Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Wyjazdy zagraniczne

W ramach programu Erasmus+ studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki do krajów uczestniczących w programie oraz krajów pozaeuropejskich, nienależących do Unii Europejskiej.

Na każdym z trzech poziomów studiów student może skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.
Program Erasmus+ przewiduje również możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż (tylko do krajów programu).

Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.

Kraje programu:
– 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
– Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– Turcja,
– Północna Macedonia,
– Serbia.

Wyjazdy do uczelni w krajach partnerskich realizowane są wg. szczegółowych zasad ustalonych każdorazowo w umowie pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus+. Ilość stypendiów do krajów partnerskich jest ograniczona, a miejsca przyznawane do konkretnych uczelni.

Na wyjazd w ramach programu Erasmus+ student otrzymuje stypendium, którego wysokość zależy od kraju pobytu i rodzaju wyjazdu oraz sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Dodatkowo, możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Więcej informacji: http://erasmus.us.edu.pl/

return to top