Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przeliczanie ocen ze świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.

Oceny kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią lub studia poza granicami Polski, najczęściej są wyrażone w innej skali niż obowiązująca w Polsce. Do celów rekrutacji na studia na Uniwersytecie Śląskim wyniki ze świadectw lub dyplomów uzyskanych poza granicami Polski zostaną przeliczone na skalę właściwą polskiemu systemowi oceniania.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub innych dokumentów wydanych poza granicami Polski można sprawdzić w tabelach poniżej. W przypadku, gdy sposób przeliczania ocen z kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo lub dyplom, nie został ustalony, decyzja o sposobie przeliczenia ocen na skalę polską należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku kierunków lub specjalności, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego – obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom – uwzględnia się, zamiast oceny z języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Algieria Algieria

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Algierii 

 

Skala w Algierii Przelicznik na skalę polską
skala liczbowa skala słowna skala procentowa
18.00 – 20.00 6 celujący 90 – 100%
16.00 – 17.99 5 bardzo dobry 75 – 89%
14.00 – 15.99 4 dobry 60 – 74%
12.00 – 13.99 3 dostateczny 45 – 59%
10.00 – 11.99 2 dopuszczający 30 – 44%
0.00 – 9.99 1 niedostateczny 0%

 

Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

90.00 – 100.00

6

celujący

90 – 100%

75.00 – 89.99

5

bardzo dobry

75 – 89%

60.00 – 74.99

4

dobry

60 – 74%

50.00 – 59.99

3

dostateczny

50 – 59%

0.00 – 49.99

1

niedostateczny

0%

Azerbejdżan Azerbejdżan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Azerbejdżanie

Skala w Republice Azerbejdżanu

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

5

5

bardzo dobry

100%

4

4

dobry

75%

3

3

dostateczny

50%

P

2

dopuszczający

30%

niedostateczny

0%

Belgia Belgia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Belgii 

Świadectwa maturalne wydawane we Wspólnocie Francuskiej

Skala w Belgii

(Wspólnota Francuska)

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

20.00

6+

celujący

100%

18.00 – 19.99

6

celujący

90 – 99%

16.00 – 17.99

5

bardzo dobry

80 – 89%

13.00 – 15.99

4

dobry

65 – 79%

10.00 – 12.99

3

dostateczny 50 – 64%

0.00-9.99

1

niedostateczny

0%

 

Świadectwa maturalne wydawane we Wspólnocie Flamandzkiej

Skala w Belgii

(Wspólnota Flamandzka)

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

20.00

6+

celujący

100%

18.00 – 19.99

6

celujący

90 – 99%

16.00 – 17.99

5

bardzo dobry

80 – 89%

14.00 – 15.99

4

dobry

65 – 79%

12.00 – 13.99

3

dostateczny 50 – 64%

10.00 – 11.99

2

dopuszczający

30 – 49%

8.00 – 9.99

1

niedostateczny

0%

 0.00-7.99

1

niedostateczny

0%

Białoruś Białoruś

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

 

System oceniania w Republice Białorusi

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 10

stopień

procent

10

celujący (6,0)

100%

9

bardzo dobry plus (5,5)

90%

8

bardzo dobry (5,0)

80%

7

dobry plus (4,5)

75%

6

dobry (4,0)

70%

5

dostateczny plus (3,5)

60%

4

dostateczny (3,0)

50%

3

dopuszczający (2,0)

30%

2

niedostateczny (-)

0%

Sposób przeliczania wyników egzaminu CT i CE

Skala od 0 do 100

 

System oceniania egzaminu CT/CE w Republice Białorusi

Przelicznik na skalę polską

Skala 0 – 100

stopień

procent

100

celujący (6,0)

100%

90

bardzo dobry plus (5,5)

90%

80

bardzo dobry (5,0)

80%

70

dobry plus (4,5)

70%

60

dobry (4,0)

60%

50

dostateczny plus (3,5)

50%

40

dostateczny (3,0)

40%

30

dopuszczający (2,0)

30%

25

25%

poniżej 25

niedostateczny (-)

0%

 

Brazylia Brazylia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Brazylii

Skala w Brazylii

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa 1

Skala liczbowa 2

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

9 – 10

90 – 100

5

bardzo dobry

90 – 100%

8

80 – 89

4

dobry

80 – 89%

 6 – 7

60 – 79

3

dostateczny

60 – 79%

0 – 5

0 – 59

1

niedostateczny

0%

Chiny Chiny

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Chinach

Skala w Chinach

Przelicznik na skalę polską

ocena liczbowa

ocena literowa

skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

90 – 100

A

6

celujący

90 – 100

80 – 89

B

5

bardzo dobry

80 – 89

 70 – 79

C

4

dobry

70 – 79

60 -69

D

3

dostateczny

60 – 69

 

Wyniki egzaminów Gaokao 

Skala w Chinach

Przelicznik na skalę polską

135 – 150

celujący

90 – 100%

120 – 134

bardzo dobry

80 – 89%

106 – 119

dobry

70 – 79%

90 – 105

dostateczny

60 – 69%

0 – 89

niedostateczny

0%

Czechy Czechy

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Czechach

Skala w Czechach

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

1

výborně

6

celujący

100%

2

chvalitebný

5

bardzo dobry

80%

3

dobrý

4

dobry

60%

4

dostatečný

3

dostateczny

30%

5

nedostatečný

1

niedostateczny

0%

Francja Francja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły we Francji 

Skala we Francji Przelicznik na skalę polską
skala liczbowa skala słowna skala procentowa
18.00 – 20.00 6 celujący 90 – 100%
16.00 – 17.99 5 bardzo dobry 75 – 89%
14.00 – 15.99 4 dobry 60 – 74%
12.00 – 13.99 3 dostateczny 45 – 59%
10.00 – 11.99 2 dopuszczający 30 – 44%
0.00 – 9.99 1 niedostateczny 0%
Grecja Grecja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Grecji

Skala w Grecji

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

18.00 – 20.00

5

bardzo dobry

90 – 100%

16.00 – 17.99

4

dobry

75 – 89%

13.00 – 15.99

3

dostateczny

50 – 74%

10.00 – 12.99

2

dopuszczający

30 – 49%

0.00 – 9.99

1

niedostateczny

0%

 

Gruzja Gruzja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Gruzji

Skala w Gruzji

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

(4-10)

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

10

6

celujący

100%

9

5+

bardzo dobry plus

90%

8

5

bardzo dobry

80%

7

4

dobry

70%

6

3

dostateczny

50%

5

2

dopuszczający

30%

4

1

niedostateczny

0%

 

Hiszpania Hiszpania

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Hiszpanii

Hiszpania

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

10.00

6+

celujący

100%

9.00 – 9.99

6

celujący

90 – 99%

7.00 – 8.99

5

bardzo dobry

70 – 89%

6.00 – 6.99

4

dobry

60 – 69%

5.00 – 5.99

3

dostateczny

50 – 59%

3.00 – 4.99

2

dopuszczający

30 – 49%

0.00 – 2.99

1

niedostateczny

0%

Irlandia Irlandia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Irlandii

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (od 2017)

System oceniania w Irlandii

Przelicznik na skalę polską

Skala H1-H8

Punkty

Skala słowna

Skala procentowa

H1

90.00 – 100.00

celujący (6,0)

90 – 100%

H2

80.00 – 89.00

bardzo dobry plus (5,5)

80 – 89%

H3

70.00 – 79.00

bardzo dobry (5,0)

70 – 79%

H4

60.00 – 69.00

dobry (4,0)

60 – 69%

H5

50.00 – 59.00

dostateczny (3,0)

50 – 59%

H6

40.00 – 49.00

dopuszczający (2,0)

40 – 49%

H7

30.00 – 39.00

niedostateczny (-)

0%

H8

0.00 – 29.00

niedostateczny (-)

0%

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (1992-2016)

System oceniania w Irlandii

Przelicznik na skalę polską

Skala F – A1

Punkty

Skala słowna

Skala procentowa

A1

90.00 – 100.00

celujący (6,0)

90 – 100%

A2

85.00 – 89.99

bardzo dobry plus (5,5)

85 – 89%

B1

80.00 – 84.99

bardzo dobry (5,0)

75 – 84%

B2

75.00 – 79.99

B3

70.00 – 74.99

dobry plus (4,5)

65 – 74%

C1

65.00 – 69.99

C2

60.00 – 64.99

dobry (4,0)

55 – 64%

C3

55.00 – 59.99

D1

50.00 – 54.99

dostateczny plus (3,5)

50 – 54%

D2

45.00 – 49.99

dostateczny (3,0)

45 – 49%

D3

40.00 – 44.99

dopuszczający plus (2,5)

40 – 44%

E

25.00 – 39.99

dopuszczający (2,0)

25 – 39%

F

10.00 – 24.99

niedostateczny (-)

0%

NG

0.00 – 9.99

brak oceny

 

Kazachstan Kazachstan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw ukończenia szkoły średniej w Kazachstanie

System oceniania w Republice Kazachstanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 5

Skala słowna

Skala procentowa

5

bardzo dobry (5,0)

100%

4

dobry (4,0)

75%

3

dostateczny (3,0)

50%

2

niedostateczny (-)

0%

 

Sposób przeliczania wyników egzaminu ENT

System oceniania egzaminu ENT w Republice Kazachstanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 0 – 140

stopień

procent

131 – 140 celujący (6,0) 91 – 100%

121 – 130

bardzo dobry plus (5,5)

81 – 90%

111 – 120

bardzo dobry (5,0)

71 – 80%

101 – 110

dobry plus (4,5)

61 – 70%

91 – 100

dobry (4,0)

51 – 60%

81 – 90

dostateczny plus (3,5)

41 – 50%

71 – 80

dostateczny (3,0)

31 – 40%

65 – 70

dopuszczający (2,0)

30%

poniżej 65

niedostateczny (-)

0%

 

Litwa Litwa

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie

Skala 10-punktowa

Skala w Republice Litewskiej

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

10.00

6

celujący

100%

9.00 – 9.99

5

bardzo dobry

90 – 99%

8.00 – 8.99

4

dobry

80 – 89%

7.00 – 7.99

4-

dobry minus

70 – 79%

6.00 – 6.99

3+

dostateczny plus

60 – 69%

5.00 – 5.99

3

dostateczny

50 – 59%

4.00 – 4.99

1

niedostateczny

0%

3.00 – 3.99

2.00 – 2.99

 

Skala 100-punktowa – wyniki maturalne (egzaminy państwowe)

Skala w Republice Litewskiej (egzaminy państwowe)

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Wyniki – poziomy

Skala procentowa

86 – 100

wysoki

86 – 100%

36 – 85

średni

36 – 85%

16 – 35

wystarczający

16 – 35%

1 – 15

niedostateczny

0%

Maroko Maroko

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Maroko

Skala w Maroko Przelicznik na skalę polską
skala liczbowa skala słowna skala procentowa
18.00 – 20.00 6 celujący 90 – 100%
16.00 – 17.99 5 bardzo dobry 75 – 89%
14.00 – 15.99 4 dobry 60 – 74%
12.00 – 13.99 3 dostateczny 45 – 59%
10.00 – 11.99 2 dopuszczający 30 – 44%
0.00 – 9.99 1 niedostateczny 0%
Niemcy Niemcy

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Niemczech

Skala w Niemczech

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa (1-6)

Punkty

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

1

15/14/13

6

celujący

100%

2

12/11/10

5

bardzo dobry

80%

3

09/08/07

4

dobry

70%

4

06/05/04

3

dostateczny

50%

5

03/02/01

2

dopuszczający

30%

6

0

1

niedostateczny

0%

 

Nigeria Nigeria

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Nigerii

Świadectwo ukończenia szkoły średniej – West African Senior School Certificate (WASSCE)

Skala w Nigerii (WASSCE)

Przelicznik na skalę polską

Skala A1-F9

Skala punktowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

A1

1.00 – 1.99

6

celujący

100%

B2

2.00 – 2.99

5

bardzo dobry

85%

B3

3.00 – 3.99

4

dobry

70%

B4

4.00 – 4.99

C5

5.00 – 5.99

3

dostateczny

50%

C6

6.00 – 6.99

D7

7.00 – 7.99

2

dopuszczający

30%

E8

8.00 – 8.99

F9

9.00

1

niedostateczny

0%

 

Świadectwo ukończenia szkoły średniej – National Examination Council (NECO)

Skala w Nigerii (NECO)

Przelicznik na skalę polską

Skala A1-F9

Skala punktowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

A1

Excellent

6

celujący

100%

B2

Very Good

5

bardzo dobry

85%

B3

Good

4

dobry

70%

C4

Credit

3

dostateczny

50%

C5

Credit

C6

Credit

D7

Pass

2

dopuszczający

30%

D/E8

Pass

F9

Fail

1

niedostateczny

0%

 

Norwegia Norwegia

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Norwegii

Norwegia

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa (1-6)

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

6

6

celujący

100%

5

5

bardzo dobry

85%

4

4

dobry

70%

3

3

dostateczny

55%

2

2

dopuszczający

40%

1

1

niedostateczny

0%

Rosja Rosja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Rosji

System oceniania w Federacji Rosyjskiej

Przelicznik na skalę polską

Skala 2-5

Skala 2-10

stopień

procent

5

10

celujący (6,0)

100%

9

bardzo dobry plus (5,5)

90%

8

bardzo dobry (5,0)

80%

4

7

dobry plus (4,5)

75%

6

dobry (4,0)

70%

5

dostateczny plus (3,5)

60%

3

4

dostateczny (3,0)

50%

3

dopuszczający (2,0)

30%

2

2

niedostateczny (-)

0%

 

Sposób przeliczania wyników egzaminów EGE

System oceniania egzaminu EGE w Federacji Rosyjskiej

Przelicznik na skalę polską

Skala 0-100

stopień

procent

100

celujący (6,0)

100%

90

bardzo dobry plus (5,5)

90%

80

bardzo dobry (5,0)

80%

70

dobry plus (4,5)

70%

60

dobry (4,0)

60%

50

dostateczny plus (3,5)

50%

40

dostateczny (3,0)

40%

35

dopuszczający (2,0)

35%

poniżej 35

niedostateczny (-)

0%

 

Słowacja Słowacja

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Słowacji

Skala w Słowacji

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

1

6

celujący

100%

2

5

bardzo dobry

80%

3

4

dobry

60%

4

3

dostateczny

30%

5

1

niedostateczny

0%

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w USA

Skala w USA Przelicznik na skalę polską
Skala A – E Skala punktowa Skala liczbowa Skala słowna Skala procentowa
A 93 – 100 6 celujący 93 – 100%
A- 90 – 92 6 celujący 86 – 92%
B+ 87 – 89 5 bardzo dobry 78 – 85%
B 83 – 86 4 dobry 71 – 77%
B- 80 – 82 4 dobry 65 – 70%
C+ 77 – 79 3 dostateczny 58 – 64%
C 73 – 76 3 dostateczny 51 – 57%
C- 70 – 72 3 dostateczny 44 – 50%
D+ 67 – 69 2 dopuszczający 37 – 43%
D 63 – 66 2 dopuszczający 36%
D- 60 – 62 2 dopuszczający 30%
F <60 1 niedostateczny 0%

 

Wyniki egzaminu SAT

 

Skala w USA

Przelicznik na skalę polską

Skala 200 – 800

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

701 – 800

6

celujący

91 – 100%

621 – 700

5+

bardzo dobry plus

81 – 90%

581 – 620

5

bardzo dobry

70 – 80%

541 – 580

4

dobry

60 – 69%

521 – 540

3+

dostateczny plus

50 – 59%

481 – 520

3

dostateczny

40 – 49%

460 – 480

2

dopuszczający

30 – 39%

200 – 459

1

niedostateczny

0%

Tadżykistan Tadżykistan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Tadżykistanie

System oceniania w Republice Tadżykistanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 5

stopień

procent

5

bardzo dobry (5,0)

100%

4

dobry (4,0)

75%

3

dostateczny (3,0)

50%

2

niedostateczny (-)

0%

Ukraina Ukraina

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie 

System oceniania na Ukrainie

Przelicznik na skalę polską

Skala 1 – 12

stopień

procent

12

celujący (6,0)

100%

11

bardzo dobry plus (5,5)

90%

10

bardzo dobry (5,0)

80%

9

dobry plus (4,5)

75%

8

dobry (4,0)

70%

7

dostateczny plus (3,5)

60%

6

dostateczny (3,0)

50%

5

dopuszczający (2,0)

30%

1 – 4

niedostateczny (-)

0%

 

Sposób przeliczania wyników egzaminu ZNO/NMT

Skala od 0 do 200.

Skala ZNO / NMT na Ukrainie

Przelicznik na skalę polską

Punkty

stopień

procent

193 – 200

celujący (6,0)

100%

186 – 192

bardzo dobry plus (5,5)

90%

178 – 185

bardzo dobry (5,0)

80%

171 – 177

dobry plus (4,5)

70%

163 – 170

dobry (4,0)

60%

154 – 162

dostateczny plus (3,5)

50%

143 – 153

dostateczny (3,0)

40%

130 – 142

dopuszczający (2,5)

30%

poniżej 130

niedostateczny (-)

0%

 

Kandydatom z Ukrainy, którzy w roku 2022 z powodu konfliktu zbrojnego nie mieli możliwości, by przystąpić do egzaminów DPA i ZNO, w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę bierze się wyniki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub wynik Ogólnoukraińskiego Testu Wieloprzedmiotowego. Wybierany jest ten z wyników, który po przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

Uzbekistan Uzbekistan

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Uzbekistanie

Republika Uzbekistanu

Przelicznik na skalę polską

Skala 2 – 5

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

5

5

bardzo dobry (5,0)

100%

4

4

dobry (4,0)

75%

3

3

dostateczny (3,0)

50%

2

2

niedostateczny (-)

0%

Wielka Brytania Wielka Brytania

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Wielkiej Brytanii 

Egzaminy A-levels

Skala w Wielkiej Brytanii

Przelicznik na skalę polską

Skala A – E

Skala punktowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

A+

90 – 100

6

celujący

90 – 100%

A

80 – 89

5

bardzo dobry

80 – 89%

B

70 – 79

4

dobry

70 – 79%

C

60 – 69

3+

dostateczny plus

60 – 69%

D

50 – 59

3

dostateczny

50 – 59%

E

40 – 49

2

dopuszczający

40 – 49%

U

poniżej 40

1

niedostateczny

0%

Wietnam Wietnam

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Wietnamie

Skala w Wietnamie

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala procentowa

9.00 – 10.00

6

celujący

90-100%

8.00 – 8.99

5

bardzo dobry

80-89%

7.00 – 7.99

4

dobry

70-79%

6.00 – 6.99

3

dostateczny

60-69%

5.00 – 5.99

2

dopuszczający

50-59%

0.00 – 4.99

1

niedostateczny

0%

Włochy Włochy

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły we Włoszech 

Skala we Włoszech

Przelicznik na skalę polską

Skala punktowa

Skala słowna

Skala punktowa

Skala słowna

Skala procentowa

9.00 – 10.00

Ottimo

6

celujący

90 – 100%

8.00 – 8.99

Distinto

5

bardzo dobry

80 – 89%

7.00 – 7.99

Buono

4

dobry

70 – 79%

6.00 – 6.99

Sufficiente

3

dostateczny plus

60 – 69%

00.00 – 5.99

Respinto

1

niedostateczny

0%

return to top