Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Warsztaty z redaktorami czasopism: Arjan van Dijk, wydawnictwo Brill

16.10.2023 - 14:26 aktualizacja 02.11.2023 - 15:29
Redakcja: Ryszard Knapek

Warsztaty z redaktorami czasopism

redaktor Arjan van Dijk, wydawnictwo Brill

Zapraszam na pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów z redaktorami czasopism. Jest to część zajęć „Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu” – każdy doktorant w trakcie kształcenia powinien uczestniczyć w co najmniej trzech takich spotkaniach.

Spotkanie z redaktorem wydawnictwa Brill (https://brill.com/), uznanego na świecie wydawnictwa z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i prawnych.

Redaktor Arjan van Dijk w swojej codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim pracami z zakresu historii, studiów nad reformacją i renesansem, historią intelektualną i studiami amerykanistycznymi.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Termin: 17 października 2023, godz. 15:30, online; spotkanie potrwa ok. 2 godziny

Kod do zespołu: 9cfao71

Bezpośredni link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3Ed7HtUDgfXBt8jl0U9Oop5Ne2egv-0Id11pd0KlBe01%40thread.tacv2/1697458722793?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229cae5104-85d7-4e12-8a7e-f6765806eed9%22%7d

img
return to top