Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prawa i obowiązki

Jak uczy starożytna maksyma – nieznajomość prawa szkodzi. Obowiązki i prawa studenta zostały określone w Regulaminie studiów oraz umowie z uczelnią (tylko w przypadku studentów z naborów wcześniejszych niż na rok akademicki 2019/2020). Teksty najważniejszych przepisów znajdują się na stronie internetowej w dziale dla studentów. Tam możesz zapoznać się m.in. z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Śląskiego

Ponadto, na Uniwersytecie Śląskim można skorzystać ze wsparcia prawnego w co najmniej trzech jednostkach uczelni. Są to:

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta – został powołany do udzielania bezpośredniej pomocy studentom, doktorantom i słuchaczom UŚ w zakresie dotyczącym obowiązujących ich przepisów. Do Rzecznika możesz zgłosić się, jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z regulaminem studiów, zaliczeniem sesji, otrzymaniem pomocy materialnej lub też uważasz, że Twoje prawa na uczelni są naruszane.
Więcej informacji: https://us.edu.pl/ksztalcenie/rpsid/

Studencka Poradnia Prawna – organizacja zrzeszająca studentów prawa, dla których prawo to nie tylko zbiór ustaw i kodeksów, lecz przede wszystkim ludzie i ich konkretne problemy. Poradnia ma status koła naukowego, działającego na Wydziale Prawa i Administracji. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym, a także niedochodowym organizacjom społecznym. Porada prawna udzielana jest po uprzednim uzgodnieniu jej treści z opiekunem naukowym Poradni.
Wszystkie niezbędne informacje o działalności poradni: spp.us.edu.pl oraz facebook.com/spp.us.

Centrum Obsługi Studentów (COS) – zadaniem Centrum jest integracja działań na rzecz studentów i doktorantów, takich jak: przyznawanie stypendiów, zakwaterowanie w akademikach, ubezpieczenia, sprawy kół naukowych, wsparcie psychologiczne. Jeśli w którymś z wymienionych obszarów potrzebujesz pomocy, a sprawa wykracza poza kompetencje dziekanatu, swoje kroki powinieneś skierować do COS, mieszczącego się w Studenckiej Strefie Aktywności na parterze Rektoratu. Tutaj otrzymasz odpowiedzi na większość pytań związanych ze studiami oraz pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

return to top