Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zapisy kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej 2024/2025

12.06.2024 - 11:05 aktualizacja 12.06.2024 - 12:16
Redakcja: dianapasek
Tagi: dokumenty, rekrutacja, wnioski

Zapisy dla osób zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym odbędą się w terminie od 17.07.2024 do 19.07.2024:

 • środa 17.07.2024: godz. 9.30 – 12.30; 13.30 – 15.00;
 • czwartek 18.07.2024: godz. 9.30 – 12.30; 13.30 – 15.00;
 • piątek 19.07.2024: godz. 9.30 – 12.00;

Zapisu należy dokonać osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną (upoważnienie pozostaje w dokumentacji) w siedzibie Szkoły Doktorskiej, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B.

Kandydaci, którzy dotychczas nie wgrali do systemu IRK zdjęcia oraz nie uzupełnili nr ORCID powinni niezwłoczne uzupełnić – bez tego zapisy nie będą możliwe.

Kandydaci z zagranicy, którzy z przyczyn organizacyjnych (np. wizowych) nie mogą przyjechać na miejsce na krótko po rekrutacji powinni skontaktować się z p. Dianą Pasek z biura SD (diana.pasek@us.edu.pl).

Niezbędne dokumenty

Kandydat przynosi dokumenty w białej (pozbawionej wzorów), wiązanej teczce na dokumenty A4. Teczka powinna być opisana zgodnie z instrukcją zal-nr 1-opis-teczki-2024. Teczka powinna zawierać:

 1. Podanie – ankieta osobowa – o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK: Moje konto->zgłoszenia rekrutacyjne->Dokumenty i dalsze kroki (na dole strony)
 2. Kserokopię odpisu dyplomu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia (oryginał do wglądu), albo w przypadku ich braku, zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu tytułu zawodowego. Kserokopię odpisu dyplomu należy dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 3. Wypełniony zgodnie z instrukcją druk ZUS ZUA zał-2-druk-ZUS-ZUA; zał-nr-3-ZUS-ZUA-objaśnienia wydrukowany w dwóch egzemplarzach.
 4. Uzupełniony wniosek stypendialny zał-nr 4-wniosek stypendialny-2024 wydrukowany w dwóch egzemplarzach.
 5. Podpisane oświadczenie o znajomości zasad wynikających z Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji (zał nr 5 – oświadczenie o znajomości zasad). Uwagi: numer albumu należy pozostawić do późniejszego uzupełnienia. Jednostka: Szkoła Doktorska.
 6. Oświadczenie upoważniające UŚ do wykazania osiągnięć doktoranta przy ewaluacji dyscypliny (zał 6- oświadczenie w dyscyplinie). Uwaga: numer albumu należy pozostawić do późniejszego uzupełnienia.
 7. Klauzula informacyjna RODO (zał 7 – klauzula informacyjna RODO).
 8. Ślubowanie (zał-nr 8-ślubowanie) Uwagi: proszę nie wpisywać daty ślubowanie-zał nr 8-polski.angielski

return to top