Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Balon badawczy

number of news on the site
8162432

more

A Flying Laboratory Checks Air Quality

AboutAbout As many as 36 of the 50 most polluted cities in the European Union are located in Poland. Worldwide, researchers from various scientific disciplines join the fight against smog to counteract its aftermaths, including health threats resulting from air pollution. Scientists from the University of Silesia monitor air quality using the first and only...

Categories: articlesscience and art
tags :
more

Inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery

Na terenie chorzowskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego w piątek 31 marca 2017 roku odbyła się inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA). Jednostka powstała między innymi w celu umożliwienia kształcenia w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod. ULKA to układ laboratoriów: balonu na ogrzane powietrze wyposażonego w aparaturę pomiarową oraz laboratoriów stacjonarnych zaopatrzonych w aparaturę...

Categories: archiveinformationprojects
tags :
return to top