Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dzień Kultury Quebeckiej

07.12.2016 - 11:30, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Pracownicy Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki organizują Dzień Kultury Quebeckiej, który odbędzie się 15 grudnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wykłady, quiz, film i prezentację, a także konkurs językowy pt. „Dites-le en français: mais quel français?”, który będzie polegał na przełożeniu tekstu (z załącznika) napisanego w języku quebeckim na język francuski standardowy. Własną propozycję (indywidualną lub grupową) przekładu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ewelina.berek@us.edu.pl do 14 grudnia do godz. 12.00. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród nastąpi 15 grudnia o godz. 13.15 w sali 0.1.

 

Program wydarzenia (skan dokumentu, plik pdf)

Tekst konkursowy (skan dokumentu, plik pdf w języku quebeckim)

Plakat promujący Dzień Quebecku

return to top