Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Doctoral School
Logo European City of Science 2024

Projects financed by the Doctoral School

Funds awarded in the competition for the scientific activity of PhD students of the Doctoral School – decision on February 9, 2021

RAZEM 125 916,50 zł
Lp. PhD student Dyscyplina naukowa / Scientific discipline Nazwa projektu / Name of the project amount requested amount awarded number of points
1. Justyna Pawlak education (pedagogika) Proof reading artykułu przedstawiającego stan edukacji domowej w Polsce, który złożę w amerykańskim, wysokopunktowanym (70) Journal of School Choice. 550,00 zł 550,00 zł 20,00
2. Marek Jurkowski history (historia) Toponomastyka a ideologia dynastyczna w Imperium Romanum w perspektywie współczesnych badań 677,04 zł 677,04 zł 20,00
3. Anna Anzorge-Potrzebowska history (historia) Pomiędzy słowem a obrazem – ikonograficzna egzemplifikacja kultury pamięci starożytnego Rzymu 3 500,00 zł 1 500,00 zł 20,00
4. Anna Anzorge-Potrzebowska history (historia) Nieoczywiste ścieżki poznania kultury pamięci starożytnego Rzymu: perspektywa prowincji, średniowiecze, ekonomia i recykling 210,00 zł 210,00 zł 19,67
5. Grzegorz Moś information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Udział w konferencji FUZZ-IEEE’2021, 2021 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Luxembourg, Luxembourg, July 11-14, 2021 1 250,00 zł 1 250,00 zł 19,33
6. Oliwia Metryka biological sciences (nauki biologiczne) Identyfikacja reaktywnych form tlenu generowanych przez nanocząstki nieorganiczne w komórkach bakterii oraz towarzyszących im zmian patologicznych – kontynuacja badań 11 500,00 zł 2 000,00 zł 19,00
7. Barbara Bieniek political science and public administration (nauki o polityce i administracji) Symbol monarchy, jako przykład wykorzystania potencjału soft power w promowaniu interesu państwa w polityce zagranicznej XXI wieku. Casus Królestwo Szwecji. Symbol of monarchy as an example of using the potential of soft power policy in promoting state’s interest in foreign politics in 21 century. The Casus of Kingdom of Sweden. 531,78 zł 531,78 zł 19,00
8. Dorota Staneczek Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Wykonanie pomiarów tektonicznych i pobranie próbek skał paleogeńskich do analiz paleomagnetycznych i geochemicznych z obszaru Podhala. 1 418,64 zł 1 400,00 zł 19,00
9. Sonia Styrkacz education (pedagogika) Artykuł naukowy 1 350,00 zł 500,00 zł 19,00
10. Robert Łasa law (nauki prawne) „Międzynarodowe regulacje prawne jako bufor bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej przed cyberatakiem” 950,00 zł 950,00 zł 19,00
11. Kamil Wrzeszcz culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Udział w IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “(R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii” 250,00 zł 250,00 zł 19,00
12. Mateusz Sawczyn philosophy (filozofia) Zakup najnowszej literatury 2 800,00 zł 1 200,00 zł 19,00
13. Aleksandra Krajewska culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Udział w konferencji naukowej “Groza i makabra – historia, konteksty, ujęcia, interpretacje” 150,00 zł 150,00 zł 19,00
14. Weronika Porc biological sciences (nauki biologiczne) Wykonanie instalacji niezbędnej do zbadania wpływu narażenia pająków w różnych stadiach rozwojowych na promieniowanie elektromagnetyczne 595,75 zł 600,00 zł 19,00
15. Tomasz Flak materials engineering (inżynieria materiałowa) Weryfikacja właściwości mikrobiologicznych materiałów kompozytowych 780,00 zł 780,00 zł 19,00
16. Marta Potrzebska biological sciences (nauki biologiczne) Wpływ diety wysokocukrowej na proces przeobrażenia świerszcza domowego, Acheta domesticus 5 060,00 zł 2 530,00 zł 19,00
17. Michał Bednarczyk culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Horror rodzinny – transfiguracje gatunku i wizerunek wspólnoty we współczesnym kinie grozy 1 500,00 zł 2 409,00 zł 19,00
18. Piotr Sosnowski Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Indeks zagrożenia zdrowotnego opracowany na podstawie petrografii optycznej. 1 951,00 zł 1 951,00 zł 19,00
19. Robert Gawecki physical sciences (nauki fizyczne) Rola metabolizmu żelaza w terapii fotodynamicznej. 6 600,00 zł 2 000,00 zł 19,00
20. Krzysztof Marcin Dąbrówka philosophy (filozofia) Badania nad rękopisami stanowiącymi podstawę rozprawy doktorskiej. 11 500,00 zł 7 400,00 zł 19,00
21. Adam Krain biological sciences (nauki biologiczne) Ocena aktywności antybakteryjnej szczepów i identyfikacja białek wydzielin gutacyjnych. 10 907,62 zł 2 500,00 zł 19,00
22. Dominik Kania Pozyskanie i opracowanie danych w programie SPSS 1 750,00 zł 1 000,00 zł 18,67
23. Ewa Pierzchała biological sciences (nauki biologiczne) Aktywność, różnorodność gatunkowa i fenologia nietoperzy w różnych siedliskach ekosystemu miejskiego – badania pilotażowe 6 047,09 zł 2 100,00 zł 18,67
24. Anna Anzorge-Potrzebowska history (historia) Kwerendy w gabinetach numizmatycznych 1 142,00 zł 1 142,00 zł 18,67
25. Adam Christ literary studies (literaturoznawstwo) Rozpoczęcie badań nad szesnastowiecznymi interludiami angielskimi (Tudor interludes) 1 789,68 zł 1 789,68 zł 18,33
26. Ewa Sybilska biological sciences (nauki biologiczne) Rola genów kodujących kompleks wiążący kap (CBC) w odpowiedzi na ABA w procesie kiełkowania nasion u jęczmienia jarego. 7 130,92 zł 2 500,00 zł 18,33
27. Alicja Tomasiak biological sciences (nauki biologiczne) Analiza metylacji DNA w kalusach ze zróżnicowaną zdolnością do morfogenezy 6 000,00 zł 3 000,00 zł 18,33
28. Jessica Kufa culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Przeprowadzenie obserwacji uczestniczących w schroniskach leżących na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego 2 870,00 zł 2 870,00 zł 18,33
29. Joanna Adamczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Zawartość pierwiastków potencjalnie toksycznych w biomasie drzewnej i popiołach wytworzonych przy jej współspalaniu z węglem kamiennym 2 000,00 zł 2 000,00 zł 18,33
30. Maciej Marcinowski law (nauki prawne) Udział Czynny w Zagranicznej Konferencji Międzynarodowej ICAIL 2021 1 870,00 zł 1 870,00 zł 18,33
31. Albert Szadziński physical sciences (nauki fizyczne) Zakup fotopowielaczy H12690-300 na potrzeby eksperymentu BINA@CCB 7 300,00 zł 3 650,00 zł 18,33
32. Klaudia Peczyk biological sciences (nauki biologiczne) Sekwencjonowanie oraz analiza genomów bakterii wspomagających rozwój mikoryz ze szczególnym uwzględnieniem genów odpowiedzialnych za degradację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 10 821,00 zł 3 000,00 zł 18,33
33. Sebastian Kuś biological sciences (nauki biologiczne) Określenie Indeksu Ryzyka Zdrowotnego na podstawie pomiarów emisji spali na stanowiskach grillowych, które wchodzą w skład infrastruktury zlokalizowanej na obszarze badań w ramach zadania drugiego. 7 000,00 zł 7 000,00 zł 18,33
34. Mateusz Kminikowski linguistics (językoznawstwo) Stereotyp onimiczny w polskiej i niemieckiej lingwistyce. Próba ujęcia kontrastywnego w oparciu o współczesne badania językoznawcze. 1 453,00 zł 1 000,00 zł 18,00
35. Justyna Pawlak education (pedagogika) Wystąpienie na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych”, 635,00 zł 635,00 zł 18,00
36. Agnieszka Karpiel culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Turyści, eksploratorzy, przewodnicy w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia 6 415,27 zł 2 500,00 zł 18,00
37. Aleksandra Miernik biological sciences (nauki biologiczne) Wpływ krótkoterminowego działania ibuprofenu na biologię niesporczaka Paramacrobiotus experimentalis Kaczmarek, Mioduchowska, Poprawa, Roszkowska 2020 (Tardigrada, Eutardigrada) 9 800,00 zł 2 500,00 zł 18,00
38. Krzysztof Kiczek film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Realizacja audiobooka ars acoustica „Cicho, cichutko” na podstawie powieści Ignacego Karpowicza (Wydawnictwo Literackie 2021) 15 000,00 zł 5 000,00 zł 18,00
39. Sara Krawczyk materials engineering (inżynieria materiałowa) Warstwy polipirolu jako podłoża do wzrostu komórek nerwowych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. 34 400,00 zł 4 000,00 zł 17,67
40. Wojciech Rykała Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) “Badanie toksyczności stałych odpadów przekształconych w efekcie pożaru na przykładzie składowiska opon i innych materiałów z tworzyw sztucznych w Trzebini” 8 653,69 zł 2 500,00 zł 17,67
41. Hanna Gorol biological sciences (nauki biologiczne) Wpływ ksenobiotyku bisfenolu A (BPA) na strukturę i ultrastrukturę komórek nabłonka jelita środkowego słodkowodnej krewetki Neocaridina davidi (Crustacea, Malacostraca). 10 430,00 zł 2 650,00 zł 17,67
42. Jakub Bryła law (nauki prawne) Zakup literatury niezbędnej do badań prawnoporównawczych 990,00 zł 990,00 zł 17,67
43. Julia Korzuch chemical sciences (nauki chemiczne) Prezentacja artykułu pt. “TOWARDS WATER-SOLUBLE [60]FULLERENES FOR EFFICIENT siRNA DELIVERY IN  PROSTATE CANCER MODEL” 136,50 zł 136,50 zł 17,67
44. Wojciech Panek law (nauki prawne) 15th Annual Conference of the European China Law Studies Association 1 241,00 zł 1 241,00 zł 17,67
45. Jadwiga Zając literary studies (literaturoznawstwo) “Umobilnienie stanowiska pracy badawczej i wyjazd do Wrocławia” 7 426,50 zł 2 409,00 zł 17,67
46. Sylwia Giza law (nauki prawne) 15th Annual Conference of the European China Law Studies Association 1 241,00 zł 1 241,00 zł 17,67
47. Małgorzata Klimasz education (pedagogika) Czynny udział w konferencji naukowej : IV Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Edukacja Równościowa Wyzwania – Potrzeby – Możliwości”, Słupsk, 13-14.05.2021 580,00 zł 580,00 zł 17,67
48. Joanna Grelska physical sciences (nauki fizyczne) Struktura supramolekularna układów oddziałujących poprzez wiązania wodorowe oraz siły van der Waalsa w różnych warunkach termodynamicznych 1 100,00 zł 1 100,00 zł 17,33
49. Jakub Bryła law (nauki prawne) Udział w międzynarodowej konferencji naukowej 1 542,00 zł 1 542,00 zł 17,33
50. Natalia Młyńczyk physical sciences (nauki fizyczne) „Badania w zakresie wytwarzania izomeru cyny Sn-117m i innych radioizotopów dla zastosowań w medycynie nuklearnej” 5 118,00 zł 2 300,00 zł 17,33
51. Natalia Galica political science and public administration (nauki o polityce i administracji) Rola wiary, katolicyzmu i kościoła katolickiego w procesie migracyjnym. Studium przypadku polskich migrantów we Włoszech w czasie pandemii Covid-19. 1 500,00 zł 1 500,00 zł 17,33
52. Kamil Kołodziej history (historia) Dyslokacja Wojska Polskiego w województwie śląskim w latach 1922-1939. Garnizony, jednostki, zakwaterowanie, dowódcy. 468,00 zł 219,00 zł 17,00
53. Daniel Lach chemical sciences (nauki chemiczne) Synteza nowych nanomateriałów jako układów katalitycznych dla reakcji metanowania ditlenku węgla. 9 000,00 zł 3 000,00 zł 17,00
54. Judyta Mężyk linguistics (językoznawstwo) Czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych 7 500,00 zł 3 350,00 zł 17,00
55. Agnieszka Chećko Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) System identyfikacji obszarów wrażliwych, w badaniu jakości pogórniczego środowiska użytkowanego – komponent wody podziemne 6 000,00 zł 3 000,00 zł 17,00
56. Marta Misiuda education (pedagogika) Zakup narzędzi cyfrowych w celu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i przenoszenia danych uzyskanych w toku badań 920,00 zł 700,00 zł 16,67
57. Illia Klinytskyi law (nauki prawne) Comparative analysis of changes in election law during COVID-19 (selected cases of Council of Europe` members) 1 252,50 zł 1 252,50 zł 16,67
58. Patrycja Korczago culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Konferencja naukowa 1 060,00 zł 1 060,00 zł 16,67
59. Dariusz Nawrocki Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Analiza wpływu lokalnych warunków geologicznych posadowienia stanowiska sejsmologicznego na rejestracje sejsmiczne sygnałów drgań skrętnych i translacyjnych wskutek wystąpienia wstrząsów indukowanych. 10 000,00 zł 600,00 zł 16,33
60. Ewa Mackiewicz Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby badań topoklimatycznych – analiza warunków pogodowych dla zasadności zastosowania technologii OZE 5 600,00 zł 5 600,00 zł 16,33
61. Joanna Kruszyńska-Szwedo education (pedagogika) Metoda Suzuki w procesie wspierania rozwoju uczniów w spektrum autyzmu w pozaszkolnej edukacji muzycznej na przykładzie Polski, Australii i Włoch 1 657,00 zł 1 000,00 zł 16,00
62. Samuel Aning information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Participation in “International Conference of Computer Science” (ICSC), Krakow, Poland 2 100,00 zł 1 500,00 zł 16,00
63. Pierre Van Cutsem literary studies (literaturoznawstwo) Fantastyka/Realizm magiczny w Dwudziestoleciu Międzywojennym. Ujęcie komparatystyczne obszaru polskojęzycznego (Stefan Grabiński i Wacław Kostek-Biernacki) i obszaru francuskojęzycznego (Maurice Sandoz, Frédéric Boutet). 4 182,72 zł 1 200,00 zł 16,00
64. Czesław Horyń information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Eksploracja anomalii w covidowych bazach wiedzy 9 199,82 zł 1 200,00 zł 15,67
65. Andrzej Juchniewicz literary studies (literaturoznawstwo) Zakup środków trwałych i książek do pracy badawczej 953,75 zł 650,00 zł 14,67
66. Jeremiasz Kalus law (nauki prawne) Konkurs – środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej – edycja styczeń 2021 1 930,00 zł 800,00 zł 14,33
67. Mateusz Sawczyn philosophy (filozofia) Szkołą letnia online – German Philosophy: From Kant to Habermas (Freie Universität Berlin) 3 700,00 zł 3 700,00 zł 14,00

return to top