Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Rektor prof. Andrzej Kowalczyk wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

19.10.2017 - 16:16 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

19 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XLV uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, która została zorganizowana w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Temat spotkania to „Nauka – Biznes – Samorząd. Trójkąt współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów”.

Jednym z punktów programu było uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wyróżnień programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. W gronie osób wyróżnionych Złotą Odznaką Honorową znalazł się JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.  

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawana jest osobom fizycznym i podmiotom, które przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

fot. Witold Trólka / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Oznaka i legitymacja

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top