Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu

Pełnomocniczka rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu

dr Dagna Kocur (zdjęcie portretowe)
Dr Dagna Kocur. Fot Julia Agnieszka Szymala

Nazywam się Dagna Kocur i od 1 stycznia 2023 roku pełnię funkcję Pełnomocniczki Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu w Uniwersytecie Śląskim.

Jestem psycholożką i od 2010 roku pracuję w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzę badania oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu seksuologii, komunikacji i psychologii społecznej. Podyplomowo ukończyłam studia z zakresu seksuologii klinicznej oraz uważności, a także liczne kursy psychoterapii.

Od lat towarzyszę osobom w naszej społeczności w różnego rodzaju trudnych doświadczeniach. Prowadzę również zajęcia z medytacji uważności, która może być cennym wsparciem w trudnych chwilach. Jestem też członkinią zespołu Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta.

Zadania pełnomocniczki rektora

Do moich zadań jako Pełnomocniczki ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu należy:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących molestowania seksualnego.
 2. Wstępne rozpoznanie zgłaszanych spraw.
 3. Udzielanie informacji na temat możliwości działania wobec zgłaszanych spraw, jakie istnieją w Uniwersytecie oraz na temat formalno-prawnych aspektów zgłoszeń.
 4. Informowanie rektora o przyjętych zgłoszeniach.
 5. Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom zgłaszającym.
 6. Wspieranie osób zgłaszających w procedurach i ścieżkach postępowania przyjętych w uniwersytecie.
 7. Inicjowanie procedur reagowania wobec zgłaszanych spraw.
 8. Udzielanie wsparcia podmiotom władczym i niewładczym w uniwersytecie w zakresie działań edukacyjnych, dyscyplinujących i naprawczych wobec sprawcy naruszenia.
 9. Proponowanie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu.
 10. Udział w badaniach i diagnozach dotyczących problemu molestowania seksualnego w uczelni.
 11. Współpraca z podmiotami interwencji w sprawach naruszeń polityki równości i poszanowania różnorodności.
 12. Współpraca z Komisją ds. równości i różnorodności.

W jaki sposób mogę pomóc?

 • Służę wsparciem pracowniczkom i pracownikom, osobom studiującym oraz doktorantkom i doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w sytuacji doświadczania molestowania seksualnego lub bycia świadkiem takiej sytuacji;
 • Pomagam przeanalizować sytuację i wspieram w podejmowaniu dalszych decyzji;
 • Ustalam wspólnie z osobą dotkniętą doświadczeniem molestowania seksualnego optymalny dla niej sposób dalszego działania;
 • Wspieram w procesie wyjaśniania oraz informowania przełożonych i władz uczelni;
 • Przedstawiam informacje o obowiązującym w Polsce prawie dotyczącym przestępstw seksualnych oraz prawie pracy dotyczącym przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu;
 • Jeżeli zgłaszany problem leży poza moimi kompetencjami, mogę polecić innych specjalistów UŚ lub instytucję czy organizację spoza Uniwersytetu, która może być pomocna;
 • Wspieram w dalszych etapach postępowania w ramach podjętych decyzji.

Jak zgłosić sprawę?

Jeśli doświadczyliście Państwo sytuacji, która odczuwana była lub jest jako naruszenie sfery seksualnej lub godności w sferze seksualnej lub byliście świadkami takiej sytuacji serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kontakt

Zgłoszenia spraw przyjmuję: 

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: ppms@us.edu.pl,
 • telefonicznie: +48 451 057 918.

return to top