Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

kandydat

rekrutacja

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kierunków prowadzonych na UŚ oraz kryteriami przyjęć na studia w roku akademickim 2020/2021 Kryteria przyjęć ustalone są odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, w jakiej liczbie i z jaką wagą będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji Katalog kierunków dostępny jest na stronie: https://katalogusedupl/catalog/program/index?year=2020 Internetowa Rejestracja Kandydatów
rekrutacjaWiadomości
więcej

Nabór na studia na semestr letni 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz kryteriami na niektóre studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2019/2020 Internetową Rejestracją Kandydatów (IRK) objęte są następujące kierunki studiów: chemia, specjalność: chemia budowlana – studia II stopnia stacjonarne; Computer Science (for BEng holders) – studia II stopnia stacjonarne; fizyka medyczna – studia II stopnia stacjonarne;
rekrutacjaWiadomości
więcej

Studia w języku angielskim

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Śląski oferuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia w języku angielskim Zajęcia (wykłady, laboratoria, konwersatoria, itp) prowadzone w języku angielskim umożliwią studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim Praca magisterska przygotowana w języku angielskim Zajęcia w języku angielskim w małych grupach Wysoka jakość i efektywność kształcenia
rekrutacja
więcej

Listy zakwalifikowanych na studia

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne po zamknięciu internetowej rejestracji kandydatów na danym kierunku Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia Daty i godziny ogłaszania list na poszczególnych kierunkach zostają zamieszczone w Katalogu kierunków IRK (https: //irkusedupl/irk/application/catalog ), w harmonogramie każdego z kierunków (przycisk: Informacje
rekrutacja
return to top