Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Seminarium doktorskie i tutoring

Zajęcia indywidualne (seminarium, tutoring) realizowane są zgodnie ze zgłoszeniami. O formie zajęć i kryteriach zaliczenia decydują wspólnie prowadzący i doktorant. Jeżeli coś wymaga poprawy w USOS – zgłoś to.

Więcej na temat tutoringu: tutoring ekspercki w Szkole Doktorskiej

img

Metodyka badań naukowych

30 godzin, 5 ECTS

Każdy doktorant uczestniczy w trzech dziesięciogodzinnych zajęciach. Doktoranci wybierają dwa lub trzy moduły – w naukach społecznych i w naukach przyrodniczych i ścisłych jeden moduł jest wspólny dla wszystkich, a w naukach humanistycznych wszystkie trzy moduły są do wyboru. Doktoranci dyscyplin artystycznych zamiast tych zajęć mogą zrealizować dodatkowy tutoring.

Szczegółowa oferta zajęć – metodyka badań naukowych.

Rejestracja na zajęcia w systemie USOS rozpocznie się w środę 6 października o godzinie 9:00.

img

Dydaktyka szkoły wyższej

20 godzin, 4 ECTS

Zajęcia w grupach interdyscyplinarnych, w postaci konwersatoriów i szkoleń z ekspertami w zakresie kształcenia. Moduł organizowany przez Uniwersytet Otwarty. Program zajęć:

1. Historia, metody i zmiana w dydaktyce akademickiej
2. Neurodydaktyka – procesy nauczania i uczenia się
3. Psychopedagogiczne mity, modele uczenia (się)
4. Organizacja pracy własnej i z grupą
5. Uczenie przez doświadczenie – cykl Kolba i metody wspomagające
6. Dydaktyka kontaktowa a uczenie zdalne. Narzędzia cyfrowe we współczesnej dydaktyce akademickiej
7. Jak wykorzystać doświadczenie dydaktyczne w badaniach naukowych?
8. Informacja zwrotna – metody weryfikacji wiedzy i umiejętności

Zajęcia zorganizowane w 8 grupach polskojęzycznych, realizowane w środy (część online) i w czwartki (stacjonarnie) oraz w jednej grupie anglojęzycznej (wtorki, startują online, do czasu przyjazdu wszystkich doktorantów z zagranicy).

Doktoranci podczas rejestracji wybierają jedną z dziewięciu grup. W przypadku wyboru jednej z ośmiu grup polskojęzycznych, będą mieć zajęcia w środy i w czwartki w tych samych godzinach, albo w pierwszej turze (grupy od 1 do 4) albo w drugiej turze (grupy od 5 do 8).

Rejestracja na zajęcia w systemie USOS rozpocznie się w środę 6 października o godzinie 9:00.

Harmonogram grup:

I tura – od 13 października do 18 listopada

Gr. 1 9:45-11:15
Gr. 2 11:30-13:00
Gr. 3 13:45-15:15
Gr. 4 15:30-17:00

II tura – od 17 listopada do 16 grudnia

Gr. 5 9:45-11:15
Gr. 6 11:30-13:00
Gr. 7 13:45-15:15
Gr. 8 15:30-17:00

Grupa 9 (anglojęzyczna) wtorki od 12 października do 16 grudnia, godz. 17:15-18:45.

img

Lektorat języka angielskiego

zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe), 2 ECTS

return to top