Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu

Pełnomocniczka rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu

dr Dagna Kocur (zdjęcie portretowe)
Dr Dagna Kocur. Fot Julia Agnieszka Szymala

Nazywam się Dagna Kocur i od 1 stycznia 2023 roku pełnię funkcję Pełnomocniczki Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu w Uniwersytecie Śląskim.

Jestem psycholożką i od 2010 roku pracuję w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzę badania oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu seksuologii, komunikacji i psychologii społecznej. Podyplomowo ukończyłam studia z zakresu seksuologii klinicznej oraz uważności, a także liczne kursy psychoterapii.

Od lat towarzyszę osobom w naszej społeczności w różnego rodzaju trudnych doświadczeniach. Prowadzę również zajęcia z medytacji uważności, która może być cennym wsparciem w trudnych chwilach. Jestem też członkinią zespołu Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta.

Zadania pełnomocniczki rektora

Do moich zadań jako Pełnomocniczki ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu należy:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących molestowania seksualnego.
 2. Wstępne rozpoznanie zgłaszanych spraw.
 3. Udzielanie informacji na temat możliwości działania wobec zgłaszanych spraw, jakie istnieją w Uniwersytecie oraz na temat formalno-prawnych aspektów zgłoszeń.
 4. Informowanie rektora o przyjętych zgłoszeniach.
 5. Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom zgłaszającym.
 6. Wspieranie osób zgłaszających w procedurach i ścieżkach postępowania przyjętych w uniwersytecie.
 7. Inicjowanie procedur reagowania wobec zgłaszanych spraw.
 8. Udzielanie wsparcia podmiotom władczym i niewładczym w uniwersytecie w zakresie działań edukacyjnych, dyscyplinujących i naprawczych wobec sprawcy naruszenia.
 9. Proponowanie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu.
 10. Udział w badaniach i diagnozach dotyczących problemu molestowania seksualnego w uczelni.
 11. Współpraca z podmiotami interwencji w sprawach naruszeń polityki równości i poszanowania różnorodności.
 12. Współpraca z Komisją ds. równości i różnorodności.

W jaki sposób mogę pomóc?

 • Służę wsparciem pracowniczkom i pracownikom, osobom studiującym oraz doktorantkom i doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w sytuacji doświadczania molestowania seksualnego lub bycia świadkiem takiej sytuacji;
 • Pomagam przeanalizować sytuację i wspieram w podejmowaniu dalszych decyzji;
 • Ustalam wspólnie z osobą dotkniętą doświadczeniem molestowania seksualnego optymalny dla niej sposób dalszego działania;
 • Wspieram w procesie wyjaśniania oraz informowania przełożonych i władz uczelni;
 • Przedstawiam informacje o obowiązującym w Polsce prawie dotyczącym przestępstw seksualnych oraz prawie pracy dotyczącym przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu;
 • Jeżeli zgłaszany problem leży poza moimi kompetencjami, mogę polecić innych specjalistów UŚ lub instytucję czy organizację spoza Uniwersytetu, która może być pomocna;
 • Wspieram w dalszych etapach postępowania w ramach podjętych decyzji.

Jak zgłosić sprawę?

Jeśli doświadczyliście Państwo sytuacji, która odczuwana była lub jest jako naruszenie sfery seksualnej lub godności w sferze seksualnej lub byliście świadkami takiej sytuacji serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kontakt

Zgłoszenia spraw przyjmuję: 

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: ppms@us.edu.pl,
 • telefonicznie: +48 451 057 918,
 • w trakcie dyżurów:
  w środy w godzinach 18.00–19.00 na Wydziale Prawa i Administracji przy ulicy Bankowej 11B, 40-007 Katowice, pokój 2.42.

return to top