Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Zenon Mojżysz

07.11.2019 - 23:42, aktualizacja 04.05.2021 - 13:24
Redakcja: am

dr Zenon Mojżysz
e-mail: zenon.mojzysz@us.edu.pl

Urodzony w 1971 roku. Po ukończeniu szkół muzycznych w Wodzisławiu Śląskim, Katowicach i Rybniku studiował od 1989 skrzypce na Akademie für Tonkunst w Darmstadt i od 1992 skrzypce i muzykologię na Akademii Muzycznej (Hochschule für Musik und Theater) w Hamburgu. W 2008 roku obronił w Hamburgu pracę doktorską na temat opery „Cleofide” Johanna Adolfa Hassego. Od 2006 roku pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie, a obecnie w Instytucie Nauk o Sztuce Wydziału Humanistycznego.

Jego główne pole zainteresowań stanowi muzyka dawna w jej historycznym i socjalnym kontekście. Prowadził m.in. projekt na temat barokowej muzyki ewangelickiej na Ziemi Cieszyńskiej. W ostatnich latach zajmuje się też twórczością Jana Sztwiertni oraz fenomenem muzyki i dźwięku w „nowych mediach” ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych.

Wybrane publikacje:

 • Muzyka czasów reformacji w księstwie cieszyńskim. W: Dziedzictwo górnośląskiej reformacji: wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku. Katowice 2018, s. 595-611.
 • Sztuka i jej wartości. Red. nauk. J. Uchyła-Zroski, Z. Mojżysz. Katowice 2017, ss. 198.
 • Tzw. “Kancjonał Cieszyński” ze zbiorów Biblioteki im. Tschammera – zabytek niesłusznie nieznany i zapomniany. W: Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki. Kraków 2017, s. 185-195.
 • Wolfgang Caspar Printz i edukacja wokalna w ewangelickiej Szkole Jezusowej w Cieszynie w pierwszej połowie XVIII wieku. W: Kształcenie wokalne. Zielona Góra 2016, s. 223-238.
 • Muzyka dawnych wieków jako przedmiot badań naukowych i element procesu dydaktycznego. W: Muzyka w dialogu z edukacją: wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej. Kraków 2015, s. 197-204.
 • Evaluating a Method for the Analysis of Performance Practicesin Electronic Music [współuat. Marco Ciciliani. W: ICLI 2014: Inter-Face International Conference on Live Interfaces Proceedings. T. 13. Porto 2015, s. 45-61.
 • Muzyka ewangelików cieszyńskich w pierwszej połowie XVIII wieku: pomiędzy pietyzmam a lojalizmem. W: Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 13. Wrocław 2015, s. 59-76.
 • Die Auffuhrung und Interpretation der alteren Musik: Vergangenheit und Gegenwart. W: Wartości w muzyce: interpretacja w muzyce jako proces twórczy. T. 5. Katowice 2013, s. 189-196.
 • Protestancka kultura muzyczna barokowego Cieszyna w świetle nowych badań. W: Kultura muzyczna na Śląsku. Katowice 2011, s. 43-56.
 • Cleofide – „Dramma per musica” von Johann Adolf Hasse. Untersuchung der Entstehungsgeschichte. Stuttgart 2011.
 • Muzykalia w zbiorach archiwalnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W: Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim: w trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Cieszyn 2010, s. 556-579.

Zenon Mojżysz, PhD
Assistant Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

zenon.mojzysz@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0460-1474

https://scholar.google.com/citations?user=4qDHGNwAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Zenon_Mojzysz

https://silesian.academia.edu/ZenonMojzysz

 

Research interests:

Musicology, Protestant music, music in Silesia, baroque opera, Johann Adolf Hasse,  music in video games.

Publications:

 • Zenon Mojżysz: Kultura muzyczna ewangelików cieszyńskich w pierwszej połowie XVIII wieku [Musical culture of Cieszyn evangelicals in the first half of the 18th century] – a monograph (in press, Katowice, WUŚ 2021)
 • Zenon Mojżysz: Pomiędzy kreacją a interpretacją : środowiska dźwiękowe filmów fabularnych i gier wideo o tematyce historycznej [Between creation and interpretation: Sound environments of feature films and historical video games], in:  (Re)interpretacje : między praktyką twórczą a dyskursem. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – pp. 93-108. – ISBN 978-83-226-3747-0
 • Zenon Mojżysz: Muzyka czasów reformacji w księstwie cieszyńskim [The music of the Reformation in the Duchy of Cieszyn], in:  Dziedzictwo górnośląskiej reformacji : wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku. – Katowice : Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 2018. – pp. 595-611. – ISBN 978-83-64210-64-8
 • Zenon Mojżysz: Evaluating a Method for the Analysis of Performance Practices in Electronic Music / Zenon Mojżysz ; Marco Ciciliani// In: ICLI 2014 :  InterFace International Conference on Live Interfaces Proceedings. Porto : Porto University CECL (NOVA University) CESEM (NOVA University) MIPTL (University of Sussex), 2015. Vol. 13. pp. 45-61. ISBN  978-989-746-060-9
 • Zenon Mojżysz: Cleofide – „Dramma per musica” von Johann Adolf Hasse. Untersuchung der Entstehungsgeschichte, Stuttgart, Carus-Verlag 2011.

Grants:

Research project — Ewangelicka kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego w pierwszej połowie XVIII-go wieku [Evangelical music culture of Cieszyn Silesia in the first half of the 18th century]. The grant financed by the National Science Centre N N105 328539

Academic outreach and engagement:

Editions of J. A. Hasse’s music (Cleofide and Piramo e Tisbe) and the baroque cantatas belonging to the repertoire of the Cieszyn Jesus Church, which directly translate into numerous new performances of the music and contributes to an increase in the popularity of the topic in the society (lectures, exhibitions).

 

Zenon Mojżysz - zdjęcie portretowe

return to top