Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

STUDIA STACJONARNE  II stopnia

Specjalność:  surdopedagogika i edukacja plastyczna

Studia przeznaczone dla osób chcących:

  • poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z niepełnosprawnością, zwłaszcza słuchową,
  • zdobyć kwalifikacje nauczycielskie do edukacji plastycznej pod okiem specjalistów Instytutu Sztuki
  • w ramach planu studiów zdobyć kompetencje z Języka migowego na poziomie I i II stopnia
  • nabyć kompetencje arteterapeutyczne do pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
  • uczestniczyć w metodycznych zajęciach terenowych,
  • przeżywać studia aktywnie, nabywając kwalifikacje i doświadczenie podczas wielu warsztatów, dużej ilości praktyk, pracując w dobrze dostosowanej infrastrukturze wyposażonej w odpowiednie sprzęty,
  • uczyć się od wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego.

Perspektywy zawodowe:

praca jako surdopedagog, nauczyciel edukacji plastycznej, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia

STUDIA NIESTACJONARNE  II stopnia

Specjalność: surdopedagogika z arteterapią

Studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z niepełnosprawnością, zwłaszcza słuchową.

Jesteś kreatywny, twórczy, żądny wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi? Twoje zainteresowania oscylują wokół edukacji, opieki, terapii osób niepełnosprawnych, sztuki, arteterapii? Nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na doświadczenia praktyczne w trakcie edukacji – tutaj masz to zagwarantowane. Od wybitnych specjalistów teoretyków i praktyków dowiesz się jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego. Będziesz uczestnikiem wielu eventów, warsztatów, praktyk i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których oni będą głównymi bohaterami.

Perspektywy zawodowe:

praca w charakterze pedagoga specjalnego w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki dziennej i całkowitej, organizacjach pozarządowych.

Internetowa Rejestracja Kandydatów  –  rok akademicki  2021/2022

https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog?TimelineSearch%5Bprogram_name%5D=&TimelineSearch%5Bfaculty_id%5D=W6

Załączniki:

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią_studia_stacjonarne_IIst.

Pedagogika_osob_niepelnosprawnych_z_arteterapia_studia_niestacjonarne_II_stopnia

Studia stacjonarne

Zapisz się

Studia niestacjonarne

Zapisz się
return to top