Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „II Jornadas Internacionales para profesores de espanol en Polonia”

15.03.2018 - 12:19 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

16 i 17 marca 2018 roku w Krakowie odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „II Jornadas Internacionales para profesores de espanol en Polonia”, organizowana przez Instytut Cervantesa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, reprezentowany przez dr Cecylię Tatoj.

Konferencja adresowana jest do teoretyków i praktyków nauczania języka hiszpańskiego, którzy reprezentują różne instytucje z kraju i z zagranicy. Program spotkania obejmuje szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno nauczania w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, a także nauczania języków obcych studentów. Założeniem konferencji jest przede wszystkim stworzenie możliwości spotkania środowiska akademickiego zajmującego się badaniem metodologii nauczania języka hiszpańskiego z nauczycielami oraz studentami filologii hiszpańskich w naszym kraju, w celu wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania najnowszych badań.

Już czwarta z kolei konferencja jest owocem żywej współpracy w zakresie dydaktyki języka hiszpańskiego pomiędzy Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego a Instytutem Cervantesa i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Szczegółowy program konferencji (pdf, 370,48 kB)

return to top