Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

CEEPUS

Dla kogo: studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy.

img

Informacje: CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej (Central European Exchange Program for University Studies). Program ten jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie umowy międzynarodowej (https://www.ceepus.info/,  https://nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus).

Celem Programu CEEPUS jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Poprzez finansowanie mobilności akademickich, program umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami porozumienia.

Jak aplikować: Program CEEPUS umożliwia wymianę studentów, doktorantów    i nauczycieli akademickich pomiędzy uniwersytetami partnerskimi (w ramach istniejącej w instytucie sieci uczelni partnerskich – CEEPUS Network) oraz jako Freemover.

CEEPUS Network

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach sieci uczelni partnerskich powinny zgłosić chęć wyjazdu koordynatorowi Programu CEEPUS w INoZ do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, w którym planowany jest wyjazd (przykładowo, jeśli wyjazd planowany jest w roku akademickim 2024/25, chęć wyjazdu należy zgłosić przed 30 listopada 2023 roku).

Instytut Nauk o Ziemi UŚ jest członkiem sieci Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe  – RS-0038-00-2425 (EURO Geo-Sci), obejmującej następujące uczelnie partnerskie (https://ceepus.rgf.bg.ac.rs/?page_id=64):

 • University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Division of Geology, Serbia – koordynator sieci;
 • Polytechnic University of Tirana, Faculty of Geology and Mining, Albania;
 • University of Innsbruck, Faculty of Geo- and Atmospheric Sciences, Austria;
 • Paris Lodron University of Salzburg, Department of Environment and Biodiversity, Austria;
 • Montanuniversität Leoben, Department of Applied Geosciences and Geophysics, Austria;
 • University of Vienna, Faculty of Earth Sciences, Geography and Astronomy, Austria;
 • University of Tuzla, Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering, Bośnia i Hercegowina;
 • University of Zagreb, Faculty of Science, Chorwacja;
 • University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, Chorwacja;
 • Masaryk University in Brno, Department of Geological Sciences, Czechy;
 • Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Department of Mineralogy, Rumunia;
 • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Department Geology and Geochemistry, Rumunia;
 • Comenius University in Bratislava, Department of Mineralogy and Petrology, Słowacja;
 • Technical University in Košice, Institute of Geosciences, Słowacja;
 • University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology, Słowenia;
 • Eötvös Lorand University Budapest, Institute of Geology, Węgry.

Freemover

Stypendia Freemover przeznaczone są dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych    z krajów członkowskich programu CEEPUS (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie), których jednostki macierzyste (instytuty) nie należą do żadnej sieci (CEEPUS Network) lub nie należą do sieci, z której oferty chce skorzystać osoba aplikująca. Stypendia te są przyznawane wyłącznie na semestr letni.

https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/2018-Oferta-Freemover-CEEPUS-NAWA.pdf

Typy mobilności ze względu na długość pobytu:

1)  wyjazdy na studia częściowe: studenci (3-10 miesięcy), doktoranci (3-10 miesięcy z możliwością przedłużenia);

2)  wyjazdy krótkoterminowe: studenci i doktoranci (21 – 30 dni, np. szkoły letnie, intensywne kursy);

3)  wyjazdy w celu prowadzenia zajęć: nauczyciele akademiccy (5-30 dni, 6 godzin zajęć akademickich/tydzień).

https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/2021-02-08-Zasady-Realizacji-CEEPUS-NAWA-2021-PUB.PDF

Stypendium

Stypendium jest wypłacane przez kraj przyjmujący. Aktualną wysokość stypendium można sprawdzić na stronie www.ceepus.info.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE !!!

Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu CEEPUS w INoZ:

dr hab. Jolanta Burda, prof. UŚ (jolanta.burda@us.edu.pl)

return to top