Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przeliczanie ocen ze świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.

Oceny kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią lub studia poza granicami Polski, najczęściej są wyrażone w innej skali niż obowiązująca w Polsce. Do celów rekrutacji na studia na Uniwersytecie Śląskim wyniki ze świadectw lub dyplomów uzyskanych poza granicami Polski zostaną przeliczone na skalę właściwą polskiemu systemowi oceniania.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub innych dokumentów wydanych poza granicami Polski można sprawdzić w tabelach poniżej. W przypadku, gdy sposób przeliczania ocen z kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo lub dyplom, nie został ustalony, decyzja o sposobie przeliczenia ocen na skalę polską należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku kierunków lub specjalności, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego – obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom – uwzględnia się, zamiast oceny z języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

90.00 – 100.00

ممتاز

(celujący)

6

celujący

100%

75.00 – 89.99

جيد جدًا

(bardzo dobry)

5

bardzo dobry

80%

60.00 – 74.99

جيد

(dobry)

4

dobry

75%

50.00 – 59.99

مقبول‎

(zaliczony)

3

dostateczny

50%

0.00 – 49.99

راسب

(niedostateczny)

1

niedostateczny

0%

Azerbejdżan Azerbejdżan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Azerbejdżanie

Republika Azerbejdżanu

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa 1

Skala liczbowa 2

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

5

90,00-100,00

5

bardzo dobry

100%

4

70,00-89,99

4

dobry

75%

3

60,00-69,99

3

dostateczny

50%

P

P

2

dopuszczający

30%

niedostateczny

0%

Białoruś Białoruś

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

 

System oceniania w Republice Białorusi

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 10

stopień

procent

10

celujący (6,0)

100%

9

bardzo dobry plus (5,5)

90%

8

bardzo dobry (5,0)

80%

7

dobry plus (4,5)

75%

6

dobry (4,0)

70%

5

dostateczny plus (3,5)

60%

4

dostateczny (3,0)

50%

3

dopuszczający (2,0)

30%

2

niedostateczny (-)

0%

Sposób przeliczania wyników egzaminu CT

Skala od 0 do 100

 

System oceniania egzaminu CT w Republice Białorusi

Przelicznik na skalę polską

Skala 0 – 100

stopień

procent

100

celujący (6,0)

100%

90

bardzo dobry plus (5,5)

90%

80

bardzo dobry (5,0)

80%

70

dobry plus (4,5)

70%

60

dobry (4,0)

60%

50

dostateczny plus (3,5)

50%

40

dostateczny (3,0)

40%

30

dopuszczający (2,0)

30%

poniżej 30

niedostateczny (-)

0%

 

Brazylia Brazylia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Brazylii

Brazylia

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa 1

Skala liczbowa 2

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

9.00 – 10.00

90.00 – 100.00

6

celujący

100%

7.00 – 8.99

70.00 – 89.99

4

dobry

75%

5.00 – 6.99

50.00 – 69.99

3

dostateczny

50%

3.00 – 4.99

30.00 – 49.99

2

dopuszczający

30%

0.00 – 2.99

0.00 – 29.99

1

niedostateczny

0%

Czechy Czechy

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Czechach

Czechy

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

1

6

celujący

100%

2

5

bardzo dobry

80%

3

4

dobry

75%

4

3

dostateczny

50%

5

1

niedostateczny

0%

Grecja Grecja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Grecji

Grecja

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

18.00 – 20.00

6

celujący

100%

16.00 – 17.99

5

bardzo dobry

80%

13.00 – 15.99

4

dobry

75%

10.00 – 12.99

3

dostateczny

50%

0.00 – 9.99

1

niedostateczny

0%

 

Skala świadectwa państwowego (Vevaiosi)

Grecja

Przelicznik na skalę polską

Skala 1

Skala 2

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

8.50 – 10.00

85.00 – 100.00

6

celujący

100%

6.50 – 8.49

65.00 – 84.99

5

bardzo dobry

80%

5.00 – 6.49

50.00 – 64.99

4

dobry

75%

0.00 – 4.90

0.00 – 49.99

1

niedostateczny

0%

Gruzja Gruzja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Gruzji

Gruzja

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

(0.00-10.00)

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

10.00

6+

celujący

100%

9.00-9.99

6

celujący

90-99,9%

7.00-8.99

5

bardzo dobry

70-89,9%

6.00-6.99

4

dobry

60-69,9%

5.00-5.99

3

dostateczny

50-59,9%

3.00-4.99

2

dopuszczający

30-49,9%

0.00-2.99

1

niedostateczny

0-29,9%

 

Hiszpania Hiszpania

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Hiszpanii

Hiszpania

Przelicznik na skalę polską

Skala 0.00 – 10.00

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

10.00

6+

celujący

100%

9.00 – 9.99

6

celujący

100%

7.00 – 8.99

5

bardzo dobry

80%

6.00 – 6.99

4

dobry

75%

5.00 – 5.99

3

dostateczny

50%

3.00 – 4.99

2

dopuszczający

30%

0.00 – 2.99

1

niedostateczny

0%

Irlandia Irlandia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Irlandii

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (1992-2016)

System oceniania w Irlandii

Przelicznik na skalę polską

Skala F – A1

Punkty

stopień

procent

A1

90.00 – 100.00

celujący (6,0)

100%

A2

85.00 – 89.99

bardzo dobry plus (5,5)

90%

B1

80.00 – 84.99

bardzo dobry (5,0)

80%

B2

75.00 – 79.99

B3

70.00 – 74.99

dobry plus (4,5)

77,5%

C1

65.00 – 69.99

C2

60.00 – 64.99

dobry (4,0)

75%

C3

55.00 – 59.99

D1

50.00 – 54.99

dostateczny plus (3,5)

62,5%

D2

45.00 – 49.99

dostateczny (3,0)

50%

D3

40.00 – 44.99

dopuszczający plus (2,5)

40%

E

25.00 – 39.99

dopuszczający (2,0)

30%

F

10.00 – 24.99

niedostateczny (-)

0%

NG

0.00 – 9.99

brak oceny

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (od 2017)

System oceniania w Irlandii

Przelicznik na skalę polską

Skala H1-H8

Punkty

stopień

procent

H1

90.00 – 100.00

celujący (6,0)

100%

H2

80.00 – 89.00

bardzo dobry plus (5,5)

90%

H3

70.00 – 79.00

bardzo dobry (5,0)

80%

H4

60.00 – 69.00

dobry (4,0)

75%

H5

50.00 – 59.00

dostateczny (3,0)

50%

H6

40.00 – 49.00

dopuszczający (2,0)

30%

H7

30.00 – 39.00

niedostateczny (-)

0%

H8

0.00 – 29.00

niedostateczny (-)

0%

Kazachstan Kazachstan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw ukończenia szkoły średniej

System oceniania w Republice Kazachstanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 5

stopień

procent

5

bardzo dobry (5,0)

100%

4

dobry (4,0)

75%

3

dostateczny (3,0)

50%

2

niedostateczny (-)

0%

 

Sposób przeliczania wyników egzaminu ENT

System oceniania egzaminu ENT w Republice Kazachstanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 0 – 140

stopień

procent

131-140 celujący (6,0) 91-100%

121-130

bardzo dobry plus (5,5)

81-90%

111-120

bardzo dobry (5,0)

71-80%

101-110

dobry plus (4,5)

61-70%

91-100

dobry (4,0)

51-60%

81-90

dostateczny plus (3,5)

41-50%

71-80

dostateczny (3,0)

31-40%

65-70

dopuszczający (2,0)

30%

poniżej 65

niedostateczny (-)

0%

 

 

Litwa Litwa

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie

Skala 10-punktowa

Republika Litewska

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

10.00

6

celujący

100%

9.00 – 9.99

5

bardzo dobry

80%

8.00 – 8.99

4

dobry

75%

7.00 – 7.99

4-

dobry minus

70%

6.00 – 6.99

3+

dostateczny plus

60%

5.00 – 5.99

3

dostateczny

50%

4.00 – 4.99

1

niedostateczny

0%

3.00 – 3.99

1

niedostateczny

0%

2.00 – 2.99

1

niedostateczny

0%

 

Skala 100-punktowa – wyniki maturalne (Brandos atestatas)

Republika Litewska

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

92.00 – 100.00

6

celujący

100%

84.00 – 91.99

5

bardzo dobry

80%

75.00 – 83.99

4

dobry

75%

67.00 – 74.99

4-

dobry minus

70%

58.00 – 66.99

3+

dostateczny plus

60%

50.00 – 57.99

3

dostateczny

50%

0.00 – 49.99

1

niedostateczny

0%

Niemcy Niemcy

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Niemczech

Niemcy

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

(1-6)

Punkty

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

1

15  14   13

6

celujący

100%

2

12   11  10

5

bardzo dobry

80%

3

09  08  07

4

dobry

75%

4

06  05  04

3

dostateczny

50%

5

03  02  01

2

dopuszczający

30%

6

00

1

niedostateczny

0%

Nigeria Nigeria

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Nigerii

 

Świadectwo ukończenia szkoły średniej – West African Senior School Certificate (WASSCE)

Nigeria

Przelicznik na skalę polską

Ocena

Skala punktowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

A1

1.00 – 1.99

6

celujący

100%

B2

2.00 – 2.99

5

bardzo dobry

90%

B3

3.00 – 3.99

4

dobry

75%

B4

4.00 – 4.99

4

dobry

75%

C5

5.00 – 5.99

3

dostateczny

50%

C6

6.00 – 6.99

3

dostateczny

50%

D7

7.00 – 7.99

2

dopuszczający

30%

E8

8.00 – 8.99

2

dopuszczający

30%

F9

9.00

1

niedostateczny

0%

Norwegia Norwegia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Norwegii

Norwegia

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

(1-6)

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

1

6

celujący

100%

2

5

bardzo dobry

80%

3

4

dobry

75%

4

3

dostateczny

50%

5

2

dopuszczający

30%

6

1

niedostateczny

0%

Rosja Rosja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Rosji

System oceniania w Federacji Rosyjskiej

Przelicznik na skalę polską

Skala 2-5

Skala 2-10

stopień

procent

5

10

celujący (6,0)

100%

9

bardzo dobry plus (5,5)

90%

8

bardzo dobry (5,0)

80%

4

7

dobry plus (4,5)

75%

6

dobry (4,0)

70%

5

dostateczny plus (3,5)

60%

3

4

dostateczny (3,0)

50%

3

dopuszczający (2,0)

30%

2

2

niedostateczny (-)

0%

 

Sposób przeliczania wyników egzaminów EGE

System oceniania egzaminu EGE w Federacji Rosyjskiej

Przelicznik na skalę polską

Skala 0-10

stopień

procent

100

celujący (6,0)

100%

90

bardzo dobry plus (5,5)

90%

80

bardzo dobry (5,0)

80%

70

dobry plus (4,5)

70%

60

dobry (4,0)

60%

50

dostateczny plus (3,5)

50%

40

dostateczny (3,0)

40%

35

dopuszczający (2,0)

35%

poniżej 35

niedostateczny (-)

0%

 

Tadżykistan Tadżykistan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Tadżykistanie

System oceniania w Republice Tadżykistanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 5

stopień

procent

5

bardzo dobry (5,0)

100%

4

dobry (4,0)

75%

3

dostateczny (3,0)

50%

2

niedostateczny (-)

0%

Ukraina Ukraina

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie (DPA – oceny z końcowych egzaminów państwowych)

System oceniania na Ukrainie

Przelicznik na skalę polską

Skala 1 – 12

stopień

procent

12

celujący (6,0)

100%

11

bardzo dobry plus (5,5)

90%

10

bardzo dobry (5,0)

80%

9

dobry plus (4,5)

75%

8

dobry (4,0)

70%

7

dostateczny plus (3,5)

60%

6

dostateczny (3,0)

50%

5

dopuszczający (2,0)

30%

1-4

niedostateczny (-)

0%

 

Sposób przeliczania wyników egzaminu ZNO

Skala od 0 do 200.

System oceniania egzaminu ZNO na Ukrainie

Przelicznik na skalę polską

Skala 0 – 200

stopień

procent

193-200

celujący (6,0)

100%

186-192

bardzo dobry plus (5,5)

90%

178-185

bardzo dobry (5,0)

80%

171-177

dobry plus (4,5)

70%

163-170

dobry (4,0)

60%

154-163

dostateczny plus (3,5)

50%

143-153

dostateczny (3,0)

40%

130-142

dopuszczający (2,5)

30%

poniżej 130

niedostateczny (-)

0%

 

Kandydatom z Ukrainy, którzy w roku 2022 z powodu konfliktu zbrojnego nie mieli możliwości, by przystąpić do egzaminów DPA i ZNO, w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę bierze się wyniki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub wynik Ogólnoukraińskiego Testu Wieloprzedmiotowego. Wybierany jest ten z wyników, który po przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

Uzbekistan Uzbekistan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Uzbekistanie

Republika Uzbekistanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 5

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

5

5

bardzo dobry (5,0)

100%

4

4

dobry (4,0)

75%

3

3

dostateczny (3,0)

50%

2

2

niedostateczny (-)

0%

Wenezuela Wenezuela

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Wenezueli

Skala występująca najczęściej

System oceniania w Boliwariańskiej Republice Wenezueli

Przelicznik na skalę polską

Skala

Opis oceny

stopień

procent

16.00 – 20.00

Excelente (Excellent)

bardzo dobry (5,0)

100%

13.00 – 15.99

Bueno (Good)

dobry (4,0)

75%

10.00 – 12.99

Satisfactorio (Satisfactory)

dostateczny (3,0)

50%

0.00 – 9.99

Deficiente (Fail)

niedostateczny (-)

0%

Skala 5-punktowa

System oceniania w Boliwariańskiej Republice Wenezueli

Przelicznik na skalę polską

Ocena

Skala

Opis oceny

stopień

procent

5

85.00 – 100.00

Excelente

bardzo dobry (5,0)

100%

4

70.00 – 84.99

Bueno

dobry (4,0)

75%

3

50.00 – 69.99

Aprobado

dostateczny (3,0)

50%

2

20.00 – 49.99

Deficiente

dopuszczający

30%

1

0.00 – 19.99

Rechazado

niedostateczny (-)

0%

Wielka Brytania, USA Wielka Brytania, USA

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Wielkiej Brytanii i USA

Wielka Brytania, USA

(skala literowa/słowna)

Przelicznik na skalę polską

Skala A – E

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

A+

6

celujący

100%

A

6

celujący

100%

B

5

bardzo dobry

80%

C

4

dobry

75%

D

3

dostateczny

50%

E, F, G

2

dopuszczający

30%

n/a, Ungraded

1

niedostateczny

0%

return to top