Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tok studiów

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim to lektura obowiązkowa. Jest zbiorem praw i obowiązków każdego studenta. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne uregulowania dotyczące organizacji zajęć. Ma zastosowanie do wszystkich kierunków, poziomów, profili studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące zaliczeń i egzaminów, urlopów, skreślenia z listy studentów,  jak również przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Regulamin uchwalany jest przez Senat UŚ. Treść regulaminu uzgadniana jest z Samorządem Studenckim UŚ.

Aktualnie obowiązujący regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim:  Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2023 r.

Regulamin studiów od 1 października 2021 r.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2019 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Uchwała nr 375/2023 Senatu UŚ w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

return to top