Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja programowa NKN w Lublinie

20.03.2017 - 14:19, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Doskonałość edukacji akademickiej będzie tematem najbliższej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbywać będzie się 29 i 30 marca 2017 roku w Lublinie. W spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Polską Komisją Akredytacyjną, udział wezmą ze strony Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak.

Lubelska konferencja jest szóstym z dziewięciu spotkań odbywających się w różnych ośrodkach akademickich, a mających na celu omówienie najważniejszych problemów oraz wyzwań, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce. Uczestnicy konferencji programowej zorganizowanej w Centrum Transferu Wiedzy KUL dyskutować będą na temat „Doskonałości edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”. Punktem wyjścia do dyskusji staną się kwestie dotyczące oceny i doskonalenia jakości kształcenia rozpatrywane między innymi w ujęciu porównawczym z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach europejskich. Spotkanie otworzą wystąpienia JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego oraz wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina. Na temat dylematów i wyzwań stojących przed edukacją w Polsce wypowie się prof. zw. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Konferencja programowa w Lublinie będzie okazją do omówienia kwestii związanych z jakością kształcenia z perspektywy studentów, doktorantów i absolwentów, a także dostosowywania oferty dydaktycznej do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące procesów rekrutacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia oraz przygotowaniem studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Spotkanie w Lublinie jest jednym z wydarzeń poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Krakowie. Podczas Kongresu minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin przedstawi inspirowany wynikami prac przygotowawczych projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Program dwudniowego spotkania dostępny jest na stronie: nkn.gov.pl.  

return to top