Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Wyzwania dla polityki senioralnej w XXI wieku”

26.07.2018 - 10:14, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W czwartek 11 października 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wyzwania dla polityki senioralnej w XXI wieku”. Celem spotkania jest dyskusja na temat konsekwencji starzenia się społeczeństwa. Zmiany demograficzne wymagają zintegrowanych działań obejmujących wiele sfer życia społecznego, zarówno w zakresie prawa i ubezpieczeń społecznych, jak również polityk rynku pracy oraz opieki zdrowotnej.

Uczestnicy wydarzenia rozmawiać będą między innymi na temat wyzwań dla polityki senioralnej państwa oraz obszarów, na które w kształtowaniu tej polityki należy zwrócić szczególną uwagę. Konferencja adresowana jest do naukowców reprezentujących nauki społeczne, zajmujących się tematyką prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także pracowników ZUS, urzędów marszałkowskich, instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych związanych z polityką senioralną.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Konferencja inaugurować będzie naukową współpracę pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych realizowaną w ramach podpisanej w 2017 roku umowy o współpracy partnerskiej w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej, badawczej, a także realizacji wspólnych projektów związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Organizatorem wydarzenia są Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej UŚ
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918–2018” objęta patronatem narodowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości.

Program wydarzenia (pdf, 772 kB)

return to top