Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Nauk o Ziemi

Ogłoszenia

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Dawna mapa, nowe możliwości – cyfrowa adaptacja Mapy geomorfologicznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (1: 50 000)

W czasopiśmie Journal of Maps ukazał się artykuł autorstwa dr Bartłomieja Szypuły pt „Digital adaptation of the Geomorphological Map of Upper Silesian Industrial Region, Poland (1:50,000) – old map new possibilities” W artykule omówiono etapy cyfrowej adaptacji drukowanej wersji Mapy geomorfologicznej GOP 1:50 000 z 1959 roku Zwrócono uwagę na trudności i błędy, które wystąpiły
OgłoszeniaWiadomościWyróżnione
więcej

Drukarka Prusa i3 MK3s (3G) w Instytucie Nauk o Ziemi

Drukowanie przestrzenne (3D printing) jest obecnie szeroko stosowaną techniką, mającą wiele różnorodnych zastosowań Od paru tygodni Instytut Nauk o Ziemi WNP posiada drukarkę Prusa i3 MK3s, jedną z najpopularniejszych drukarek wykorzystującą technikę druku FDM Sprzęt zainstalowany jest w laboratorium paleontologicznym (203A) Drukarka została zakupiona
OgłoszeniaWiadomości
więcej

Kolejny projekt NCN w Instytucie Nauk o Ziemi

Pracownik Instytutu Nauk o Ziemi dr Katarzyna Pukowiec-Kurda została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4 Projekt badawczy pt Główne kierunki zmian krajobrazu w poprzemysłowych obszarach zurbanizowanych (Main trends of landscape changes in post-industrial urbanized areas) po uzyskaniu trzech pozytywnych recenzji został zakwalifikowany do finansowania Projekt obeujmje badania pilotażowe, dotyczące transformacji krajobrazu w
OgłoszeniaPromowaneWyróżnione
więcej

Zaproszenie na webinarium w ramach projektu DEEPWATER-CE

Szanowni Państwo! Międzynarodowy projekt DEEPWATER-CE realizowany w Polsce przez nasz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Ziemi, zaprasza do udziału w pierwszym, bezpłatnym webinarium (j polski), które kierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką dodatkowego zasilania warstw wodonośnych, chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie Spotkanie online odbędzie się 15 października 2020, o godzinie 1000, przy użyciu
OgłoszeniaPromowaneWyróżnione
więcej

Szkolenie “QSWAT – Soil and Water Assessment Tool”

Śląskie Laboratorium GIS ogłasza nabór na szkolenie w ramach projektu POWER „JEDEN UNIWERSYTET -WIELE MOŻLIWOŚCI Program Zintegrowany” Kursy organizowane w ramach projektu dedykowane są dla studentów wszystkich kierunków studiów na Wydziale Nauk Przyrodniczych i dla wszystkich roczników za wyjątkiem roku I studiów licencjackich Kursy są darmowe (ich koszty w całości pokrywane są ze środków projektu
OgłoszeniaPromowane
więcej

Pracownicy INoZ UŚ wśród laureatów konkursu o stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

17 czerwca 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów, którzy otrzymają stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr hab Łukasz Pawlik, prof UŚ – prowadzi badania w ramach biogeomorfologii, skupiając się przede wszystkim na biomorfodynamice stoków
OgłoszeniaWiadomościWyróżnione
return to top