Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Debata pt. „Po co potrzebny nam niezawisły sędzia?”

26.10.2016 - 09:27, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W środę 26 października 2016 r. o godz. 17.00 w auli nr 5 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się debata pt. „Po co potrzebny nam niezawisły sędzia?”, która dotyczyć będzie niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądów i prawa do sądu, a także granic ingerencji władzy wykonawczej (rządu) i ustawodawczej (Sejmu i Senatu) w działalność niezależnego sądownictwa i niezawisłych sędziów.

Spotkanie adresowane jest do studentów, absolwentów, pracowników naukowych śląskich uniwersytetów, a także sędziów, przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz wszystkich zainteresowanych.

Prelekcje wprowadzające do dyskusji wygłoszą dr hab. prof. UŚ, SSO Krystian Markiewicz – prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz SSO Waldemar Żurek – rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa. Moderatorem dyskusji będzie dr hab. adw. Jacek Barcik.

Zaproszenie (plik pdf)

return to top