Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tytuł projektu Przygotowanie kadry administracyjnej do realizacji efektywnego procesu adaptacji studentów zagranicznych na uczelni w ramach Welcome&BeSafe Point
Finansowanie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu 228 974,30 zł
Okres realizacji 5.11.2018-31.10.2020
Jednostka realizująca Centrum Obsługi Studentów (adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice)
Koordynator projektu Justyna Szostek – Aksamit (tel: 32 3592032,  e-mail: justyna.szostek@us.edu.pl)
Cel projektu Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie kompetencji zarządczych, komunikacyjnych, międzykulturowych oraz językowych każdego z uczestników oraz kształtowanie wśród pracowników postaw otwartości. Projekt skierowany jest do 120 pracowników administracyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, osób bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców, w tym pracowników Dziekanatów oraz Administracji ogólnouczelnianej, w tym osób zajmujących się wsparciem procesu rekrutacji na studia oraz materialnym, socjalnym i psychologicznym wsparciem studentów.
Zadania w projekcie
  1. Wyjazdy szkoleniowo-studyjne dla pracowników administracyjnych UŚ;
  2. Dostosowanie kanałów informacyjnych UŚ w celu lepszej adaptacji cudzoziemców na UŚ obejmujące tłumaczenie aktów prawnych i wybranych stron internetowych oraz opracowanie materiałów informacyjnych w j. angielskim;
  3. Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa na UŚ obejmujące przeszkolenie pracowników administracyjnych UŚ w zakresie stosowania polityki bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu
Program Projekt jest współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt pozakonkursowy  pt.: „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej  i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome  to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

 

Rejestracja na wyjazdy  szkoleniowo-studyjne
Rejestracja na szkolenia z zakresu wdrażania polityki bezpieczeństwa
Wizyta szkoleniowo-studyjna na Uniwersytecie Islandzkim

 


„Materiały przetłumaczone na język angielski w ramach „Welcome&BeSafe Point”:

return to top