Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English
search
Faculty of Law and Administration
Logo European City of Science 2024

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Koło Naukowe Prawa Nieruchomości (Polski) Koło Naukowe Prawa Nieruchomości

(Polski) Koło Naukowe Prawa Nieruchomości UŚ powstało w 2021 r. i jest jednym z kół
naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Spotkania koła, na których można wysłuchać wystąpień zarówno ekspertów
w dziedzinie prawa nieruchomości, jak i studentów, odbywają się cyklicznie w formie
stacjonarnej lub wirtualnej. Dodatkowo działalność koła związana jest z organizowaniem
konferencji naukowych oraz spotkań członków Koła z przedstawicielami innych kół
naukowych w ramach rozwijania zainteresowania tematyką z zakresu prawa
nieruchomości.

Opiekunami Koła są: dr Agata Kozioł oraz dr hab. Jacek Zrałek


Zachęcamy do kontaktu: knpn.wpiaus@gmail.com

(Polski) Koło Naukowe Pro Arte UŚ (Polski) Koło Naukowe Pro Arte UŚ

(Polski) Koło Naukowe Pro Arte UŚ rozpoczęło działalność w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22. Od początku swojej działalności liczyło kilkanaście osób, będących jednocześnie jego założycielami. Warto wspomnieć o inicjatorce założenia Koła Naukowego – Annie Poradzie.

Zakres tematyczny Koła dotyczy szeroko pojętej relacji sztuki i prawa. W szczególności jest to:

 • Prawo autorskie
 • Prawo ochrony zabytków
 • Wolność wypowiedzi w sztuce
 • Rynek dzieł sztuki
 • Ochrona twórczości w Internecie
 • Historia sztuki
 • Zagadnienia dot. prawnych aspektów kultury

Przy tworzeniu Koła przyświecała nam fraza pro arte et studio, co w tłumaczeniu oznacza dla sztuki i nauki.

Działalność Koła będzie związana z:

 • spotkaniami Członków Koła;
 • uczestniczeniu i organizowaniu konferencji naukowych;
 • spotkaniami ze specjalistami z różnych dziedzin tzn. z prawnikami, ale również artystami;
 • wyjściami do muzeów, na wernisaże.

Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr Paulina Gwoździewicz-Matan.

Kontakt:

Facebook: https://www.facebook.com/knproarte/

Instagram: @knproarte

Mail: kn.pro.arte.us@gmail.com

(Polski) Koło Naukowe Studentów Prawa i Młodych Prawników (Polski) Koło Naukowe Studentów Prawa i Młodych Prawników
(Polski) Koło Naukowe Prawa Karnego "Ultima Ratio" (Polski) Koło Naukowe Prawa Karnego "Ultima Ratio"

(Polski) Koło Naukowe Prawa Karnego „Ultima Ratio” zostało założone w 2009 r., aby pogłębiać świadomość prawną wśród studentów oraz wzbogacać ich wiedzę – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Założycielem i pierwszą Przewodniczącą Koła była Aleksandra Rok. Koło z pomocą opiekuna dr. Piotra Zawiejskiego w dalszym ciągu prężnie rozwija swoją działalność. Na cyklicznie organizowanych spotkaniach, Członkowie Koła zapoznają się z problemowymi zagadnieniami związanymi z prawem karnym.

Członkowie Koła Prawa Karnego m.in.:

Biorą udział w corocznych wyjazdach do Zakładu Karnego w Lublińcu;

W ramach spotkań koła biorą udział w spotkaniach z praktykami i specjalistami poszczególnych dziedzin prawa karnego.

Kontakt: knprawakarnego@gmail.com

Informacje o bieżących spotkaniach Koła oraz o organizowanych przez Koło wydarzeniach są udostępnione na profilu „Koło Naukowe Prawa Karnego UŚ” na Facebooku (link poniżej):

Facebook: https://www.facebook.com/kolonaukoweprawakarnegous/

(Polski) Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem" (Polski) Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem"

(Polski)

Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” działające przy Instytucie Nauk Prawnych, którego reaktywacja nastąpiła w październiku 2017 r., jest jedną z najmłodszych organizacji studenckich działających na Wydziale Prawai Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Główna działalność Koła koncentruje się wokół pogłębiania wiedzy z zakresu Prawa Pracy poprzez regularne spotkania, prowadzenie dyskusji naukowych oraz komentowanie bieżących wydarzeń związanych z Prawem Pracy. Członkowie Koła organizują spotkania naukowe, konferencje, a także szerzą wiedzę wśród młodzieży licealnej prowadząc warsztaty dla licealistów pt. „Tajniki umowy o pracę”.

Opiekunowie naukowi:

– dr Michał Barański,
– dr Błażej Mądrzycki.

Osoby zainteresowane działalnością w Kole oraz aktualnymi wydarzeniami związanymi z pracami Koła prosimy o kontakt na adres: opusperlaborem@us.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku: https://mobile.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Prawa-Pracy-Opus-per-laborem-1437187543248090/?_rdc=1&_rdr

(Polski) Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna (Polski) Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna

(Polski) Studencka Poradnia Prawna działa w formie koła naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, którego głównym celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Studencka Poradnia Prawna WPiA UŚ

40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b
Sekretariat – pokój 39, Punkt przyjęć – pokój 45
tel. (fax): 32 359 14 22
e-mail: spp@us.edu.pl

e-mail- Sekcja Praw Zwierząt:sekcjaprawzwierzat@gmail.com

Strona internetowa: http://www.spp.us.edu.pl/

Strona Facebook’owa: https://www.facebook.com/spp.us/

 

(Polski) Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego "Iustitia" (Polski) Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego "Iustitia"

(Polski) Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego “Iustitia” działa od 2013 roku przy Zespole badawczym Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Koło powstało przede wszystkim w celu pogłębiania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z procesu karnego, a także nabywania nowych umiejętności. Chcielibyśmy współpracować z przedstawicielami zawodów prawniczych, a także z innymi ośrodkami naukowymi w całej Polsce.

Proces karny otwiera przed studentami bardzo wiele możliwości rozwoju. Chcielibyśmy m.in.: konfrontować nabytą dotychczas wiedzę teoretyczną z sądową rzeczywistością poprzez spotkania z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych, sprawdzać się w rolach procesowych podczas symulacji rozpraw, organizować ogólnopolskie konferencje, sympozja i warsztaty, wspólnie publikować prace naukowe, a także poznawać sposób funkcjonowania ośrodków związanych ze stosowaniem przepisów procesu karnego w ramach różnych wyjazdów.

Więcej informacji związanych z aktualną działalnością koła znajduje się na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/KNIustitia

Serdecznie zapraszamy!

(Polski) Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska (Polski) Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska

(Polski) Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska UŚ działa przy Katedrze PGiOŚ od kwietnia 2014 roku. Chcemy zgłębiać wiedzę o normach prawnych regulujących korzystanie ze środowiska i jego ochronę; tytułem przykładu można tu wskazać na przepisy dotyczące wydobywania kopalin czy zagospodarowywania odpadów. Można też wspomnieć o normach regulujących emisję substancji do środowiska, a o doniosłości tego problemu dla społeczeństwa i gospodarki niech zaświadczą dwa hasła: freony i gazy cieplarniane. To jeszcze nie wszystko, jest przecież także ochrona przyrody, gospodarowanie wodami, planowanie przestrzenne, et cetera, et cetera.

Kwestie regulowane prawem ochrony środowiska niektórym mogą wydawać się oderwane od codziennego życia. To ostatnie przekonanie to naszym zdaniem duży błąd (nie ma nikogo, na kogo nie wpływałby stan środowiska!),  którego absolutnie nie powinni powielać studenci prawa i administracji. To oni w przyszłości będą przecież stosować te normy, pracując dla przedsiębiorców czy organów administracji publicznej.

Prawem ochrony środowiska po prostu warto się zainteresować – zwłaszcza, że dotąd niewielu to uczyniło. Owszem, zawiera ono ogromną liczbę przepisów, czasem niezwykle szczegółowych, a do tego nie zawsze dobrze napisanych i jeszcze, jakby tego było mało, często podlegających nowelizacjom. To problem, ale przecież prawnicy nie są od załatwiania łatwych przypadków, lecz tych trudnych. POŚ to zadanie dla odważnych. Tych, którzy nie cofną się przed podróżą po dzikiej dżungli przepisów, mimo że dysponują jedynie niewielkim scyzorykiem.

Celem koła jest zgłębianie wiedzy o normach prawnych regulujących korzystanie ze środowiska i jego ochronę; tytułem przykładu można tu wskazać na przepisy dotyczące wydobywania kopalin czy zagospodarowywania odpadów.

Opiekunami Koła są dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski, dr Ewa Radecka, mgr Filip Nawrot.

Zapraszamy do kontaktu z nami przez maila (kolonaukowepos@gmail.com; kolopos@us.edu.pl) oraz śledzenia informacji na naszym facebookowym profilu (www.facebook.com/prawoochronysrodowiska)

 

(Polski) Koło Naukowe Debat Oksfordzkich (Polski) Koło Naukowe Debat Oksfordzkich

(Polski) Koło Naukowe Debat Oksfordzkich zrzesza osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie debatowania i wystąpień publicznych.

Organizujemy debaty, turnieje debatanckie dla licealistów, jak również sami aktywnie bierzemy udział w turniejach, z Akademickimi Mistrzostwami Polski Debat Okfsordzkich na czele. Na bieżąco współpracujemy z najlepszymi środowiskami debatanckimi w Polsce, co pozwala nam nieustannie pogłębiać swoje wiedzę na temat debatowania.

Adres facebook koła – https://www.facebook.com/KNDebatUS/

Opiekunowie koła – dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ, dr Mateusz Zeifert

(Polski) Koło Naukowe Procesowego Prawa Cywilnego (Polski) Koło Naukowe Procesowego Prawa Cywilnego

(Polski) Celem działalności Koła Procesowego Prawa Cywilnego jest: rozwijanie zainteresowań członków, a także integracja studentów oraz doktorantów Wydziału Prawa i Administracji, bez względu na stopień, rok, tryb studiów, miejscowość, czy kulturę z której się wywodzą. Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • spotkania członków;
 • spotkania członków Koła z przedstawicielami innych kół naukowych, w ramach forum;
 • spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki;
 • organizowanie warsztatów z tworzenia pism procesowych;
 • organizowanie symulacji rozpraw cywilnych;
 • organizowanie konferencji naukowych.

Do zakresu działania koła należy :

 1. Zapoznanie studentów z teorią oraz wykazanie praktycznego aspektu procedury cywilnej oraz innych ustaw stanowiących źródła prawa procesowego cywilnego.
 2. Zapoznanie studentów z działaniem polskiego sądownictwa cywilnego.
 3. Zapoznanie studentów z materiałami, jakich z racji możliwości czasowych nieprzerobiony na zajęciach np międzynarodowe postepowanie cywilne.
 4. W tym celu Koło organizuje
 5. spotkania w określonych odstępach czasu, w trakcie których członkowie będą rozmawiali na określony wcześniej temat. Listę możliwych tematów na dany semestr członkowie będą wspólnie ustalali na pierwszych spotkaniach w nowych semestrach.
 6. spotkania podczas których członkowie będą analizować kazusy z praktyki lub utworzone przez autorów podręczników.
 7. spotkania z innymi kołami – rodzaj forum. Spotkania te mają na celu wykazanie
  stosunków zachodzących między ustawami regulującymi dane dziedziny prawa.
 8. spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki – z sędziami, adwokatami, komornikami. Celem spotkań jest przedstawienie ustrojów tychże zawodów, a także ich pracy z KPC.
 9. warsztaty z pisania pism procesowych – dostępne nie tylko dla członków Koła, ale
  ogólnowydziałowe. Cześć wstępną poprowadziłby opiekun Koła, resztę na podstawie przykładów pod nadzorem opiekuna członkowie z lat starszych, także członkowie
  Studenckiej Poradni Prawnej. Raz w roku podział na 2 spotkania:
 10. Pierwsze spotkanie, pisma procesowe wszczynające postepowanie, pisma między pełnomocnikami.
 11. Drugie spotkanie, pisma procesowe stanowiące środki odwoławcze – zażalenia, skargi, apelacje, kasacje, skarga na prawomocne orzeczenie i inne.
 12. symulacje rozpraw cywilnych, przygotowany wcześniej kazus, z analizą kto jaką ma możliwość dowodową.
 13. konferencje naukowe, na które referaty będą przygotowywali członkowie Kolą oraz
  zaproszeni do współpracy członkowie z innych Kół, doktoranci, nauczyciele
  akademiccy, praktycy. Tematy Konferencji będą związane z ewolucją KPC i innych ustaw – analiza zmian aktów prawnych, projektów nowych aktów prawnych,
  implementacji konwencji międzynarodowych oraz europejskich aktów prawnych
  dotyczących Procedury Cywilnej.

 

Opiekunem koła jest dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska oraz dr Ireneusz Wolwiak

 

Adres profilu na Facebook : https://m.facebook.com/kn.ppc.us/

 

 

(Polski) Koło Naukowe Prawa Rodzinnego "Ignis Familiae" (Polski) Koło Naukowe Prawa Rodzinnego "Ignis Familiae"

(Polski) Koło Naukowe Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae” powstało w styczniu 2014 roku i pierwotnie nazywało się „Familia”. Jest to organizacja studencka zrzeszająca osoby zainteresowane prawem rodzinnym, a także innymi gałęziami prawa, które regulują stosunki rodzinne.

Koło Naukowe działa przy Instytucie Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe. Naszym Opiekunem Naukowym jest dr hab. Magdalena Habdas oraz Opiekunem Pomocniczym mgr Katarzyna Kamińska.

Celem KNPR „Ignis Familiae” jest szerzenie wiedzy związanej z prawem rodzinnym, prawem spadkowym, a także prywatnym prawem międzynarodowym, prawem administracyjnym, etyką i medycyną w zakresie dotyczącym szeroko pojętej rodziny.

 

By jak najlepiej zrealizować nasze zamiary, przyjęliśmy następujące sposoby działania:

 • co miesięczne spotkania Członków Koła Naukowego, podczas których podejmowane są dyskusje na wybrane tematy,
 • prowadzimy wewnątrz Koła zajęcia praktyczne, tak by utrwalić zdobytą wiedzę,
 • przeprowadzamy symulacje rozpraw, które w rzeczywistości przeprowadzane są wyłączeniem jawności,
 • zapraszamy na nasze spotkania z przedstawicieli zawodów prawniczych oraz tych zawodów, które związane są z tematyką rodzinną,
 • współpracujemy z Kołami Naukowymi Uniwersytetu Śląskiego, a także innych szkół wyższych w Polsce,
 • podejmujemy projekty skierowane zarówno dla licealistów, jak i starszych osób,
 • organizujemy i uczestniczymy w konferencjach naukowych,
 • co roku bierzemy udział w Śląskim Festiwalu Nauki,
 • publikujemy własne prace.

Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy na nasze spotkania lub do bezpośredniego kontaktu z nami lub przez e-mail: knpr@us.edu.pl a także do odwiedzania naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ignisfamiliae/.

(Polski) Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzen(...) (Polski) Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej

(Polski) Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej zajmuje się szeroko pojętymi kwestiami regulacji dotyczących rolnictwa w zakresie gospodarki przestrzennej, prawa żywnościowego jak i legislacji unijnej. Organizujemy liczne wydarzenia naukowe w których uczestniczą największe organizacje zajmujące się rolnictwem jak i prawem rolnym w Polsce, a nasi członkowie reprezentują nasze koło na licznych konferencjach w kraju i za granicą.

Opiekun: dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

Nasz mail : koloprawarolnego@us.edu.pl

Nasz fanpage na Facebooku :

https://www.facebook.com/knpr.us/

(Polski) Koło Naukowe Kryminalistyki "Veritas" (Polski) Koło Naukowe Kryminalistyki "Veritas"

(Polski) Koło Naukowe Kryminalistyki „Veritas” powstało w marcu 2005r.

Opiekunami Naukowymi KNK są dr hab. Marek Leśniak oraz dr hab. Dorota Zienkiewicz.

KNK to inicjatywa zrzeszająca pasjonatów kryminalistyki. Pobudki tej fascynacji są bardzo różne, w naszym gronie znaleźć się więc może miejsce dla każdego.

 

Czym koło się zajmuje:

Koło stale się rozwija, więc wraz z upływem czasu wachlarz pomysłów, możliwości i doświadczenia poszerza się. Staramy się zapewnić to, czego ciężko będzie doświadczyć ucząc się kryminalistyki w pojedynkę – wszelkiego rodzaju wyjazdy, konferencje, prowadzenie własnych badań. Łączymy w rozsądnych proporcjach naukę i dobrą zabawę.

 

Stałe punkty programu:

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w środę o godzinie 17:15. Spotkania w zależności od zainteresowania mają miejsce we wskazanej wcześniej auli. Jest to czas, który poświęcamy na zaznajamianie się z poszczególnymi gałęziami kryminalistyki. W 2018/2019 jako Koło zorganizowaliśmy 9 dużych spotkań z niezwykle zróżnicowanymi grupami odbiorców. Wszystkie spotkania – względem zaplanowanej tematyki i formatu- cieszyły się niezwykle sporą popularnością, łącznie docierając do prawie 140 000 unikatowych odbiorców. Koło brało również udział w tegorocznym Śląskim Festiwalu Nauki, gdzie nasze stanowisko pokazowe oraz warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

 

Cele i korzyści członkostwa w kole:

Przede wszystkim chodzi nam oczywiście o zdobycie wiedzy z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej. Nawiązujemy też do innych dziedzin, takich jak medycyna sądowa, psychologia sądowa czy też proces karny. Członkostwo w kole to fantastyczna okazja poszerzenia horyzontów i rozwinięcia swoich zainteresowań. Aktywni członkowie koła mogą liczyć nie tylko na dobrą zabawę, ale także na zdobycie wiedzy, która może okazać się pomocna w ich dalszej karierze.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

Liczymy na to, że swoją kreatywnością przyczynicie się do rozwoju koła.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt –(adres mailowy)

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony na Facebooku oraz strony internetowej http://www.veritas.us.edu.pl/. “

(Polski) Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej (Polski) Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej

(Polski) Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej powstało w lutym 2012 roku. Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk. Obecnie Koło składa się z około 20 członków i ciągle się rozwija.

 

Celem działania Koła jest w szczególności:

a.) pogłębianie wiedzy członków w przedmiocie obowiązujących przepisów prawa związanych z własnością intelektualną, w tym z prawem autorskim;

b.) nauka prawidłowej interpretacji przepisów prawa przy uwzględnieniu współczesnych poglądów doktryny i orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych;

c.) praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, w tym sporządzanie umów i rozwiązywanie problemów prawnych (kazusów);

d.) wymiana opinii członków na temat postulowanych zmian w obowiązujących przepisach prawa związanych z własnością intelektualną, w tym z prawem autorskim;

e.) organizowanie i współuczestniczenie w konferencjach i spotkaniach naukowych; podejmowanie innych inicjatyw związanych z przedmiotem działalności Koła.

 

Wszelkie uwagi można zgłaszać bezpośrednio zarządowi, przez fanpage Koła znajdujący się na Facebooku (https://www.facebook.com/knwi.us/)oraz na adres mailowy Koła: kn.wlasnosci.intelektualnej@us.edu.pl (dawniej: kn.wlasnosci.intelektualnej.us@gmail.com).

Wszystkich chętnych zapraszamy na nasze spotkania! Ich terminy są na bieżąco ogłaszane na fanpage’u.

(Polski) Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Sapere Aude" (Polski) Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Sapere Aude"

(Polski) Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!” rozpoczęło działalność w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010. Formalnie funkcjonuje od 30.11.2009r. decyzją Prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Barbary Kożusznik. Początkowo liczyło 14 osób, będących jednocześnie jego założycielami. Warto wspomnieć o inicjatorkach założenia Koła Naukowego- Anicie Strzebińczyk, pełniącej obecnie funkcję Asystenta Opiekuna Koła oraz Klaudii Gajek.

Zakres tematyczny w jakim poruszają się uczestnicy spotkań Koła Naukowego oscyluje wokół  szeroko pojętego prawa cywilnego. Celem Koła nie jest narzucanie z góry utartych schematów, ale oddanie inicjatywy w ręce aktywnych członków, pozwalając im kreować innowacyjne tematy i wprowadzać w życie nowatorskie  projekty.

Tematy poruszane na spotkaniach Koła, organizowane średnio raz w miesiącu, proponowane są przez uczestników, bądź sympatyków Koła. Prócz samych uczestników „Sapere Aude” często przyciąga gości, zachęconych nietuzinkowym wyborem tematyki spotkań. Uczestniczenie w naszej organizacji studenckiej pozwala na szerokie poszerzenie wachlarza swoich umiejętności i wiedzy, czyniąc z nas „ekspertów” w teorii, a także w praktyce cywilistycznej.

Nieprzypadkowo dobrana została nazwa Koła, będąca łacińską sentencją autorstwa Horacego, oznaczająca w  dosłownym tłumaczeniu „miej odwagę posługiwać się własną mądrością”.

Członkowie Koła stają przed możliwością uczestniczenia w licznych inicjatywach takich jak:
•        spotkania Członków Koła;
•        konferencje naukowe, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym;
•        projekt „Studenci uczniom”;
•        spotkania z interesującymi osobami (jak np. Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, prawnicy-praktycy)

Koło Naukowe Prawa Cywilnego działa w ramach Uniwersytetu Śląskiego, na Wydziale Prawa i Administracji przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr Małgorzata Lubelska – Sazanów.
Asystentem Opiekuna Koła jest Pani mgr Anita Strzebińczyk.

Kontakt:
•        knpc@us.edu.pl
•        www.knpc.us.edu.pl
•        www.facebook.com/knpc.us

(Polski) Koło Naukowe Praw Zwierząt (Polski) Koło Naukowe Praw Zwierząt

(Polski) Koło Naukowe Praw Zwierząt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jest pierwszym tego typu kołem naukowym w Polsce.

Koło zajmuje się na swoich spotkaniach pogłębianiem wiedzy z zakresu regulacji dotyczących praw zwierząt. Zajmujemy się nie tylko kwestiami czysto prawnymi, ale rozważamy też nad moralnymi i etycznymi aspektami przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt.

KNPZ rozpowszechnia wiedzę na ten temat poprzez organizację warsztatów dla szkół średnich, organizację konferencji naukowych czy branie udziału w takich wydarzeniach, jak Śląski Festiwal Nauki gdzie promuje ochronę praw zwierząt.

Osoby zainteresowane działalnością w Kole oraz aktualnymi wydarzeniami związanymi z pracami Koła prosimy o kontakt na adres: knpz@us.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/knprawzwierzat/

(Polski) Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i(...) (Polski) Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”

(Polski) Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Ius Gentium zostało założone w 2009 roku. Głównym przedmiotem działalności Koła jest prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, międzynarodowe prawo karne,  międzynarodowe prawo humanitarne oraz prawo europejskie.

Członkowie koła w ostatnich latach podjęli się szeregu przedsięwzięć, wśród których wymienić należy organizację warsztatów dla licealistów (tematy kolejno: dyplomacja, zbrodnie międzynarodowe, organizacje międzynarodowe), udział w Śląskim Festiwalu Nauki, organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny”.

Członkowie Koła biorą również udział w tzw. Moot Courtach – głównie Nuremberg Moot Court Competition oraz All-European Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition w Ljubljanie,  gdzie osiągają znaczne sukcesy. W przeciągu zeszłych lat drużyna reprezentująca nasz Uniwersytet, w skład której wchodzili członkowie naszego Koła, uzyskała 3. miejsce za memorandum drużyny reprezentującej Biuro Prokuratora MTK (Moot Court w Norymberdze), ponadto członkowie drużyny dwukrotnie uzyskali tytuł Best Speaker of the Round. Z kolei w przypadku Moot Courta w Ljubljanie, drużyna może się poszczycić miejscem kolejno w ćwierćfinale i półfinale.

Spotkania Koła odbywają się zwykle co dwa tygodnie. Koło prowadzi swój profil na Facebooku: https://www.facebook.com/iusgentiumus/, na którym informuje na bieżąco o nadchodzących wydarzeniach  oraz grupę, w której członkowie Koła dodają informacje na temat konferencji, publikacji, wyjazdów zagranicznych czy innych wydarzeń związanych z przedmiotem działalności Koła: https://www.facebook.com/groups/760767380932246/.

Opiekunem Koła jest dr Małgorzata Myl.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem Facebooka bądź mailowo: pmp@us.edu.pl

(Polski) Koło Naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego "Kosmo(...) (Polski) Koło Naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego "Kosmolot"

(Polski) Koło Naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego “Kosmolot” powstało w lutym 2016 roku. Opiekunem Naukowym Koła jest prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, a opiekunem pomocniczym mgr Agnieszka Fortońska. Obecnie Koło składa się z około 10 członków i ciągle się rozwija.

 

Celem działania Koła jest w szczególności:

a.) pogłębianie wiedzy członków w przedmiocie obowiązujących przepisów prawa związanych z prawem lotniczym oraz prawem kosmicznym;

b.) nauka prawidłowej interpretacji przepisów prawa polskiego oraz europejskiego przy uwzględnieniu współczesnych poglądów doktryny i orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych;

c.) praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, pisanie skarg do Urzedu Lotnictwa Cywilnego i bezpośrednio do linii lotniczych, rozwiązywanie problemów prawnych (kazusów);

d.) wymiana opinii i doświadczeń członków na tematy związane z prawem lotniczym i kosmicznym;

e.) organizowanie i współuczestniczenie w konferencjach i spotkaniach naukowych; ponadto otwarte warsztaty dla studentów i nie tylko, dotyczące m.in. praw pasażera, czy bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego; podejmowanie innych inicjatyw związanych z przedmiotem działalności Koła.

 

Na swoim koncie mamy już Ogólnopolskie seminarium naukowe, konkurs z wiedzy o prawie lotniczym i kosmicznym, oraz wiele więcej.

Wszelkie uwagi można zgłaszać bezpośrednio zarządowi, przez fanpage Koła znajdujący się na Facebooku (https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Prawa-Lotniczego-i-KosmicznegoKosmolot-164662860874207/) oraz na adres mailowy Koła: knplik.kosmolot@gmail.com

Wszystkich chętnych zapraszamy na nasze spotkania! Ich terminy są na bieżąco ogłaszane na fanpage’u.

(Polski) Koło Naukowe Prawa Administracyjnego (Polski) Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
(Polski) Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego "Spiritus Const(...) (Polski) Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego "Spiritus Constitutionis”

(Polski) Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Spiritus Constitutionis” powstało w 2008 roku, jest jedną z najmłodszych organizacji studenckich działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Główna działalnośc Koła koncentruje się wokół pogłębiania wiedzy z zakresu Prawa Konstytucyjnego poprzez regularne zebrania, prowadzenie dyskusji naukowych oraz komentowanie bieżących wydarzeń politycznych.

Członkowie Koła biorą ponadto udział w rozmaitych konferencjach ogólnopolskich, projektach i szkoleniach, pogłębiając swoją wiedzę i zainteresowania oraz nawiązują współpracę z innymi ośrodkami akademickimi.

Opiekunowie naukowi:

 • prof. dr hab. Anna Łabno

Osoby zainteresowane działalnością w Kole oraz aktualnymi wydarzeniami związanymi z pracami Koła, prosimy o kontakt na adres: kolokonstytucyjne@us.edu.pl   na stronę koła : https://m.facebook.com/kolonaukoweprawakonstytucyjnego

(Polski) Koło Naukowe Prawa Sportowego (Polski) Koło Naukowe Prawa Sportowego

(Polski) Koło Naukowe Prawa Sportowego działa na Uniwersytecie Śląskim od 2015 roku. Naszym celem jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy członków koła na tematy związane z prawem sportowym poprzez regularne spotkania, gdzie wybrani prelegenci przedstawiają swoje poglądy na wybrane tematy. Koło organizuje, również spotkania z praktykami, które umożliwiają nam poznanie tajników pracy prawnika.

 

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego facebooka: https://www.facebook.com/kolonaukoweprawasportowego/

(Polski) Koło Naukowe Historii Prawa (Polski) Koło Naukowe Historii Prawa

(Polski) Koło Naukowe Historii Prawa jest organizacją studencką działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozpoczęło ono działalność w roku akademickim 2011/2012. Celem działalności Koła jest zgłębianie i popularyzowanie przedmiotów historycznoprawych: historii prawa oraz historii ustroju państw. Koło realizuje swoją działalność poprzez regularne spotkania naukowe, realizację projektów badawczych, udział w konferencjach, organizację wydarzeń naukowych oraz pomoc naukową studentom. W związku z wysoką aktywnością Koło cieszy się uznaniem organizacji studenckich w skali całego kraju.

Opiekun naukowy: dr hab. Anna Stawarska-Rippel

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą z naszym Kołem prosimy o kontakt na adres email:

KNHP@us.edu.pl

wojciechw1998@interia.pl

– strona na facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088707160790

 

(Polski) Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Ch(...) (Polski) Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Chińskiego

(Polski) Międzywydziałowe Koło Kultury i Prawa Chin zostało założone w 2016 roku z inicjatywy absolwentów Szkoły Kultury i Prawa Chin Uniwersytetu Śląskiego.  Głównym przedmiotem działalności Koła jest badanie wybranych zagadnień z zakresu systemu prawnego, gospodarki i historii Chin, poznawanie lokalnych uwarunkowań kulturowych oraz zapoznawanie się różnicami i podobieństwami zachodzącymi między Polską a współczesnymi Chinami. Ścisła współpraca z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Języka i Kultury UŚ umożliwia członkom koła koordynowanie działań i tworzenie wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym. Członkowie Koła w zakresie swojej działalności zajmują się badaniem m. in. sytuacji gospodarczej, systemu prawnego czy kultury współczesnych Chin, a swoją zdobytą wiedzę nierzadko wykorzystują podczas wewnętrznych prelekcji oraz dyskusji. Członkowie koła mają również możliwość uczestnictwa w wydarzeniach na których goszczą przedstawiciele środowiska akademickiego z chińskich uczelni, nauki podstaw języka chińskiego, a także spotkań z praktykami zajmującymi się problematyką współpracy Polski i Chińskiej Republiki Ludowej. Koło organizuje także różne wydarzenia tematyczne, zaś wśród nich najdonioślejsze znaczenie mają konferencje naukowe, w tym te o charakterze międzynarodowym. Działalność Koła zaowocowała również publikacją artykułów naukowych jego członków oraz licznymi indywidualnymi wystąpieniami na konferencjach naukowych.

Zachęcamy wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych tematyką kultury i prawa Azji, a w szczególności współczesnych Chin do dokonania zgłoszenia już dzisiaj!

Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk.

Kontakt: kolochinyus@gmail.com

Więcej informacji związanych z aktualną działalnością koła znajduje się na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/polskachinysilesia

Serdecznie zapraszamy!

(Polski) Koło Naukowe Kryminologii (Polski) Koło Naukowe Kryminologii

(Polski) Koło Naukowe Kryminologii wznowiło swoją działalność w 2017 roku z inicjatywy obecnej doktorantki Katarzyny Hebdy, aby wraz z zainteresowanymi studentami pogłębiać wiedzę z zakresu przestępstw, szeroko rozumianej przestępczości, wiktymologii. Zastanawiamy się dlaczego ktoś zostaje przestępcą, a ktoś inny ofiarą, badamy rozwój przestępczości oraz miejsca jej występowania, rozważamy czy istnieją instytucje, dzięki którym można jej zapobiegać i ją zwalczać.

Naszą działalność opieramy na spotkaniach członków koła, każde z spotkań odnosi się do konkretnego tematu. Na nasze spotkania zapraszamy również ciekawych specjalistów, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem oraz wiedzą, ponadto bierzemy udział w Śląskim Festiwalu Nauk oraz organizujemy wyjazdy związane z tematyką koła. Dodatkowo planujemy zorganizować konferencje naukową. Naszym patronem jest profesor UŚ dr hab. Olga Sitarz, która zawsze żywo uczestniczy w naszych spotkaniach.

Gorąco zapraszamy !

Facebook : https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Education/Ko%C5%82o-Naukowe-Kryminologii-U%C5%9A-134155830759398/

(Polski) Koło Naukowe Prawa Podatkowego (Polski) Koło Naukowe Prawa Podatkowego

(Polski) Koło Naukowe Prawa Podatkowego rozpoczęło działalność w roku akademickim 2011/2012, reaktywowane zostało w roku 2019 jako Koło Naukowe Prawa Finansowego i Podatkowego. Koło jest organizacją studencką zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką prawa finansowego i podatkowego.

Opiekunem naukowym koła jest Pani prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic oraz Pan mgr Tomasz Gwóźdź.

Celem działalności Koła jest:

 • tworzenie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, swobodnej wymianie poglądów oraz podnoszeniu poziomu wiedzy wśród studentów oraz Członków Koła,
 • promowanie wiedzy z zakresu prawa finansowego oraz prawa podatkowego,
 • promowanie zawodu doradcy podatkowego i zawodów związanych finansami w administracji publicznej oraz samorządowej,
 • tworzenie możliwości zdobycia profesjonalnego doświadczenia zawodowego w zakresie prawa finansowego i podatkowego poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami i przedsiębiorstwami oraz propagowanie uczestnictwa w konkursach związanych z powyższą tematyką,
 • umożliwienie wszechstronnego rozwoju Członków Koła.

Osoby zainteresowane działalnością w Kole oraz aktualnymi wydarzeniami związanymi z pracami Koła, prosimy o kontakt na oficjalnym profilu w serwisie Facebook oraz pod adresem email: knpfipus@gmail.com

(Polski) Koło Naukowe Prawa Medycznego (Polski) Koło Naukowe Prawa Medycznego

(Polski)

Koło Naukowe Prawa Medycznego zostało utworzone przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Jego założeniem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej szeroko pojętych zagadnień prawa medycznego, poprzez popularyzację wśród studentów prawa i administracji problemów medycznych, a wśród studentów wydziałów medycznych – aspektów prawnych. Dyskusja przyszłych prawników oraz przyszłych medyków, przy obecności ekspertów, jest idealną formą konfrontacji stanowisk dwóch stron. Studenci mogą bowiem zapoznać się z poglądami, jakie zajmuje na dany temat, zarówno środowisko prawne, jak i medyczne.

Członkowie KNPM biorą udział w konferencjach tematycznych oraz tworzą publikacje.

Zajęcia Koła Naukowego Prawa Medycznego skierowane są przede wszystkim dla studentów WPiA UŚ oraz studentów ŚUM – wszystkich roczników, jednak równie mile widziani są pracownicy WPiA UŚ oraz ŚUM, jak i eksperci zajmujący się na co dzień Prawem Medycznym.

Opiekun: dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ

Adres e-mail: kolonaukoweprawamedycznego@gmail.com

Przewodnicząca: Weronika Chariton e-mail: Weronika.chariton@gmail.com

wiceprzewodnicząca: Dagmara Kramer e-mail: dagmara.kramer@gmail.com

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w spotkaniach Koła Naukowego oraz do zapoznania się z naszą stroną na Facebooku, gdzie m. in. informujemy o terminach spotkań: www.facebook.com/pages/Koło-Naukowe-Prawa-Medycznego-UŚ/934406026569460?fref=ts

(Polski) KN Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Euro(...) (Polski) KN Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego "Ius Gentium"

(Polski) https://www.facebook.com/iusgentiumus

Opiekun koła: dr Małgorzata Myl- Chojnacka

(Polski) Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa (Polski) Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa

(Polski) https://www.facebook.com/teoriaifilozofia

Opiekun koła: dr hab. Prof UŚ Sławomir Tkacz

(Polski) Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Az(...) (Polski) Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Azji

(Polski) https://www.facebook.com/mknkipaus

Opiekun koła: prof. dr hab Ewa Rott-Pietrzyk

return to top