Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Seminarium doktorskie i tutoring

Zajęcia indywidualne (seminarium, tutoring) realizowane są zgodnie ze zgłoszeniami. O formie zajęć i kryteriach zaliczenia decydują wspólnie prowadzący i doktorant. Jeżeli coś wymaga poprawy w USOS – zgłoś to.

Więcej na temat tutoringu: tutoring ekspercki w Szkole Doktorskiej

img

Academic English

60 godzin (30 w semestrze zimowym i 30 w semestrze letnim), 4 ECTS

Zajęcia prowadzone w formie zdalne, z użyciem MS Teams. Prowadzący kontaktują się z doktorantami i ustalają formę komunikacji. Zajęcia dla wszystkich doktorantów, w tym wdrożeniowych i obcojęzycznych.

Zajęcia w podziale na dyscypliny, realizowane blokach trzygodzinnych od 13 października do 22 grudnia. Więcej: harmonogram roku akademickiego.

Zajęcia nie wymagają logowania. Doktoranci przydzielani są do grup zgodnie z dyscypliną – ewentualne zmiany należy omówić z prowadzącymi.

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

 • nauki fizyczne, inżynieria materiałowa – dr hab. Anna Bajorek, prof. UŚ, dr hab. Dariusz Kajewski – środa, 9:45-12:00
 • nauki chemiczne – dr Alexander Lowe, środa, 9:00-11:15
 • nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku – dr hab. Alexander Betekhtin, prof. UŚ – środa, 8:45-11:15
 • matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja – dr inż. Przemysław Kudłacik, dr Thomas Zürcher – środa, 15:30-17:45

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

 • literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, sztuki filmowe i teatralne – dr Aleksandra Musiał, dr Nina Augustynowicz – środa, 17:00-19:15 (dwie grupy podzielone ze względu na poziom znajomości języka)
 • językoznawstwo – dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ – środy, 9:45-12:00
 • filozofia, historia – dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ – środy 13:45-16:00

Obszar nauk społecznych

 • nauki prawne – mgr Joanna Jakubiec-Bontko – środy, 11:30-13:00, pozostałe 45 minut realizowane w formie e-learningu
 • pedagogika, psychologia – dr Wojciech Kruszelnicki – środy, 12:00-14:15
 • nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne – dr Robert Radek – środy, 8:30-12:15
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – dr Sylwia Szostak – środy, 9:45-12:00
img

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

15 godzin, 2 ECTS

Zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie, w podziale na obszary. Oddzielne zajęcia dla doktorantów wdrożeniowych i zajęcia po angielsku – prowadzone zdalnie.

Nie ma rejestracji na te zajęcia – doktoranci przypisywani są do grup według dyscypliny (oddzielnie osoby niepolskojęzyczne i doktoranci wdrożeniowi). Ewentualne zmiany w grupie (np. przeniesienie do grupy anglojęzycznej) należy uzgodnić z prowadzącym i następnie zgłosić do biura Szkoły Doktorskiej (agnieszka.filipowska@us.edu.pl).

 

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

Dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

 • piątek 15 października 9:45-13:45 (Katowice)
 • piątek 22 października 9:45-13:45 (Katowice)
 • piątek 29 października 9:45-13:45 (Katowice)

Obszar nauk społecznych i obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki – zajęcia w semestrze letnim

Grupa anglojęzyczna – dr hab. Marlena Jankowska, prof. UŚ

Wtorki od 19 października do 2 grudnia 19:00-20:30 online

Doktoranci wdrożeniowi – dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

Poniedziałki od 11 października do 8 listopada, 16:30-19:45 online

img

Warsztaty doktoranckie - prezentacja planu badawczego

15 godzin, 2 ECTS

Zajęcia w podziale na dyscypliny, dla wszystkich doktorantów, w tym wdrożeniowych i niepolskojęzycznych. Grupa składa się z doktorantów jednej lub kilku dyscyplin i prowadzona jest przez badaczy z tych dyscyplin. W przypadku grup składających się z kilku dyscyplin, prowadzący uczestniczą w zajęciach na zmianę. Wszyscy doktoranci uczestniczą we wszystkich spotkaniach – doktoranci z dyscypliny odpowiedniej do prowadzącego ćwiczą swoje umiejętności prezentacyjne, a pozostali są aktywną publicznością.

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

 • nauki fizyczne – dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ – piątki od 19 listopada do 10 grudnia, godz. 11:30, MS Teams
 • nauki biologiczne – dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ – piątki od 5 listopada do 3 grudnia, godz. 9:45-13:00, Katowice, Jagiellońska, sala C-244 (sala seminaryjna Zespołu Genetyki i Genomiki Funkcjonalnej Roślin)
 • nauki o Ziemi i środowisku – dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ – piątki od 5 listopada do 3 grudnia, godz. 15:30-18:30, Sosnowiec, Będzińska 60 (WNP), sala 103A
 • inżynieria materiałowa, matematyka, informatyka techniczna, nauki chemiczne – prof. dr hab Michał Baczyński (matematyka i informatyka techniczna), dr hab. Józef Deniszczyk, prof. UŚ (inżynieria materiałowa), prof. dr hab. Wojciech Pisarski (chemia) – według harmonogramu:

poniedziałki, Katowice, Bankowa 14, sala 409
15 listopada 15:30-18:30 WP, MB, JD
22 listopada 15:30-18:30 WP
29 listopada 15:30-18:30 WP, MB
6 grudnia 15:30-18:00 JD

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

 • literaturoznawstwo – dr hab. Piotr Bogalecki (polonistyczne), dr hab Rafał Borysławski, prof. UŚ (anglistyczne), dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ (romanistyczne), według harmonogramu:

poniedziałki, Katowice, Bankowa 14, sala 409
11 października 9:45-11:15 PB
8 listopada 9:45-13:00 PB
15 listopada 9:45-13:00 PB
22 listopada 9:45-13:00 RB
29 listopada 9:45-11:15 JWR

 • językoznawstwo – prof. dr hab. Aldona Skudrzyk (polonistyczne), prof. dr hab. Piotr Fast (rusycystyczne, słowiańskie), dr hab. Małgorzata Płomińska (germanistyczne), dr hab. Konrad Szcześniak (anglistyczne), według następującego harmonogramu:

Katowice, Bankowowa 14
piątek 5 listopada 9:45-13:00 KS – sala 409
piątek 19 listopada 9:45-13:00 KS – sala 409
piątek 26 listopada 9:45-13:00 PF i MP – sala 409
poniedziałek 29 listopada 13:45-17:00 AS – sala 319 (sala w remoncie nie ma jej jeszcze w USOS)

 • nauki o kulturze i religii, sztuki filmowe i teatralne – dr Adam Pisarek (nauki o kulturze i religii), prof. Bogdan Dziworski (sztuki filmowe i teatralne), według następującego harmonogramu:

poniedziałki, Katowice
11 października 13:45-15:15 AP, Bankowa 14, sala 410
18 października 13:45-15:15 AP, Bankowa 14, sala 410
8 listopada 13:45-17:00 AP, Bankowa 14, sala 410
15 listopada 13:45-17:00 AP, Bankowa 14, sala 410
3 grudnia 11:30-13:00 BD, Szkoła Filmowa, św. Pawła 3, sala 1.08

 • historia, filozofia – prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (historia), prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (filozofia), według następującego harmonogramu:

poniedziałki, Katowice, Bankowa 14, sala 410
11.10 13:45-17:00 RK
18.10 13:45-17:00 RK
22.11 13:45-17:00 KW
29.11 13:45-17:00 KW

Obszar nauk społecznych

 • nauki prawne, grupa 1* – dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ – zajęcia według następującego harmonogramu:

piątki, Katowice, WPiA, sala 19
5 listopada 11:30-13:45
19 listopada 11:30-13:45
26 listopada 11:30-13:45
3 grudnia 11:30-13:45
10 grudnia 11:30-13:45

 • nauki prawne, grupa 2* – dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ – zajęcia według następującego harmonogramu:

poniedziałki, Katowice, WPiA, sala 2.25
25 października 16:30-18:45
15 listopada 16:30-18:45
22 listopada 16:30-18:45
29 listopada 16:30-18:45
6 grudnia 16:30-18:45

* – doktoranci nauk prawnych będą wybierać grupy w rejestracji, przy czym pierwszeństwo do wyboru grupy mają doktoranci wdrożeniowi

 • nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne – dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ (nauki o komunikacji), dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ (nauki o polityce), dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ (nauki socjologiczne) ,według następującego harmonogramu:

poniedziałki, Katowice, Bankowa 14
22 listopada 9:45-13:00 MM – sala 410
29 listopada 9:45-13:00 MM – sala 319 (sala w remoncie nie ma jej jeszcze w USOS)
06 grudnia 9:45-13:00 MM i DG, sala 409
13 grudnia 11:30-15:15 DG i TN, sala 409

 • pedagogika, psychologia – prof. dr hab. Ewa Jarosz (pedagogika), prof. dr hab. Barbara Kożusznik (psychologia), według następującego harmonogramu:

poniedziałki, Katowice, Grażyńskiego 53, sala 341
15.11 14:00-17.00 EJ
29.11 14:00-17:00 EJ

poniedziałki, Katowice, Bankowa 14, sala 410
06.12 9:45-13:00 BK
13.12 9:45-13:00 BK

img
return to top