Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • Français
kandydat

Przeliczanie ocen ze świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią. Kandydaci ci, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali „nową maturę” na poziomie podstawowym w Polsce stosując zasadę proporcji: najniższa pozytywna ocena odpowiada liczbie 30%, a najwyższa 100%, zgodnie z zasadami rekrutacji na danym kierunku/specjalności studiów.

Oceny kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią lub studia poza granicami Polski, najczęściej są wyrażone w innej skali niż obowiązująca w Polsce. Do celów rekrutacji na studia na Uniwersytecie Śląskim wyniki ze świadectw lub dyplomów uzyskanych poza granicami Polski zostaną przeliczone na skalę właściwą polskiemu systemowi oceniania.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych poza granicami Polski można sprawdzić w tabelach poniżej. W przypadku, gdy sposób przeliczania ocen z kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo lub dyplom, nie został ustalony, decyzja o sposobie przeliczenia ocen na skalę polską należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku kierunków lub specjalności, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego – obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom – uwzględnia się, zamiast oceny z języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

90.00 – 100.00

ممتاز

(celujący)

6

celujący

100%

75.00 – 89.99

جيد جدًا

(bardzo dobry)

5

bardzo dobry

80%

60.00 – 74.99

جيد

(dobry)

4

dobry

75%

50.00 – 59.99

مقبول‎

(zaliczony)

3

dostateczny

50%

0.00 – 49.99

راسب

(niedostateczny)

1

niedostateczny

0%

Azerbejdżan Azerbejdżan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Azerbejdżanie

Republika Azerbejdżanu

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

5

Ə’la

5

bardzo dobry

100%

4

Yaxsi

4

dobry

75%

3

Kafi

3

dostateczny

50%

P

Meqbul

2

dopuszczający

30%

Qeyri-meqbul

niedostateczny

0%

Białoruś Białoruś

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

System oceniania w Republice Białorusi

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 10

stopień

procent

10

celujący (6,0)

100%

9

bardzo dobry plus (5,5)

90%

8

bardzo dobry (5,0)

80%

7

dobry plus (4,5)

77,5%

6

dobry (4,0)

75%

5

dostateczny plus (3,5)

62,5%

4

dostateczny (3,0)

50%

3

dopuszczający (2,0)

30%

2

niedostateczny (-)

0%

Brazylia Brazylia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Brazylii

Brazylia

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa 1

Skala liczbowa 2

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

9.00 – 10.00

90.00 – 100.00

Excelente

6

celujący

100%

7.00 – 8.99

70.00 – 89.99

Bom

4

dobry

75%

5.00 – 6.99

50.00 – 69.99

Aceptable

3

dostateczny

50%

3.00 – 4.99

30.00 – 49.99

Suficiente

2

dopuszczający

30%

0.00 – 2.99

0.00 – 29.99

Defieciente

1

niedostateczny

0%

Czechy Czechy

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Czechach

Czechy

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Procenty

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

1

vyborny

100 – 85%

= celujący

6

celujący

100%

2

chvalitebny

84 – 70%

= chwalebny

5

bardzo dobry

80%

3

dobry

69 – 55%

= dobry

4

dobry

75%

4

dostatecny

54 – 40%

= dostateczny

3

dostateczny

50%

5

nedostatecny

39%

= niedostateczny

1

niedostateczny

0%

Grecja Grecja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Grecji

Grecja

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

18.00 – 20.00

Ἀριστα

(celujący)

6

celujący

100%

16.00 – 17.99

Πολύ καλός

(bardzo dobry)

5

bardzo dobry

80%

13.00 – 15.99

καλός

(dobry)

4

dobry

75%

10.00 – 12.99

Πέρασε

(zaliczony)

3

dostateczny

50%

0.00 – 9.99

ανεπαρκής (niewystarczający)

1

niedostateczny

0%

 

Skala świadectwa państwowego (Vevaiosi)

Grecja

Przelicznik na skalę polską

Skala 1

Skala 2

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

8.50 – 10.00

85.00 – 100.00

Ἀριστα

(celujący)

6

celujący

100%

6.50 – 8.49

65.00 – 84.99

Πολύ καλός

(bardzo dobry)

5

bardzo dobry

80%

5.00 – 6.49

50.00 – 64.99

καλός

(dobry)

4

dobry

75%

0.00 – 4.90

0.00 – 49.99

ανεπαρκής

(niewystarczający)

1

niedostateczny

0%

Gruzja Gruzja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów wydanych przez szkoły w Gruzji

Gruzja

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

(4-10)

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

10

wybitny

6

celujący

100%

9

doskonały

5+

bardzo dobry plus

90%

8

bardzo dobry

5

bardzo dobry

80%

7

dobry

4

dobry

75%

6

satysfakcjonujący

3

dostateczny

50%

5

zadowalający

2

dopuszczający

30%

4

niedostateczny

1

niedostateczny

0%

 

Dyplom — Gruzja

Gruzja

Polska

Skala literowa

(A-F)

Punkty

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

A

91-100

doskonały

6

celujący

100%

B

81-90

bardzo dobry

5

bardzo dobry

80%

C

71-80

dobry

4

dobry

75%

D

61-70

dostateczny plus

3

dostateczny

50%

E

51-60

dostateczny

2

dopuszczający

30%

FX

41-50

niedostateczny (z prawem do powtórnego podejścia do egzaminu)

1

niedostateczny

0%

F

0-40

niedostateczny

1

niedostateczny

0%

Hiszpania Hiszpania

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Hiszpanii

Hiszpania

Przelicznik na skalę polską

Skala 0.00 – 10.00

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

10.00

Matricula de Honor

(z wyróżnieniem)

6+

celujący

100%

9.00 – 9.99

Sobresaliente

(wybitnie)

6

celujący

100%

7.00 – 8.99

Notable

(bardzo dobrze)

5

bardzo dobry

80%

6.00 – 6.99

Bien

(dobrze)

4

dobry

75%

5.00 – 5.99

Suficiente

(wystarczająco)

3

dostateczny

50%

3.00 – 4.99

Insuficiente

(niewystarczająco)

2

dopuszczający

30%

0.00 – 2.99

Muy deficiente

Ungraded

1

niedostateczny

0%

Irlandia Irlandia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Irlandii

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (1992-2016)

System oceniania w Irlandii

Przelicznik na skalę polską

Skala F – A1

Punkty

stopień

procent

A1

90.00 – 100.00

celujący (6,0)

100%

A2

85.00 – 89.99

bardzo dobry plus (5,5)

90%

B1

80.00 – 84.99

bardzo dobry (5,0)

80%

B2

75.00 – 79.99

B3

70.00 – 74.99

dobry plus (4,5)

77,5%

C1

65.00 – 69.99

C2

60.00 – 64.99

dobry (4,0)

75%

C3

55.00 – 59.99

D1

50.00 – 54.99

dostateczny plus (3,5)

62,5%

D2

45.00 – 49.99

dostateczny (3,0)

50%

D3

40.00 – 44.99

dopuszczający plus (2,5)

40%

E

25.00 – 39.99

dopuszczający (2,0)

30%

F

10.00 – 24.99

niedostateczny (-)

0%

NG

0.00 – 9.99

brak oceny

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (od 2017)

System oceniania w Irlandii

Przelicznik na skalę polską

Skala H1-H8

Punkty

stopień

procent

H1

90.00 – 100.00

celujący (6,0)

100%

H2

80.00 – 89.00

bardzo dobry plus (5,5)

90%

H3

70.00 – 79.00

bardzo dobry (5,0)

80%

H4

60.00 – 69.00

dobry (4,0)

75%

H5

50.00 – 59.00

dostateczny (3,0)

50%

H6

40.00 – 49.00

dopuszczający (2,0)

30%

H7

30.00 – 39.00

niedostateczny (-)

0%

H8

0.00 – 29.00

niedostateczny (-)

0%

Kazachstan Kazachstan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Kazachstanie

System oceniania w Republice Kazachstanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 5

stopień

procent

5

bardzo dobry (5,0)

100%

4

dobry (4,0)

75%

3

dostateczny (3,0)

50%

2

niedostateczny (-)

0%

Litwa Litwa

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie

Skala 10-punktowa

Republika Litewska

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

10.00

Puikiai (celujący)

6

celujący

100%

9.00 – 9.99

Labai Gerai (bardzo dobry)

5

bardzo dobry

80%

8.00 – 8.99

Gerai (dobry)

4

dobry

75%

7.00 – 7.99

Pakankamai (bardzo satysfakcjonujący)

4-

dobry minus

70%

6.00 – 6.99

Patenkinamai (satysfakcjonujący)

3+

dostateczny plus

60%

5.00 – 5.99

Silpnai (dostateczny)

3

dostateczny

50%

4.00 – 4.99

Nepakankamai (niedostateczny)

1

niedostateczny

0%

3.00 – 3.99

Blogai (słaby)

1

niedostateczny

0%

2.00 – 2.99

Labai Blogai (bardzo słaby)

1

niedostateczny

0%

 

Skala 100-punktowa – wyniki maturalne (Brandos atestatas)

Republika Litewska

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

92.00 – 100.00

Puikiai (celujący)

6

celujący

100%

84.00 – 91.99

Labai Gerai (bardzo dobry)

5

bardzo dobry

80%

75.00 – 83.99

Gerai (dobry)

4

dobry

75%

67.00 – 74.99

Vidutiniškai (bardzo satysfakcjonujący)

4-

dobry minus

70%

58.00 – 66.99

Patenkinamai (satysfakcjonujący)

3+

dostateczny plus

60%

50.00 – 57.99

Silpnai (dostateczny)

3

dostateczny

50%

0.00 – 49.99

Nepakankamai (niedostateczny)

1

niedostateczny

0%

Niemcy Niemcy

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Niemczech

Niemcy

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

(1-6)

Skala słowna

Punkty

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

1

Sehr Gut

(bardzo dobry)

15  14   13

6

celujący

100%

2

Gut

(dobry)

12   11  10

5

bardzo dobry

80%

3

Befriedigend (zadowalający)

09  08  07

4

dobry

75%

4

Ausreichend (dostateczny)

06  05  04

3

dostateczny

50%

5

Mangelhaft (mierny)

03  02  01

2

dopuszczający

30%

6

Ungenügend (niedostateczny)

00

1

niedostateczny

0%

Nigeria Nigeria

Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów wydanych przez szkoły w Nigerii

Świadectwo ukończenia szkoły średniej – West African Senior School Certificate (WASSCE)

Nigeria

Przelicznik na skalę polską

Ocena

Skala punktowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

A1

1.00 – 1.99

6

celujący

100%

B2

2.00 – 2.99

5

bardzo dobry

90%

B3

3.00 – 3.99

4

dobry

75%

B4

4.00 – 4.99

4

dobry

75%

C5

5.00 – 5.99

3

dostateczny

50%

C6

6.00 – 6.99

3

dostateczny

50%

D7

7.00 – 7.99

2

dopuszczający

30%

E8

8.00 – 8.99

2

dopuszczający

30%

F9

9.00

1

niedostateczny

0%

Dyplom — Nigeria

Nigeria

Polska

Ocena

Skala punktowa

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

A

70.00 – 100.00

First Class Honors (5)

6

celujący

100%

AB

B

60.00 – 69.99

Second Class Honours,

Upper (4)

5

bardzo dobry

90%

BC

C

50.00 – 59.99

Second Class Honours, Lower (3)

4

dobry

75%

CD

D

45.00 – 49.99

Third Class (2)

3

dostateczny

50%

E

40.00 – 44.99

Pass (1)

2

dopuszczający

30%

F

0.00 – 39.99

Fail

1

niedostateczny

0%

Norwegia Norwegia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Norwegii

Norwegia

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

(1-6)

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

1

svært høy kompetanse i faget

6

celujący

100%

2

Gut

(dobry)

5

bardzo dobry

80%

3

Befriedigend (zadowalający)

4

dobry

75%

4

Ausreichend (dostateczny)

3

dostateczny

50%

5

Mangelhaft (mierny)

2

dopuszczający

30%

6

Ungenügend (niedostateczny)

1

niedostateczny

0%

Rosja Rosja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Rosji

System oceniania w Federacji Rosyjskiej

Przelicznik na skalę polską

Skala 2-5

Skala 2-10

stopień

procent

5

10

celujący (6,0)

100%

9

bardzo dobry plus (5,5)

90%

8

bardzo dobry (5,0)

80%

4

7

dobry plus (4,5)

77,5%

6

dobry (4,0)

75%

5

dostateczny plus (3,5)

62,5%

3

4

dostateczny (3,0)

50%

3

dopuszczający (2,0)

30%

2

2

niedostateczny (-)

0%

Tadżykistan Tadżykistan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Tadżykistanie

System oceniania w Republice Tadżykistanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 5

stopień

procent

5

bardzo dobry (5,0)

100%

4

dobry (4,0)

75%

3

dostateczny (3,0)

50%

2

niedostateczny (-)

0%

Ukraina Ukraina

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie

System oceniania na Ukrainie

Przelicznik na skalę polską

Skala 1 – 12

stopień

procent

12

celujący (6,0)

100%

11

bardzo dobry plus (5,5)

90%

10

bardzo dobry (5,0)

80%

9

dobry plus (4,5)

77,5%

8

dobry (4,0)

75%

7

dostateczny plus (3,5)

62,5%

6

dostateczny (3,0)

50%

5

dopuszczający (2,0)

30%

1-4

niedostateczny (-)

0%

Uzbekistan Uzbekistan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Uzbekistanie

Republika Uzbekistanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 5

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

5

5

bardzo dobry (5,0)

100%

4

4

dobry (4,0)

75%

3

3

dostateczny (3,0)

50%

2

2

niedostateczny (-)

0%

Wenezuela Wenezuela

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Wenezueli

Skala występująca najczęściej

System oceniania w Boliwariańskiej Republice Wenezueli

Przelicznik na skalę polską

Skala

Opis oceny

stopień

procent

16.00 – 20.00

Excelente (Excellent)

bardzo dobry (5,0)

100%

13.00 – 15.99

Bueno (Good)

dobry (4,0)

75%

10.00 – 12.99

Satisfactorio (Satisfactory)

dostateczny (3,0)

50%

0.00 – 9.99

Deficiente (Fail)

niedostateczny (-)

0%

Skala 5-punktowa

System oceniania w Boliwariańskiej Republice Wenezueli

Przelicznik na skalę polską

Ocena

Skala

Opis oceny

stopień

procent

5

85.00 – 100.00

Excelente

bardzo dobry (5,0)

100%

4

70.00 – 84.99

Bueno

dobry (4,0)

75%

3

50.00 – 69.99

Aprobado

dostateczny (3,0)

50%

2

20.00 – 49.99

Deficiente

dopuszczający

30%

1

0.00 – 19.99

Rechazado

niedostateczny (-)

0%

Wielka Brytania, USA Wielka Brytania, USA

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Wielkiej Brytanii i USA

Wielka Brytania, USA

(skala literowa/słowna)

Przelicznik na skalę polską

Skala A – E

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

A*

Excellent

6

celujący

100%

A

Excellent

6

celujący

100%

B

Very Good

5

bardzo dobry

80%

C

Good

4

dobry

75%

D

Satisfactory

3

dostateczny

50%

E

Sufficient

2

dopuszczający

30%

n/a

Ungraded

1

niedostateczny

0%

return to top