Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Konsultacje instrukcja

dr hab. Hanna Grzonka-Karwacka dr hab. Hanna Grzonka-Karwacka

dr hab. Hanna Grzonka-Karwacka, Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/hannagrzonkakarwacka/?modal=admin_todo_tour

Kontakt:

hanna.grzonka-karwacka@us.edu.pl

 

W 1999 r. ukończyła studia na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2005 r. zatrudniona w Instytucie Sztuki, gdzie prowadzi pracownię rysunku. W 2009 r. zrealizowała doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. W roku 2019 otrzymała stopień doktora habilitowanego.

W swojej pracy twórczej zajmuje się grafiką, rysunkiem oraz animacją.

Uczestniczka rezydencji artystycznych (North Wales School of Arts and Design, Wrexham, Wielka Brytania, 2008r. ; Guanlan Original Printmaking Base, Chiny, 2012r. ).

Autorka warsztatów i akcji artystycznych. Swoje prace prezentowała na 20 wystawach indywidualnych oraz ponad 100 zbiorowych w kraju i za granicą. Między innymi:

„W zgiełku i cisza” (wystawa indywidualna, Galeria Amfilada, Olsztyn, 2019), „Rejestry pamięci” (wystawa indywidualna, Muzeum Miejskie w Zabrzu, 2018), Osten Biennial of Drawing, Skopje, Macedonia (2018), 8th Painting and Mixed Media Exhibition, Lessedra, Sofia, Bułgaria (2017), XI Międzynarodowy Konkurs na Ex-libris, Gliwice (2016), 14th Lessedra Word Art  Print Annual- Mini Print 2015, Bułgaria (2015), Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała (2014), Europejski Festiwal Filmowy Euroshorts, Gdańsk (2013) „Sztuka kobiet-kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880-2000” Muzeum Śląskie, Katowice (2012) The 1st Lingshi International Print Biennial in China (2012), 32  Mini Print International de  Cadaqués, Hiszpania(2012), „II Gdyński Przegląd Grafiki o tematyce sportowej „Sport w Grafice”, Gdynia (2011)

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). Laureatka nagród i wyróżnień: wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie na Plakat Artystyczny „Kraków i Muzyka”, Kraków (1998); Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury (2008), nagrody za Najlepszy film eksperymentalny w konkursie XI Rybnickich Prezentacji Filmu Niezależnego „Re-Pe-Fe-Ne”(2012) oraz II Nagrody w kategorii film niezależny na 60 OKFA- Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych, Konin (2014).

 

Hanna Grzonka-Karwacka. In year 1999 she graduated from the University of Silesia, Institute of Art. Since 2005 she has worked at the Institute of Fine Arts in Cieszyn (University of Silesia) where she runs the Drawing Studio. In 2009 she received her Ph.D in Fine Art. In 2019 she received the degree of  habilitated doctor. Professor US. In her creative works she is interested in printmaking, drawing and animation. Participant of artistic residencies (North Wales School of Arts and Design, Wrexham, United Kingdom, 2008; Guanlan Original Printmaking Base, China, 2012). Author of workshops and art actions. She presented her works at 20 individual and over 100 collective exhibitions in Poland and abroad. Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage (2010). Winner of awards and distinctions: distinctions in the National Competition for Art Posters “Krakow and Music”, Krakow (1998); Awards of the Mayor of Rybnik in the field of culture (2008), awards for the Best experimental film in the 11th Rybnik Competition of the Independent Film Presentation “Re-Pe-Fe-Ne” (2012) and II Awards in the independent film category at the 60 OKFA – National Independent Film Competition (2014).

dr hab. Katarzyna Pyka dr hab. Katarzyna Pyka

dr hab. Katarzyna Pyka, Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Strona internetowa:

https://www.instagram.com/kasiapyka76/

 

Kontakt:

katarzyna.pyka@us.edu.pl

tel.: 507 075 171

 

Ukończyła studia z wyróżnieniem w 2000 r. w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach, realizując dyplom z grafiki artystycznej oraz rysunku. W 2002 r. ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu realizując pracę dyplomową z zakresu witrażu w pracowni prof. Ryszarda Więckowskiego.

Zajmuje się szkłem artystycznym oraz grafiką cyfrową.

Swoje prace prezentowała na dwudziestu indywidualnych wystawach oraz na ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 2002 r. rozpoczęła pracę w macierzystej uczelni, prowadząc Pracownię Rysunku. W 2007 roku zorganizowała w Instytucie Sztuki pracownię witrażu i szkła artystycznego, gdzie studenci edukacji artystycznej realizują prace z zakresu szkła artystycznego i unikatowego, a dla studentów grafiki prowadzone są zajęcia fakultatywne. Pracownia ta umożliwia realizacje szkła w różnych technikach począwszy

od klasycznego witrażu, aż po współczesne działania idące w kierunku instalacji

z wykorzystaniem elementów szklanych.

 

dr hab. Krzysztof Dadak dr hab. Krzysztof Dadak

dr hab. Krzysztof Dadak, Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kontakt:

krzysztof.dadak@us.edu.pl

tel.: 502 247 293

 

Urodził się w 1964 roku w Oświęcimiu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1989 roku na Wydziale Grafiki w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego i w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera. W latach 1988–1994 pracował na macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa i Rysunku. Obecnie pracuje na prof. UŚ w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuki, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2008– 2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Sztuki ds. Kształcenia i Spraw Studenckich. Jest członkiem ZPAP.

Dotychczasowy dorobek artystyczny w zakresie malarstwa, emalii artystycznej i rysunku koncentruje wokół zagadnień związanych z przestrzenią, czasem, światłem i strukturą wewnętrzną obrazu. Można wyróżnić w nim kilka wątków tematycznych, m.in.: „Stół Jacka B.”, „Impresje muzyczne”, „Wobec wielu rzeczywistości”, „Pejzaże symultaniczne”, „Struktury geometryczne”, „Koncert”, „Defragmentacje”. Prace prezentował na dwudziestu pięciu wystawach indywidualnych i ponad stu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Doświadczenia wynikające z pracy pedagogicznej na uczelni wykorzystuje w działalności edukacyjnej, społecznej i popularyzatorskiej. Poza pracą na uczelni współpracuje z Zespołem Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, prowadzi również warsztaty plastyczne dla młodzieży

i twórców nieprofesjonalnych.

 

 

dr Marek Głowacki dr Marek Głowacki

 

 

Strony internetowe:

www.saatchiart.com/marekglowacki

https://www.instagram.com/marekglowacki83/

 

Kontakt:

marekglowacki83@gmail.com

 

W latach 2002—2007 studiował w Instytucie Sztuki w Cieszynie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego – dyplom z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. E. Delekty, aneks

z rysunku w pracowni prof. A. Kowalczyk-Klus oraz z projektowania graficznego pod kierunkiem

  1. hab S. Kubicy. Od 2007 r. pracuje na macierzystej uczelni, prowadzi zajęcia z rysunku.

Tytuł doktora w dyscyplinie sztuki piękne otrzymał w 2016 r.

W pracy twórczej zajmuje się głównie problemem wizerunku człowieka, oprócz rysunku uprawia ilustrację, komiks oraz projektowanie graficzne.

 

Głowacki jest autorem 8 wystaw indywidualnych. Brał udział w wielu projektach artystycznych min.: „Kręgi Sztuki”, „Boska Komedia w grafice i rysunku”, „Cieszyn gibt Acht!”, Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej Na Wiedzy – UPGOW” oraz w ponad 70 konkursach i wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

Jest laureatem „VIII Konkursu na Obraz i Rysunek o Tematyce Biblijnej”, „III Międzynarodowego Konkursu na Rysunek im. Andriolliego”, „12. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki”,

„VIII Międzynarodowego Biennale Rysunku im. Tomasza Ostrowskiego”, oraz wyróżnienia

w kategorii Professional Show: Covers. w „3×3, The Magazine of Contemporary Illustration”. Dwukrotnie nagradzany na konkursie „Praca Roku” (ZPAP Katowice), min. nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego. W latach 2013–14 uzyskał Grant the Elizabeth Greenshields – fundacji wspierającej twórców zajmujących się sztuką figuratywną. W ramach konkursu „Młodzi Naukowcy”, organizowanego ze środków UŚ na realizację badań artystycznych i naukowych wydał publikację

„S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku” nagrodzoną w na 12. Warszawskich Targach Książki Akademickiej oraz 22. Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularnonaukowej.

 

 

 

 

prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz

Prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz

Kontakt:

roman.maciuszkiewicz@us.edu.pl

 

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach w 1980 r. Zorganizował 45 wystaw indywidualnych, brał udział w ok. 100 pokazach zbiorowych,

na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień. Zajmuje się głównie malarstwem,

od pewnego czasu realizując prezentacje indywidualne konstruuje je tematycznie, zamykając prace w cykle. Ważniejsze to: Metropolis, Fabryka snów, Miasto różne, Tam…, Przystań

i obecnie realizowany Świat bez nas. W latach 90. krótko zajmował się performance

i obiektami sztuki współpracując z grupą „ 4” (M. Kamieński, R. Kalarus, L. Jaszczuk).

Obok praktyki artystycznej i dydaktycznej w kręgu jego zainteresowań jest teoria sztuki.

W latach 1993 – 2001 współredagował pismo kulturalne Opcje publikując zarówno w nim,

jak i w kilku innych periodykach o zasięgu ogólnopolskim (Exit – Nowa Sztuka w Polsce)

i regionalnym (Śląsk) liczne teksty o sztuce – dotyczące jej historii i współczesności.

W 2010 roku opublikował w Wydawnictwie Uniwersyteckim UŚ zbiór esejów zatytułowany Obrazy. Intuicje. Imaginacje. W dorobku artystycznym ma także  opowiadania i poezje publikowane w pismach literackich oraz słuchowiska radiowe. W 2006 r. zrealizował scenografię do Makbeta W. Szekspira dla Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach,

za którą otrzymał doroczną nagrodę „Złota Maska”. W latach 2002 – 2009 wykładał w ASP

w Katowicach. W Instytucie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego pracuje od  2002 roku, prowadząc zajęcia z malarstwa oraz

z kompozycji.

 

dr hab. Stefan Lechwar dr hab. Stefan Lechwar

dr hab. Stefan Lechwar, Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Strony internetowe:

https://borderlessgroup.ca/portfolio/stefan-lechwar/

http://www.ceidassoc.com/new/new-93-135.html

http://www.pigasus-gallery.de/lechwar-stefan.php

https://cargocollective.com/lechwar

https://www.instagram.com/stefanlechwar/

 

Kontakt:

stefan.lechwar@wp.pl

697 197 510

 

Absolwent ASP w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach) 2001. Od 2003 roku wykłada na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie na stanowisku profesora UŚ. Wykładał również na Uniwersytecie Opolskim i w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Aktualnie również w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie.

Zakres wykładanych dotychczas przedmiotów: projektowanie graficzne, grafika wydawnicza, liternictwo i typografia, projektowanie przestrzeni wystawienniczej i opakowań, projektowanie ilustracji książki, projektowanie wydawnictw książkowych i czasopism, struktury wizualne, percepcja wizualna i audiowizualna, sztuka książki, grafika wektorowa, podstawy kompozycji, zaawansowane techniki obróbki obrazu.

W swojej twórczości zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, ilustracją, malarstwem i teatrem.

Wziął udział w ponad 200 wystawach, w tym indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą, m.in. w: USA, Japonii, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Szkocji, Korei Płd., Chinach i wielu innych.

Kurator i juror wielu wystaw i konkursów z dziedziny sztuki i projektowania, krajowych i zagranicznych (Korea Płd. Iran, Kirgistan, Indonezja).

Współorganizator międzynarodowego konkursu plakatu w ramach Festiwalu Jazz in Ruins (Gliwice).

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Polska Szkoda Plakatu” (2008).

Członek C-IDEA — China – International Design Education Association.

Członek Borderless Graphic Designers Group z siedzibą w Kanadzie.

Dyrektor CEIDA — China Europe International Design Culture Association z siedzibą w Belgii.

 

 

dr hab. Tomasz Tobolewski dr hab. Tomasz Tobolewski

dr hab. Tomasz Tobolewski, Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Strona internetowa:

https://www.instagram.com/tobolewskitomasz/

 

Kontakt:

tomasz.tobolewski@us.edu.pl

tel.: 505 093 025

 

Urodzony w 1973 r. w Zabrzu. Absolwent ASP w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach), dyplom w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Stanisława Kluski.

Wykłada również w Katedrze Grafiki na Uniwersytecie w Ostravie.

Laureat nagród, m.in.: Grand Prix na Biennale Grafiki Dry Point w Serbii (2011), Grand Prix na konkursie „Praca Roku” ZPAP (Katowice, 2004), I nagrody Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilzno, 2004). Prace w Saatchi Art.

Uczestnik wielu wystaw m.in.: (2018) POSK Gallary w Londynie, Triennale Grafiki Polskiej, BWA Katowice (2012), Salon de L’estampe Contemporaine – Ruel-Malmaison, Francja (2006), Wystawa Rysunku „Pierwszy Język” (Bielsko Biała, 2003), Wystawa młodych pracowników Instytutu Sztuki (Cieszyn, 2003), Konkurs Praca Roku ZPAP (Katowice, 2003 i 2004), Biennale Miniatury Graficznej (Częstochowa, 2004), Międzynarodowe Biennale Rysunku (Pilsno, 2004), Konkurs Rysunku im. Andorliego (Nałęczów, 2004), Internationale Mini Print (Sarajewo, 2005).

 

return to top