Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

II edycja konkursu „Równość i różnorodność w badaniach naukowych” rozstrzygnięta

03.01.2024 - 12:47 aktualizacja 08.01.2024 - 10:32
Redakcja: AJS

Konkurs „Równość i różnorodność w badaniach naukowych – II edycja” został rozstrzygnięty. Naukowcy reprezentujący 7 dyscyplin uzyskali wsparcie takich działań jak: badania własne, wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, udział w międzynarodowych konferencjach, tłumaczenie i korekta tekstów przeznaczonych do publikacji.

Komisja konkursowa dokonała oceny 39 zgłoszonych wniosków, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: zgodność tematyki badań z celami konkursu, wartość merytoryczna, trafność rozwiązań metodologicznych, oryginalność, znaczenie społeczne rozumiane jako możliwość zastosowania rezultatów w praktyce społecznej i edukacyjnej oraz możliwość wpływu na różnorodność społeczną, efekt publikacyjny oraz międzynarodowa współpraca badawcza. Finansowanie otrzymało 14 wniosków, które uzyskały najwyższe noty w ocenie merytorycznej. Dofinansowane projekty reprezentują następujące dyscypliny: inżynieria biomedyczna (1), językoznawstwo (3), literaturoznawstwo (4), pedagogika (1), prawo (3), psychologia (1), socjologia (1). Na realizację projektów przeznaczono w sumie 100 000 zł, przy czym najniższa kwota dofinansowania wyniosła 4000 zł, a najwyższa 8500 zł.

Konkurs „Równość i różnorodność w badaniach naukowych – II edycja” został zorganizowany w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pn. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej” oraz Planu Równości Płci UŚ. Przyczynia się on do promowania tematu równości i różnorodności w badaniach naukowych, upowszechniania wyników takich badań oraz rozwoju międzynarodowej współpracy badawczej w zakresie tej problematyki. Jest on nastawiony na działania zgodne z unijną Strategią Równości Płci na lata 2020–2025 oraz na zwiększenie znaczenia i widzialności uniwersytetu, zwłaszcza w programie Horyzont Europa.

zbliżenie na dłonie trojga osób trzymających puzzle / close-up of hands of three people holding puzzles

return to top