Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Uniwersytet Śląski wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals) przyjętych przez przedstawicieli 193 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Ogólnego w 2015 roku.

W rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” opublikowanych zostało 17 globalnych celów oraz 169 powiązanych z nimi zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Włączając się w misję społecznej odpowiedzialności uczelni, Uniwersytet Śląski poprzez swoją działalność badawczą, dydaktyczną i artystyczną, podejmuje szereg inicjatyw, przedsięwzięć i projektów, które pomagają realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Pracownicy, studenci i doktoranci związani ze śląską Alma Mater, pracując indywidualnie oraz w zespołach, podejmują tematy ważne zarówno z perspektywy regionu, kraju, jak i świata. Szukają rozwiązań na rzecz walki z ubóstwem, głodem i nierównościami społecznymi, badają życie na lądzie i pod wodą, analizują skutki zmian klimatycznych. Wyniki ich badań przyczyniają się do poprawy warunków i jakości życia innych ludzi. Tworzą nowoczesne technologie, badają światowe i narodowe dziedzictwo kulturowe, a także makro- i mikrokosmos. Dzielą się wiedzą, popularyzując naukę i rozbudzając ciekawość poznawczą osób w każdym wieku. Uczą krytycznego myślenia, wrażliwości na słowa i nieustępliwości w zadawaniu pytań. Ich działalność badawcza, dydaktyczna i artystyczna przyczynia się do przekształcania świata.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ikony)

Ikony symbolizujące 17 przyjętych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
return to top