Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyjazdy szkoleniowo-studyjne dla pracowników administracyjnych UŚ

Wyjazdy są adresowane do pracowników administracyjnych UŚ zajmujących się obsługą studenta, w szczególności studenta zagranicznego.

Celem wyjazdów szkoleniowo-studyjnych jest podniesienie kompetencji zarządczych, komunikacyjnych, międzykulturowych oraz językowych każdego z uczestników oraz kształtowanie wśród pracowników administracyjnych postaw otwartości i przygotowanie organizacyjne do zwiększenia dostępności informacyjnej w ramach Welcome&BeSafe Point.

Uczestnicy wyjazdu zbiorą informacje nt. wdrożenia i sposobów adaptacji studentów zagranicznych w nowym środowisku akademickim, wymienią się dobrymi praktykami w zakresie obsługi studentów zagranicznych, by zdobytą wiedzę móc zaadaptować do naszych potrzeb i zaimplementować na UŚ.

Rekrutacja

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na wyjazd  na uczelnię w Belfaście (Irlandia Północna). Terminy kolejnych wyjazdów będą podawane na bieżąco.

Terminarz rekrutacji:

  • Rozpoczęcie rejestracji: 3.02.2020 godz. 10:00
  • Zakończenie rejestracji: 7.02.2020 godz. 12:00
  • Ogłoszenie wyników: 7.02.2020 godz. 14:00

Elektroniczna rejestracja na wyjazd

Na etapie rekrutacji należy wypełnić tylko formularz elektroniczny.
Zakwalifikowane osoby zostaną proszone o wypełnienie dodatkowych dokumentów projektowych.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Bankowa 12, pok. 127
40-007 Katowice
nr. tel: 32 3591672

return to top