Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
kandydat

rekrutacja

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Dodatkowy nabór na studia – wolne miejsca

Drodzy Kandydaci! Trwa dodatkowy nabór na studia. Rekrutacja uzupełniająca na studia przebiega w taki sam sposób jak podczas naboru podstawowego. Nabór dodatkowy różni się od naboru podstawowego tym, że rekrutacja prowadzona jest tylko na kierunkach, na których po zakończeniu naboru podstawowego nie został wypełniony limit miejsc.  Na kierunkach gdzie w trakcie naboru podstawowego limit miejsc...

Kategorie: rekrutacjaWiadomości
więcej

Listy zakwalifikowanych na studia

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Po zamknięciu internetowej rejestracji kandydatów na danym kierunku Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne a następnie, po jego zakończeniu, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Daty i godziny ogłaszania list na poszczególnych kierunkach zostały zamieszczone w Katalogu kierunków IRK (https: //irk.us.edu.pl/irk/application/catalog ), w harmonogramie każdego z kierunków (przycisk: Informacje o kierunku). Listy...

Kategorie: rekrutacja
więcej

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kierunków prowadzonych na UŚ oraz kryteriami przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023. Kryteria przyjęć ustalone są odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, w jakiej liczbie i z jaką wagą będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji. Katalog kierunków wraz z kryteriami przyjęć dostępny jest na stronie https://katalog.us.edu.pl/catalog/program?year=2022...

Kategorie: rekrutacjaWiadomości
więcej

Nabór na studia na semestr letni 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz kryteriami na niektóre studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2022/2023. Internetową Rejestracją Kandydatów (IRK) objęte będą następujące kierunki studiów: chemia, specjalność: chemia budowlana – studia II stopnia stacjonarne; Computer Science (for BEng holders) – studia II stopnia stacjonarne; fizyka medyczna – studia II stopnia stacjonarne; geologia stosowana...

Kategorie: rekrutacjaWiadomości
więcej

Studia w języku angielskim

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Śląski oferuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia w języku angielskim. Zajęcia (wykłady, laboratoria, konwersatoria, itp.) prowadzone w języku angielskim umożliwią studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim. Praca magisterska przygotowana w języku angielskim. Zajęcia w języku angielskim w małych grupach. Wysoka jakość i efektywność kształcenia. Nie...

Kategorie: rekrutacja
return to top