Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konkurs | Zaproponuj kształt modułów otwartych dla studiów II stopnia!

01.02.2022 - 08:40 aktualizacja 02.02.2022 - 11:19
Redakcja: OO
Tagi: konkursy

Rusza konkurs na projekty modułów w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej na rok akademicki 2022/2023

1 lutego 2022 roku rusza nabór projektów modułów do realizacji w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (OOD) dla studiów II stopnia w roku akademickim 2022/2023. W ramach konkursu każdy nauczyciel akademicki (lub zespół dwu-, trzy-, czteroosobowy) może złożyć propozycje dowolnej liczby modułów, uwzględniając kryteria i wymagania określone w regulaminie. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać projekty sylabusów do 28 lutego 2022 roku poprzez zdalny formularz zgłoszeniowy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 marca 2022 roku.

Celem Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej[1] jest otwarcie studentom Uniwersytetu Śląskiego możliwości skorzystania z szerokiej oferty zajęć ponadkierunkowych łączących zróżnicowane podejścia naukowe i pola naukowej refleksji, a także uwzględniających w treści najistotniejsze zagadnienia i fenomeny współczesnego życia. Moduły mieszczące się w OOD cechuje:

  • uniwersalność – wymogi wstępne nie obejmują znajomości podstaw naukowych w dyscyplinie, do której odnoszą się efekty modułowe,
  • interdyscyplinarność – zagadnienia uwzględniają elementy wykraczające i/lub łączące zagadnienia spoza jednej dyscypliny, dziedziny, a nawet obszaru nauki, w tym podejmujące bieżące problemy wymagające ponaddziedzinowych podejść naukowych i wielogłosowych dyskursów,
  • otwartość – zagadnienia uwzględniają otwarte i elastyczne formy realizacji zajęć, umożliwiające uczestnictwo studentów reprezentujących różne kierunki i specjalności kształcenia w Uniwersytecie,
  • stymulatywność – moduły przyczyniają się do rozszerzania kierunkowych kompetencji studentów poprzez stosowanie treści i form inspirujących ich aktywności o charakterze samorozwojowym w odniesieniu do aktualnych zainteresowań oraz przyszłych projektów zawodowych,
  • oryginalność – zagadnienia zaproponowane w ramach modułów ogólnouniwersyteckich nie powielają treści modułów kierunkowych.

Pełna oferta OOD zostanie wprowadzona od roku akademickiego 2022/2023. Oferta realizowana obecnie – w roku akademickim 2021/2022 – ma charakter pilotażowy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej, w tym dotyczącymi samego konkursu, w zakładce Ogólnoakademicka Oferta Dydaktyczna.


[1] OOD stanowi odpowiedź na § 5 i § 9 uchwały nr 490 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 28 stycznia 2020 r., które mówią o konieczności uzyskania przez studentów kierunków niehumanistycznych i/lub niespołecznych określonej liczby punktów w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i/lub nauk społecznych (§ 5) oraz zakładają obecność w programach studiów magisterskich modułów zajęć umożliwiających ich realizację na poziomie ogólnouczelnianym (§ 9). Sposób organizacji zajęć w ramach OOD określa zarządzenie nr 155 rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 13 września 2021 r.

grafika przedstawiająca rysunek mózgu, liczby, linie, kolorowe plamy

return to top