Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

National Science Centre grants for employees and doctoral students of the University of Silesia

23.11.2020 - 10:01 update 12.04.2022 - 12:03
Editors: OO
Tags: grant

National Science Centre has announced the results of the following calls for proposals: OPUS 19 – for research projects, including the funding of purchase or production of scientific and research equipment, as well as PRELUDIUM 19 – for projects implemented by pre-doctoral researchers. The winners include 10 employees and 8 doctoral students from the University of Silesia in Katowice. The total amount of grants amounted to over PLN 12 million.

List of winners:

OPUS 19:

 • Dr Anna Malinowska: Technologie miłości. Kultury uczuć i intymności w dobie afektywnych mediów, PLN 268,416,
 • Janusz Gluza: Niestandardowe neutrina i efekty łamania symetrii CP w sektorze leptonowym, PLN 925,680,
 • Krystian Roleder: Ultrawysoka deformacja w ferroelektrycznych kryształach o strukturze perowskitu, PLN 782,400,
 • Dr Mateusz Dulski, Professor of the University of Silesia: Multifunkcjonalne porowate nanomateriały jako nowoczesne filtry środowiskowe do remediacji gleb i wód podziemnych, PLN 2,206,800 (consortium in cooperation with Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences),
 • Piotr Świątek: Struktura, funkcjonowanie oraz ewolucja jajników dżdżownic i pokrewnych im pierścienic – badania mikroskopowe i molekularne, PLN 719,160,
 • Maria Augustyniak: Nowoczesna nanocząstka i organizm modelowy – toksyczna relacja? Fizjologiczne i komórkowe przyczyny zaburzeń rozwojowych u Acheta domesticus po narażeniu na tlenek grafenu drogą pokarmową, PLN 1,288,888,
 • Prof. Grażyna Wilczek, Professor of the University of Silesia: W poszukiwaniu strategii adaptacyjnej u obligatoryjnych drapieżników – Immunologiczne mechanizmy u modelowego gatunku pająka Steatoda grossa (Theridiidae) w warunkach krótkoterminowej i chronicznej ekspozycji na metale, PLN 677,452,
 • Dr Alexander Betekhtin: Procesy reprogramowania komórek: analiza epigenetyczna i proteomiczna losów komórek gryki zwyczajnej i tatarki, PLN 1,504,117 (consortium in cooperation with Hugon Kołłątaj University of Agriculture in Kraków),
 • Zofia Piotrowska-Seget: Charakterystyka molekularna pęcherzyków błony zewnętrznej endofitycznych bakterii z rodzaju Pseudomonas i Rhizobium oraz ocena ich roli w stymulowaniu indukowanej odpowiedzi systemicznej u roślin, PLN 1,929,396 (consortium in cooperation with Maria Curie-Skłodowska University in Lublin),
 • Dr Marek Marzec, Professor of the University of Silesia: Poznanie molekularnych mechanizmów interakcji między szlakami sygnalizacji strigolaktonów i kwasu abscysynowego, PLN 3,018,638.

 

PRELUDIUM 19:

 • Monika Szafrańska, MA: Raptus puellae – między życiem a literaturą. Nieznany wiersz z sylwy Aleksandra Minora, cześnika chełmskiego, jako nowe źródło do literackiej tradycji raptu, PLN 147,600,
 • Emilie Szwajnoch, MA: Krajowa polityka bezpieczeństwa Chin jako instrument sekurytyzacji projektów infrastrukturalnych wdrażanych w Azji Centralnej, PLN 180,684,
 • Dominka Iwan, Msc: Zakaz dyskryminacji w algorytmicznym podejmowaniu decyzji, PLN 117,923,
 • Michał Michalak, Msc: Porównywanie orientacji kontaktów geologicznych: opracowanie nowej metryki do wykrywania i kwantyfikacji niezgodności kątowych między kontaktami geologicznymi na przykładzie monokliny śląsko-krakowskiej, PLN 97,466,
 • Angelina Łobejko, Msc: Eksperymentalne badania reakcji rozbicia deuteronu w obszarze konfiguracji bliskich FSI dla par pp i pn, PLN 121,152,
 • Karolina Prażmowska, MA: Ludy tubylcze kontra zmiany klimatu. Wyzwania dla sprawiedliwości międzynarodowej, PLN 127,650,
 • Wojciech Panek, MA: Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową. Aspekty prawne, PLN 182,459,
 • Kamil Janelt, MSc: Kutykula i związana z kutykulą odpowiedź na stres środowiskowy u słodkowodnego niesporczaka Thulinius ruffoi (Tardigrada, Isohypsibioidea: Doryphoribiidae) – formowanie, struktura i składniki chemiczne, PLN 139,980.

 

The results of calls for competitions can be found on: www.ncn.gov.pl.

kobieta w laboratorium

return to top