Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PROGRAM MOST

Program MOST, semestr letni roku akademickiego 2024/2025.

Rekrutacja na program MOST na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2024/2025 odbędzie się w dniach od 15 kwietnia do 15 maja 2024. Wyniki rekrutacji studentom zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2024 r.

 1. Kandydat – student rejestruje się w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST na stronie http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glownadrukuje wniosek o przyjęcie na Program MOST ze swojego konta IRK MOST — i podpisuje go.
 2. Student, aby wziąć udział w procedurze kwalifikacji, składa wygenerowany z systemu IRK-MOST wniosek o uczestnictwo w Programie MOST (oraz ewentualnie list motywacyjny) do Prodziekana ds. kształcenia i studenckich wydziału, na którym studiuje. Zaakceptowany przez Prodziekana wniosek przesyłany jest przez Dziekanat pocztą wewnętrzną do Koordynatorek Programu MOST w Uniwersytecie Śląskim – Pani Beaty Kalarus lub Pani Iwony Leśny z Działu Kształcenia UŚ. Ostateczny termin przesyłania zaakceptowanych wniosków: 18 maja 2024 r.
 3. Warunkiem dalszego procedowania wniosku jest uzyskanie zgody Prodziekana ds. kształcenia i studentów, a następnie Prorektora ds. kształcenia i studentów. Koordynator uczelniany przedkłada wniosek Kandydata/Kandydatki do akceptacji Prorektorowi ds. kształcenia i studentów.
 4. Zaakceptowany przez Prorektora ds. kształcenia i studentów wniosek, uczelniany koordynator Programu MOST, wgrywa do systemu IRK MOST.
 5. Biuro Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w Poznaniu, przeprowadza kwalifikację na Program MOST i przydziela studentowi miejsce na uczelni przyjmującej powiadamiając studenta o wyniku rekrutacji. Wyniki ogłoszone zostaną do 30 czerwca2024 r.
img

CZYM JEST PROGRAM MOST?

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Umożliwia realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów realizowanych na różnych semestrach studiów danego kierunku lub kierunków pokrewnych, na podstawie istniejących programów studiów na danym uniwersytecie.
Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST adresowany jest do:

 • studentów po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • studentów po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
 • doktorantów po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na stronie:
http://most.amu.edu.pl

Facebook : https://www.facebook.com/programmost2000

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki);
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link: http://irkmost.amu.edu.pl/pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

KONTAKT

Więcej informacji:

Koordynatorki Programu MOST – mgr Beata Kalarus, mgr Iwona Leśny

e-mail: beata.kalarus@us.edu.pl, iwona.lesny@us.edu.pl

Dział Kształcenia UŚ; tel. 32 359 18 80 lub tel. 32 359 18 10

return to top