Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jerzy Czogała

Jest emerytowanym inżynierem elektrykiem. Jego pasją jest historia Śląska, szczególnie Katowic. Dzięki niemu na UTW powołane zostało Koło Historyczne, które prowadzi z wielkim zaangażowaniem. Nawiązał ścisłe kontakty z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego, z Instytutem Pamięci Narodowej, z Muzeum Historii Katowic. Pracownicy tych instytucji prowadzą dwa razy w miesiącu ciekawe wykłady dla kilkudziesięcioosobowej grupy członków koła i innych słuchaczy UTW. Jest autorem gry historycznej o mieście Katowice, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem starszych mieszkańców Katowic. Ponadto jest koordynatorem projektu „Kaj te czasy Wracajmy do korzeni” Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, który dotyczy kultury Śląska. Mieszka w Katowicach.
img

Danuta Kogutowa

Jest najstarszą słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jako pasjonatka brydża od lat prowadzi grupę brydża. Z jej inicjatywy nawiązano kontakt ze studentem Politechniki Śląskiej, który zorganizował dla tej grupy regularny kurs brydża sportowego. Czuwa nad rozgrywkami brydża naszych słuchaczy. Dwukrotnie zorganizowała turnieje brydżowe dla UTW z Rybnika i z UTW w Uniwersytecie Śląskim. Jest miłośniczką teatru i regularnie uczęszcza do teatru. Jest osobą bardzo pogodną i bardzo życzliwą. Mieszka w Katowicach.
img

Renata Zalejska

Jest magistrem filologii polskiej, emerytowanym nauczycielem języka polskiego. Od wielu lat, wraz z mężem uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim. Prowadzi ona na UTW warsztaty literackie, które skupiają miłośników słowa – osoby piszące zarówno wierszem jak i prozą. Wiersze uczestników tych warsztatów były drukowane w piśmie Seniorzy, którego Pani Renata jest współautorem. Pod jej kierunkiem i reżyserią, dwukrotnie uczestnicy warsztatów prezentowali inscenizację na temat przyjaźni, na temat przeżyć związanych z literaturą. Uczy się języka angielskiego. Mieszka w Bytomiu.
img
return to top