Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Mieście Nauki Katowice

28.06.2022 - 12:26, aktualizacja 30.09.2022 - 10:10
Redakcja: OO

Transmisja

Jednym z kluczowych wydarzeń minionego roku akademickiego było przyznanie Katowicom, tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. To prestiżowe wyróżnienie nadawane przez stowarzyszenie EuroScience po raz pierwszy trafia do polskiego miasta akademickiego. Uwieńczone sukcesem starania są efektem wspólnego wysiłku miasta Katowice oraz środowiska akademickiego uczelni publicznych mających siedziby w stolicy regionu. Aby wspólnie przygotować się do wydarzeń roku 2024 rektorzy siedmiu katowickich uczelni publicznych utworzyli Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, w którego skład wchodzą:

 • Miasto Katowice (strategiczny partner Konsorcjum),
 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
 • Politechnika Śląska,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider).

Potwierdzeniem tej współpracy będzie pierwsza wspólna inauguracja roku akademickiego organizowana przez katowickie uczelnie publiczne.

Ceremonia wspólnej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie się 30 września 2022 roku o godz. 10.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zostanie poprzedzona uroczystym przemarszem orszaków rektorskich ulicami Katowic, a zwieńczona koncertem w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Organizatorami inauguracji są: Miasto Katowice oraz Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki.

Partnerem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Program

 • przemarsz orszaków rektorskich,
 • przejście – spod Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego (Rynek), przejście aleją Korfantego w stronę Spodka, rondem Generała Józefa Ziętka, następnie aleją Roździeńskiego, przez ul. Olimpijską. Uczestnicy przemarszu wejdą do siedziby NOSPR od placu Wojciecha Kilara,
 • rozpoczęcie uroczystości,
 • przemówienia inauguracyjne,
 • immatrykulacja i ślubowanie doktorantów,
 • wykład inauguracyjny pt. „Transitioning together: universities, cities and regions acting to create positive change for all” („Wspólna przemiana: działania uniwersytetów, miast i regionów na rzecz pozytywnej zmiany dla wszystkich”) – prof. Michael Matlosz, przewodniczący EuroScience,
 • koncert:
  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
  Antoni Wit – dyrygent
  Krzysztof Książek – fortepian
  Wojciech Kilar – II Koncert fortepianowy, Krzesany

O oprawę muzyczną oficjalnej części inauguracji zadbają chóry akademickie: Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Chór Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Program:

 • „Gaudeamus igitur” – dyrygent: dr hab. Aleksandra Zeman, prof. UŚ
 • K. Sikorski i W. Raczkowski, „Polski hymn narodowy” – dyrygent: mgr Tomasz Giedwiłło
 • T. Klonowski, „Gaude Mater Polonia” – dyrygent: mgr Michał Brożek
 • „Vivat” – dyrygent: mgr Michał Brożek

Udział w inauguracji weźmie także „Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją mgr Anny Wojtas-Rduch. Utwory muzyczne wykonywane przez chóry, będą równolegle tłumaczone na język migowy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Minister Sportu i Turystyki,
 • Minister Zdrowia,
 • Marszałek Województwa Śląskiego,
 • Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Udział w uroczystości

Udział w inauguracji jest możliwy po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Rejestracji należy dokonać do 29 września 2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Transmisja

Transmisja części oficjalnej prowadzona będzie na Facebooku (na fanpage’u Miasta Katowice oraz na fanpage’ach uczelni tworzących Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki), a także w serwisie YouTube na kanale „Katowice Oficjalny Kanał”. Transmisja w języku angielskim dostępna będzie tylko w serwisie YouTube.

Europejskie Miasto Nauki 2024

Uroczystość międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 wpisuje się w obchody związane z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Pierwszy raz zaszczyt ten przypadł miejscowości z Europy Środkowo-Wschodniej – świadczy to o docenieniu wysiłków miasta związanych z transformacją regionu poprzemysłowego w silny ośrodek naukowy, w którym prężnie rozwijają się nowoczesne technologie.

Zaplanowane na najbliższe lata przedsięwzięcia w Katowicach mają na celu poprawę jakości życia oraz zdrowia mieszkańców i będą oparte o najnowsze zdobycze nauki i techniki. Naturalnym krokiem, umożliwiającym skuteczniejsze wdrażanie przemian oraz wzajemną wymianę myśli, jest zacieśnianie współpracy pomiędzy śląskimi uczelniami i miastem. Jednym z przejawów coraz bliższych więzi jest wspólna inauguracja roku akademickiego 2022/2023 przez członków Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki.

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki jest również szansą na zwiększenie zaangażowania mieszkańców Górnego Śląska i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych. Wzmacnia możliwości pozyskania środków do realizacji planów inwestycyjnych w regionalną naukę oraz zwiększa rozpoznawalność i turystyczną atrakcyjność miasta na arenie międzynarodowej.

Szczegóły dotyczące wydarzenia uzyskać można pod adresem: event@miastonauki.pl.

Klauzula RODO

Plakat

Zaproszenie rektora UŚ

Zaproszenie (skan dokumentu)

Zaproszenie

Dostępność dla wszystkich

Dostępność i równouprawnienie są priorytetowe dla Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki. Dlatego na miejsce Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 wybrano budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR), który spełnia najwyższe standardy dostępności architektonicznej. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi nie powinny napotkać tam na trudne do pokonania bariery.

W celu zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi zastosowano najnowocześniejsze technologie asystujące.

piktogram: osoba poruszająca się na wózku piktogram: tłumaczenia na język migowy dłonie ze stykającymi się w okrąg palcem wskazującym i kciukiem piktogram: napis CC

Dojazd i parkowanie

W przestrzeni Strefy Kultury, w której znajduje się budynek NOSPR dostępne są parkingi z wyraźnie oznaczonymi miejscami parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te usytuowane są w najbliższej możliwej odległości od wejścia głównego. Parkowanie na nich jest nieodpłatne dla osób do tego uprawnionych.

W uzasadnionych sytuacjach organizator wydarzenia daje możliwość podwiezienia samochodem osoby z niepełnosprawnością pod same drzwi wejściowe. Samochody prosimy jednak pozostawiać na wyznaczonych do tego celu miejscach parkingowych.

Droga prowadząca z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do wejścia do budynku jest utwardzona i pozbawiona skokowych różnic poziomów.

W miejsce wydarzenia można dostać się komunikacją publiczną. Najbliższy przystanek autobusowy nazywa się „Strefa Kultury NOSPR”  i znajduje się bardzo blisko głównego wejścia do budynku.

Strefa wejścia i komunikacja w budynku

Wejścia do budynku są dostępne z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą drzwi obrotowe otwierające się samoczynnie. Osoby, które mają taką potrzebę mogą też wejść tradycyjnymi drzwiami otwieranymi wahadłowo.

Powierzchnie kondygnacji są płaskie, bez różnic poziomów. Komunikację pionową dla publiczności zapewniają windy przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach. Na widowni przewidziane są miejsca dla osób na wózkach.

Infrastruktura

Obiekt wyposażony jest w toalety dostosowane do użytkowników z niepełnosprawnościami. W budynku dostępny jest pokój dla matek karmiących, w którym można też komfortowo przewinąć niemowlę.

Dostępność komunikacyjna

Głównym językiem wydarzenia jest język polski.

W trakcie wydarzenia możliwe będzie korzystanie z wykonywanych na żywo napisów w języku polskim i angielskim.

Rekomendujemy skorzystanie z poniższych linków, by wyświetlić napisy na własnym urządzeniu mobilnych:

Organizator zapewnia tłumaczenie na Polski Język Migowy. Będzie ono widoczne zarówno dla uczestników wydarzenia znajdujących się na sali jak i dla tych korzystających z transmisji online.

W sali koncertowej NOSPR jest bardzo dobra akustyka, ale dostępne są też systemy wspomagające słyszenie w aparatach słuchowych. Prosimy o wcześniejsze zasygnalizowanie organizatorom potrzeby skorzystania z takiego systemu.

Dostępna pomoc

Uczestników po wejściu powitają osoby, które odpowiedzą na wszelkie dodatkowe pytania związane z dostępnością wydarzenia.

return to top