Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Statut Uniwersytetu Śląskiego

Regulamin studiów

Regulamin świadczeń

Zasady przyznawania miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie w sprawie zasad korzystania z poczty elektronicznej

Zarządzenie w sprawie organizacji studenckich i doktoranckich[/myprefix_text][/vc_column][/vc_row]

return to top