Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Nabór na studia podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych

24.01.2019 - 14:44 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Do 15 lutego 2019 roku trwa nabór na studia podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych, które adresowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy w tym obszarze. Celem tych interdyscyplinarnych studiów jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu polityki społecznej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się kwestie związane z prawem cywilnym, handlowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, podatkowym oraz finansów publicznych, a także problemy związane z postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym w administracji oraz postępowaniem cywilnym rozpoznawczym i egzekucyjnym w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. W programie kształcenia znalazły się ponadto zagadnienia etycznego postępowania urzędnika oraz zajęcia przygotowujące między innymi do zarządzania sobą i zespołem ludzi.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i autorytety w dziedzinie prawa, polityki społecznej i psychologii, pracowników Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i praktyków – radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące podyplomowych studiów Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych znajdują się na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/prawo-i-polityka-spoleczna-w-ubezpieczeniach-spolecznych.

Plakat promujący nabór na studia podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych. Niebiesko-zielono-biały. Lozo ZUS i WPIA. Nazwą studiów i adresem siedziby WPiA

return to top