Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyniki konkursu pn. „Otwarty dostęp”

Rozstrzygnięto konkurs pn. „Otwarty dostęp” realizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, którego celem jest dofinansowanie publikacji typu open access w prestiżowych czasopismach o dużym zasięgu. Członkowie zespołu ds. ewaluacji oraz Rady Naukowej IDB ocenili wnioski, biorąc pod uwagę m.in. spełnianie przez wybrane czasopismo kryterium otwartego dostępu (open access). Zaaprobowana przez rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach lista z rekomendacjami do otrzymania dofinansowania obejmuje 56 wniosków z 13 instytutów, z czego najwięcej z nich dotyczy opłat publikacyjnych za artykuły naukowców z Instytutu Inżynierii Materiałowej, Instytutu Psychologii oraz Instytutu Chemii.

Najwyższa kwota jednorazowego dofinansowania wynosi 15 000 złotych, natomiast łączna kwota przyznanego wsparcia dla naszych badaczy to blisko pół miliona złotych.

Konkurs pn. „Otwarty dostęp” wpisuje się w jeden z celów Inicjatywy Doskonałości Badawczej, który zakłada wzmocnienie widzialności wyników wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz wspieranie uczonych na wszystkich etapach ich naukowego rozwoju.

10 Instytut Inżynierii Materiałowej
10 Instytut Psychologii
8 Instytut Chemii
6 Instytut Nauk o Ziemi
4 Instytut Językoznawstwa
3 Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
3 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
3 Instytut Nauk Teologicznych
2 Instytut Nauk o Kulturze
2 Instytut Nauk o Sztuce
2 Instytut Nauk Prawnych
2 Instytut Pedagogiki
1 Instytut Matematyki
return to top