Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Składnica Map

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ
Sosnowiec ul. Będzińska 60
pokój 406

Czynna:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.30
w dniach od 23.08.21 do 10.09.21 nieczynne

Kontakt:
Telefon: 032 3689426
e-mail: irena.nowak@us.edu.pl

Spis map Spis map

MAPY TOPOGRAFICZNE:

 

w skali 1 : 10 000:

w układzie „65” – drukowane, na astralonie, odbitki ozalidowe

w układzie „92”* i „42”

Tatry Polskie

 

w skali 1 : 25 000:

w układzie „65”*

mapy powiatowe (lata 60-te)*

przedwojenne WIG*

 

w skali 1: 50 000:

w układzie „65”

w układzie „92”*

wojskowe – układ „42”

 

w skali 1 : 100 000:

w układzie GUGIK

wojskowe – układ „42” i „92”

wojewódzkie – 49 województw

przedwojenne WIG*

 

w skali 1 : 200 000

wojskowe – układ „42”

 

MAPY TEMATYCZNE

Geologiczne:

Mapa Geologiczna Tatr Polskich w skali 1 : 10 000 oraz 1 : 30 000

Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów w skali 1 : 25 000* + objaśnienia

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000* + objaśnienia

Mapa Geologiczna Podstawowa w skali 1 : 50 000

Mapa Geologiczna Polski 1 : 200 000 – zakryta i odkryta* + objaśnienia

Przeglądowa Mapa Geologiczna Polski 1 : 300 000 – wersja zakryta i odkryta

Szczegółowa Mapa Geologiczno-Gospodarcza 1 : 50 000 + objaśnienia

Szczegółowa Mapa Geologiczno-Inżynierska 1 : 50 000 + objaśnienia

Geomorfologiczne:

Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski 1 : 500 000

Mapa Geomorfologiczna woj. katowickiego 1 : 25 000 – do skorzystania na miejscu

Glebowe:

Przeglądowa Mapa Gleb Polski 1 : 300 000

Glebowe wojewódzkie 1 : 100 000 – do skorzystania na miejscu

Hydrogeologiczne:

Mapa Hydrogeologiczna Polski 1 : 200 000 + objaśnienia

Szczegółowa M. Hydrogeologiczna Polski 1 : 50 000* + objaśnienia – do skorzystania na miejscu

Hydrograficzna – Mapa Hydrograficzna w skali 1 : 50 000*

Roślinności – Mapa Potencjalnej Roślinności Naturalnej Polski 1 : 300 000

Sozologiczna – Mapa Sozologiczna w skali 1 : 50 000*

Geośrodowiskowa – w skali 1 : 50 000* + objaśnienia – do skorzystania na miejscu

Surowcowa – Przeglądowa Mapa Surowców Skalnych Polski 1 : 300 000 + objaśnienia

Mapy turystyczne i plany miast – Polska i zagranica

Atlasy – do skorzystania na miejscu

Mapy wydane przed 1945 r. – topograficzne (różne skale) i tematyczne – do skorzystania na miejscu

Mapy ścienne

*) dostępne również w postaci elektronicznej

Regulamin Regulamin
 • 1
 1. Prawo korzystania z wypożyczalni posiadają: studenci i uczestnicy studiów doktoranckich oraz pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi i Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

 

 • 2
 1. Na każdą wypożyczoną mapę należy prawidłowo wypełnić rewers.
 2. W celu zapisania się niezbędne jest wypisanie Deklaracji Czytelnika.
 3. Składnica Map WNP wypożycza: nauczycielom akademickim, studentom i uczestnikom studiów doktoranckich na okres 2 tygodni.

 

 • 3

Czytelnik może uzyskać przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych map jeżeli nie są one potrzebne innym czytelnikom. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się przed upływem terminu zwrotu.

W uzasadnionych przypadkach Składnica Map może zażądać zwrotu wypożyczonych pozycji przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec sobie wcześniejszy termin zwrotu.

 

 • 4

Poza Składnicę Map nie wypożycza się:

 • Atlasów,
 • Zbiorów specjalnych tj. map wydanych przed 1945 rokiem,
 • Map będących w czytelni

 

 • 5

Czytelnik, który uszkodził lub zgubił wypożyczoną mapę obowiązany jest niezwłocznie odkupić identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe Kierownik Jednostki ustala sposób uregulowania zobowiązania wobec Składnicy Map.

 

 • 6

Nieprzestrzeganie ustaleń Regulaminu Wypożyczalni może spowodować ograniczenie praw korzystania ze zbiorów Składnicy Map.

return to top