Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Doktorant

Alexander Betekhtin

 • 21 maja 2012 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe
 • doktorant na kierunku Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, specjalizuje się w cytogenetyce molekularnej
 • od 2010 roku realizuje dwa granty MNiSW „Cytomolekularne badania genomu jądrowego Brachypodium distachyon i gatunków pokrewnych” oraz „Organizacja elementów ruchomych w genomie a ewolucja traw i zbóż” (ze względu na ponad 60% udział w światowej produkcji żywności trawy są zarazem najważniejszą grupą roślin uprawnych)
 • publikuje anglojęzyczne artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych
 • jego artykuł An integrated physical, genetic and cytogenetic map of Brachypodium distachyon, a model system for grass research w ciągu 17 miesięcy zyskał 8 cytowań
 • przedstawił ponad 10 referatów lub plakatów na konferencjach naukowych w USA i w Europie
 • uczestniczył w programie Erasmus w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
 • zna język angielski, polski i rosyjski, a szczególnie interesuje się językiem niemieckim
 • ukończył Liceum nr 5 w Kazaniu w Rosji
 • aktualnie mieszka w Katowicach
img

Jagoda Bosek

 • 21 maja 2012 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej
 • doktorantka biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
 • od 2009 roku wspiera osoby głuchoniewidome w ramach działalności w Śląskiej Jednostce Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (TPG)
 • współorganizuje spotkania klubowe i udziela indywidualnego wsparcia
 • pomaga osobom głuchoniewidomym w różnych czynnościach dnia codziennego, w przyswajaniu nowych informacji i umiejętności umożliwiających im jak największą samodzielność, zachęca do wspólnego atrakcyjnego spędzania czasu poza domem
 • stale dokształca się i poszerza swoją wiedzę na temat niepełnosprawności
 • jednocześnie realizowała i realizuje projekty naukowe; studia magisterskie na kierunku biologia ukończyła z wynikiem celującym
 • posiada patent żeglarza jachtowego oraz umiejętność jazdy konnej i gry na gitarze; poza tym interesuje się turystyką górską
 • ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu
 • rodzinna miejscowość: Bytom
img

Krzysztof Gaidzik

 • 21 maja 2012 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe
 • doktorant geologii na Wydziale Nauk o Ziemi; ukończył studia w zakresie geologii i geografii
 • jest jednym z wykonawców projektu „Stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły park narodowy w Peru”, który znalazł się na liście 40 najważniejszych osiągnięć nauki polskiej ostatnich lat w konkursie „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Promocja osiągnięć nauki polskiej” (kierownikiem grupy tektonicznej jest dr hab. Jerzy Żaba)
 • wykonawca projektu „Badania mezostrukturalne i mikrotektoniczne dla arkusza Limanowa” oraz dwóch innych projektów badawczych zleconych przez Państwowy Instytut Geologiczny
 • realizuje grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Tektonika południowej strefy kontaktowej masywu granitoidowego Karkonoszy w rejonie Karpacza”
 • autor 14 artykułów w czasopismach naukowych
 • uczestnik licznych konferencji za granicą i w kraju
 • dwukrotnie uczestniczył w wyprawach naukowych do Peru w ramach Polskich Badań Naukowych w Peru (2008 i 2010)
 • od 2009 roku Associate Editor w Central European Journal of Geosciences; od 2011 roku członek komitetu redakcyjnego Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja
 • w latach 2005-2008 przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Geologów
 • ukończył kurs skałkowy w prowadzeniu dróg o nadzwyczajnej trudności
 • jego zainteresowania pozanaukowe to turystyka górska, speleologia, astronomia, kosmologia i fizyka kwantowa, historia oraz kultura rdzennych ludów Ameryki Północnej i Południowej oraz biegi długodystansowe
 • ukończył Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu
 • rodzinna miejscowość: Zabrze
img

Monika Gwóźdź

 • 21 maja 2012 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe oraz działalność na rzecz społeczności Wydziału
 • doktorantka teologii na Wydziale Teologicznym
 • realizuje projekt badawczy „Biblijna idea przymierza w prawodawstwie małżeńskim Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich. Studium porównawcze”
 • redaktorka monografii „Z rodziną nie tylko na fotografii” oraz kilku artykułów naukowych i rozdziałach w książkach
 • uczestniczyła w ponad 10 konferencjach naukowych, a 5 konferencji współorganizowała
 • redaktor naczelny czasopisma doktorantów WTL UŚ Teologia Młodych
 • prowadziła spotkania w ramach kursów bliższego przygotowania do małżeństwa organizowanych w tyskich parafiach
 • ukończyła Podyplomowe Studia Rodziny i Mediacji Sądowej na UŚ
 • poza zainteresowaniami naukowymi lubi zdobywać kolejne szczyty polskich gór
 • ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach
 • rodzinna miejscowość: Tychy
img

Michał Kłosiński

 • 21 maja 2012 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe
 • doktorant filologii polskiej na Wydziale Filologicznym
 • od 2011 roku jest kierownikiem własnego projektu naukowego „Baudrillard – Teoria – Literatura”, który realizuje w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki
 • został zaproszony do uczestnictwa w międzynarodowym interdyscyplinarnym seminarium profesora Samuela Webera w Paryżu, w ramach którego był członkiem Paris Program in Critical Theory; profesor Weber został międzynarodowym promotorem doktoranta
 • autor jedenastu artykułów naukowych i czynny uczestnik jedenastu konferencji naukowych
 • pomysłodawca i organizator konferencji „Ekonomia literatury”
 • członek Koła Naukowego Krytyki Marksistowskiej (od 2010), Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego (od 2008), Studenckiego Koła Naukowego Teorii Literatury (od 2005)
 • prowadzi warsztaty interpretacyjno-analityczne z młodzieżą
 • pracował w jury dwóch edycji Turnieju Jednego Wiersza
 • interesuje się teorią literatury i teorią Jeana Baudrillard’a
 • ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
 • rodzinna miejscowość: Sosnowiec
img

Grzegorz Libor

 • 21 maja 2012 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe
 • doktorant socjologii na Wydziale Nauk Społecznych
 • zrealizował projekt naukowo-badawczy „Balcerek” oraz „Życie polityczne na obrzeżach przyszłej metropolii na przykładzie gminy Mikołów”, który zakończył się wydaniem książki
 • kierował projektem naukowo-badawczym „Parki naukowo – technologiczne w Europie. Studium porównawcze wybranych przypadków ośrodków innowacyjności i ich społecznych aspektów”
 • autor dwóch książek naukowych oraz siedmiu artykułów naukowych
 • organizator oraz pomysłodawca konferencji „Europejska Polityka Sąsiedztwa w regionie śródziemnomorskim” oraz współorganizator dwóch innych konferencji
 • jego zainteresowania to socjologia polityki, podziały socjopolityczne, socjologia sportu, piłka nożna, ekonomia, muzyka nowoczesna
 • ukończył Liceum im. Karola Miarki w Mikołowie
 • rodzinna miejscowość: Mikołów
img

Marek Marzec

 • 21 maja 2012 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe
 • doktorant na kierunku Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, specjalizuje się w zakresie biologii i genetyce jęczmienia
 • realizuje projekty międzynarodowe: „Enhancing resource Uptake from Roots under stress in cereal crops”, realizowany w konsorcjum 20 jednostek z krajów europejskich, finansowany przez Unię Europejską z ramach 7 Programu Ramowego oraz „Biotechnology package for enhancing induced mutagenesis in barley” i „Mutational analysis of genes involved in DNA repair in barley” finansowany przez Międzynarodową Agencję Atomistyki we Wiedniu, a w ramach współpracy dwustronnej polsko-niemieckiej realizuje projekt „Structural and molecular characterization of barley root epidermal cells for identification of new genes involved in root hair development in Hordeum vulgare”
 • autor pięciu artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych oraz trzech publikacji popularnonaukowych
 • czynny uczestnik siedemnastu konferencji w kraju i za granicą
 • otrzymał Travel Grant ufundowany przez The Federation of European Societies of Plant Biology na 8th FESPB Congress
 • w latach 2006-2009 przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, a w latach 2009-2011 sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 • członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego w latach 2007-2009
 • jego zainteresowania poza nauką to koszykówka, muzyka poważna i teatr
 • ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
img

Adriana Świątek

 • 21 maja 2012 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia w działalności kulturalnej
 • doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym
 • ukończyła również politologię na Wydziale Nauk Społecznych
 • autorka scenariusza oraz reżyserka spektaklu „FORM A LNOŚĆ”, który otrzymał drugą nagrodę na V Studenckim Festiwalu Teatralnym
 • autorka scenariusza oraz reżyserka filmu dokumentalnego „Teatrum mundi”, którego zbiorowym bohaterem są aktorzy Teatru Polskiego Związku Głuchych „Teatru 3” w Szczecinie; film otrzymał pierwszą nagrodę – Tekturową Kamerę w 2008 roku w ramach Konkursu Akademii Telewizyjnej Telewizji Polskiej S.A. w Katowicach
 • autorka scenariusza oraz reżyserka krótkometrażowego filmu fabularnego „Rite de passage”, który wziął udział w czterech festiwalach w Polsce i w Europie
 • pomysłodawca, organizator i koordynator pleneru fotograficznego w Gardzienicach
 • pomysłodawca, organizator, koordynator i opiekun artystyczny spektaklu „bunt of nietzsche”, który wziął udział w Student Art Festival sSAFKA
 • współzałożycielka Stowarzyszenia Ambasada Kina Niezależnego
 • jej zainteresowania to wspinaczka wysokogórska, fotografia analogowa i kino
 • ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 • miejscowość rodzinna: Dąbrowa Górnicza
img

Małgorzata Wistuba

 • 21 maja 2012 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe
 • doktorantka geografii na Wydziale Nauk o Ziemi
 • główny wykonawca w projekcie naukowo-badawczym „Funkcjonowanie systemu geomorfologicznego stok-koryto w wybranych małych zlewniach masywu Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie)”, „Transformacja rzeźby małych dolin pod wpływem ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych w ostatnich 250 latach (Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy)” oraz „Geomorfologiczne skutki wylesień i wołoskiej gospodarki pasterskiej – zapis w osadach i w makroszczątkach roślinnych (Beskid Śląski, Moravskoslezské Beskydy, Javorníky)”
 • wykonawca w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki „Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą do rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej” oraz „Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicz- nych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich”
 • pracuje również przy dwóch innych projektach badawczych
 • autorka lub współautorka 20 artykułów naukowych, czynny uczestnik 24 konferencji naukowych krajowych i zagranicznych
 • 1 miejsce w konkursie o jeden międzynarodowy grant dla młodych geomorfologów do 35 roku życia fundowany przez International Association of Geomorphologists i IAG/AIG Carpatho-Balcan-Dinaric Regional Working Group (2010)
 • 3 miejsce w konkursie o trzy europejskie granty fundowany przez International Association of Geomorphologists na udział w warsztatach dla doktorantów organizowanych przez British Society for Geomorphology w Windsorze, w Wielkiej Brytanii (2010)
 • członek założyciel Polskiego Towarzystwa Dendrochronologicznego (od 2011) jej zainteresowania to: cywilizacja starożytnego Egiptu, ornitologia, uprawianie narciarstwa klasycznego i siatkówki, spływy kajakowe
 • ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego w Chorzowie
 • rodzinna miejscowość: Katowice
img

Aleksandra Antonina Wycisk

 • 21 maja 2012 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe
 • doktorantka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych
 • ukończyła również filologię na Wydziale Filologicznym
 • otrzymała wyróżnienie specjalne Ministra Rozwoju Regionalnego w V edycji Konkursu Teraz Polska Promocja na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski
 • uczestniczka lub współautorka projektów badawczych: „Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”, „Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”, „Katowice miastem akademickim?”, „Metropolia w oczach mieszkańców Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”, „Ja Ślązak, Ja Polak, Ja Europejczyk, badania w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Patriotyzm Jutra” oraz „Katowice. Współczesny obraz miasta i jego mieszkańców”
 • autorka piętnastu artykułów lub rozdziałów w monografiach
 • autorka trzydziestu wystąpień na konferencjach naukowych; współorganizowała trzy
 • trzykrotnie otrzymywała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce
 • interesuje się społeczną recepcją promocji miast i regionów, afirmacją tożsamości (kulturowej, społecznej, regionalnej), kwestią zderzenia folklor/folkloryzm i kulturą masową oraz estetyką kiczu ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 11 w Zabrzu
 • rodzinna miejscowość: Zabrze
img
return to top