W: Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 13. Wrocław 2015, s. 59-76. 
 • Die Auffuhrung und Interpretation der alteren Musik: Vergangenheit und Gegenwart. W: Wartości w muzyce: interpretacja w muzyce jako proces twórczy. T. 5. Katowice 2013, s. 189-196. 
 • Protestancka kultura muzyczna barokowego Cieszyna w świetle nowych badań. W: Kultura muzyczna na Śląsku. Katowice 2011, s. 43-56. 
 • Cleofide – „Dramma per musica” von Johann Adolf Hasse. Untersuchung der Entstehungsgeschichte. Stuttgart 2011.
 • Muzykalia w zbiorach archiwalnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W: Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim: w trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Cieszyn 2010, s. 556-579. 
return to top