Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Ankieta nt. kredytów studenckich

09.06.2017 - 16:06 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Uniwersytet Śląski przeprowadza ankietę na temat kredytów studenckich. Adresowany do studentów sondaż składa się z siedmiu pytań i dotyczy kredytów studenckich, czyli rozwiązań, które w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponują niektóre banki.

Ankieta nie zawiera pytań dotyczących konkretnych produktów bankowych. Jej nadrzędnym celem jest próba odpowiedzi na pytanie o poziom wiedzy na temat tego rozwiązania i sposobu jego oceniania.

Wypełnienie ankiety nie zajmuje więcej niż pięć minut. Kwestionariusz znajduje się na stronie: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/258. Należy zalogować się jak do USOSweb’u, ale ankieta jest w pełni anonimowa.

Plakat promujący ankietę dot. kredytów studenckich zawierający podstawowe dane nt. akcji

return to top