Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studia w języku angielskim

20.01.2022 - 14:03 aktualizacja 21.05.2024 - 11:00
Redakcja: MG, Dział Kształcenia

W roku akademickim 2024/2025 Uniwersytet Śląski oferuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia w języku angielskim. Zajęcia (wykłady, laboratoria, konwersatoria, itp.) prowadzone w języku angielskim umożliwią studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim. Praca magisterska przygotowana w języku angielskim. Zajęcia w języku angielskim w małych grupach. Wysoka jakość i efektywność kształcenia. Nie musisz wyjeżdżać z kraju aby studiować w języku angielskim! Zapraszamy!

Na ofertę w języku angielskim składają się:

 • kierunki studiów prowadzone w całości w języku angielskim (wraz ze specjalnościami – jeśli dotyczy);
 • specjalności prowadzone w całości w języku angielskim oferowane w ramach kierunków prowadzonych w języku polskim.

Rekrutacja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prowadzona jest na kierunki.

W przypadku aplikowania na specjalność prowadzoną w języku angielskim oferowaną w ramach kierunku prowadzonego w języku polskim – od kandydatów wymagana jest znajomość obu języków, czyli języka polskiego i angielskiego. Kandydaci muszą wgrać do systemu IRK dokumenty potwierdzające znajomość dwóch języków: polskiego i angielskiego.

W systemie IRK zapisy odbywają się na kierunek, w związku z czym w ofercie studiów Uniwersytetu Śląskiego należy wyszukać kierunek, w ramach którego specjalność w języku angielskim jest oferowana.

KIERUNKI prowadzone w języku angielskim:

Studia I stopnia

 1. Inżynieria materiałowa (Materials science and engineering) – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych
 • w ramach kierunku oferowane są 2 specjalności w języku angielskim:
 • biomateriały (Biomaterials);
 • innowacyjne materiały inżynierskie (Innovative Engineering Materials).

Aplikuj na kierunek Inżynieria materiałowa (Materials science and engineering) w systemie IRK.

Studia II stopnia

 1. Biotechnologia (Biotechnology) – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Nauk Przyrodniczych
 • w ramach kierunku oferowane są 2 specjalności w języku angielskim:
 • biotechnologia roślin (Plant Biotechnology);
 • biotechnologia środowiska (Environmental Biotechnology).

Aplikuj na kierunek Biotechnologia (Biotechnology) w systemie IRK.

 1. Informatyka (Computer Science) – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Aplikacja na kierunek Informatyka (Computer Science) w systemie IRK będzie dostępna podczas rekrutacji na semestr letni 2024/2025 (studia rozpoczynają się w lutym 2025).
 1. Międzynarodowe prawo gospodarcze i arbitraż (International Business Law and Arbitration) – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji

Aplikuj na kierunek Międzynarodowe prawo gospodarcze i arbitraż (International Business Law and Arbitration) w systemie IRK.

 1. Zarządzanie kreatywne w nowych mediach (Creative Management in New Media) – studia stacjonarne II stopnia w Szkole Filmowej

Aplikuj na kierunek Zarządzanie kreatywne w nowych mediach (Creative management in new media) w systemie IRK.

 1. Fizyka (Physics) – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych
 • w ramach kierunku oferowane są 2 specjalności w języku angielskim:
 • nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie (NM3A) (Nanophysics and Mesoscopic Materials – Modelling and Applications);
 • fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana (Fundamental and Applied Physics).

Aplikuj na kierunek Fizyka (Physics) w systemie IRK.

SPECJALNOŚCI w języku angielskim oferowane w ramach KIERUNKÓW w języku polskim:

Studia I stopnia

 1. Przywództwo w stosunkach międzynarodowych (Leadership in International Relations) – specjalność na kierunku MIĘDZYNARODOWE STUDIA NAUK POLITYCZNYCH I DYPLOMACJI (INTERNATIONAL STUDIES IN POLITICAL SCIENCE AND DIPLOMACY) – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych

Aplikuj na MIĘDZYNARODOWE STUDIA NAUK POLITYCZNYCH I DYPLOMACJI (INTERNATIONAL STUDIES IN POLITICAL SCIENCE AND DIPLOMACY) w systemie IRK – podczas rejestracji należy wybrać specjalność Przywództwo w stosunkach międzynarodowych (Leadership in International Relations).

Studia II stopnia

 1. Amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji (American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy) – specjalność na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA (ENGLISH PHILOLOGY) – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Humanistycznym

Aplikuj na kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA (ENGLISH PHILOLOGY) w systemie IRK – podczas rejestracji należy wybrać specjalność Amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji (American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy).

 1. Systemy Informacji Geograficznej (Geographic Information Systems) – specjalność na kierunku GEOGRAFIA (GEOGRAPHY) – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Nauk Przyrodniczych.

Aplikuj na kierunek GEOGRAFIA (GEOGRAPHY) w systemie IRK – podczas rejestracji należy wybrać specjalność Systemy Informacji Geograficznej (Geographic Information Systems).

UWAGA: Specjalność w języku angielskim oferowana w ramach kierunku w języku polskim nie będzie odrębnie widoczna w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w ramach rejestracji na rok akademicki 2024/2025, nie będzie też wyświetlać się po nałożeniu filtra „Studia w języku angielskim” w ramach „Grupy studiów”. Aby zarejestrować się na ww. specjalność należy:

 1. na stronie https://irk2.us.edu.pl/ w ramach konkretnej rekrutacji wybrać kierunek studiów, na którym oferowana jest specjalność w języku angielskim;
 2. po wejściu w informacje o kierunku należy nacisnąć przycisk „Zapisz się”;
 3. wybrać odpowiednie źródło finansowania nauki i załączyć dokument – jeśli dotyczy (niezbędne w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 4. wypełnić informację dotyczącą ukończonego kierunku studiów – jeśli dotyczy;
 5. wybrać specjalność;
 6. wgrać wymagane dokumenty, w tym dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (przy kierunku) i dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (przy specjalności).

Linki do rejestracji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2024/2025 dostępne są powyżej. Rekrutacja na studia w semestrze zimowym (rozpoczynające się od 1 października 2024 r.) zostanie uruchomiona w dniu 3 czerwca 2024 r.

return to top