Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Wyjazdy krajowe

PROGRAM MOST

Ważne:

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021 – od 2 września do 15 września 2020 r.

Na stronie http://most.amu.edu.pl  zamieszczona jest informacja co należy zrobić aby wziąć udział w rekrutacji.

Zasady rekrutacji na Program MOST

 1. Student/doktorant rejestruje się w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST na stronie http://most.amu.edu.pl drukuje wniosek o przyjęcie na Program MOST ze swojego konta IRK MOST — i podpisuje go.
 2. Podpisany wniosek (oraz ewentualnie list motywacyjny):

Student — przesyła Prodziekanowi ds. kształcenia i studenckich wydziału, na którym studiuje, celem uzyskania jego zgody na udział w Programie MOST.

Doktorant — wraz z pozytywną opinią opiekuna naukowego/promotora (obligatoryjnie) przesyła wniosek do akceptacji Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej lub odpowiednio Kierownikowi studiów doktoranckich.

 1. Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni z powodu COVID-19, studenci oraz doktoranci proszeni są o przesłanie wniosku w formie skanu (e-mail) do właściwego Dziekanatu w przypadku studentów lub Biura Szkoły Doktorskiej/Sekretariatu studiów doktoranckich w przypadku doktorantów.
 2. Zaakceptowany wniosek jest przesyłany przez Dziekanat lub Biuro Szkoły Doktorskiej/ Sekretariat studiów doktoranckich pocztą wewnętrzną lub w formie skanu (e-mail) do Koordynatora Programu MOST w Uniwersytecie Śląskim – Pani Ewy Lipskiej (Dział Kształcenia UŚ), adres e-mail: dk@us.edu.pl
 3. Koordynator uczelniany drukuje wniosek i przedkłada go do akceptacji Prorektorowi ds. kształcenia i studentów.
 4. Zaakceptowany przez Prorektora ds. kształcenia i studentów wniosek, Uczelniany koordynator Programu MOST, wgrywa do systemu IRK MOST.
 5. Biuro Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w Poznaniu, przeprowadza kwalifikację na Program MOST i przydziela studentowi/doktorantowi miejsce na uczelni przyjmującej powiadamiając studenta/doktoranta o wyniku rekrutacji.

CZYM JEST PROGRAM MOST?

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Umożliwia realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów realizowanych na różnych semestrach studiów danego kierunku lub kierunków pokrewnych, na podstawie istniejących programów studiów na danym uniwersytecie.
Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST adresowany jest do:

 • studentów po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • studentów po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
 • doktorantów po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na stronie:
http://most.amu.edu.pl

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki);
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link: https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

KONTAKT

Więcej informacji:
Koordynator Programu MOST – mgr Ewa Lipska,
Dział Kształcenia UŚ; tel. 32 359 18 80

return to top