Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program pn. „Tech | Kadra” – wyniki

08.02.2023 - 16:03 aktualizacja 13.02.2023 - 11:38
Redakcja: OO

Wyłoniono beneficjentów programu pn. „Tech | Kadra”, realizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Program jest adresowany do pracowników inżynieryjno-technicznych oraz badawczo-technicznych i ma na celu doskonalenie ich kompetencji badawczych związanych z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej.

Złożone wnioski zostały poddane dwuetapowej ocenie formalno-merytorycznej dokonywanej przez zespół ds. ewaluacji składający się z członków Rady Naukowej IDB oraz przedstawicieli Rady Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej UŚ. Ocena merytoryczna opierała się na analizie planu rozwoju kompetencji wnioskodawców pod kątem doświadczenia pozwalającego na obsługę oraz utrzymanie sprawności aparatury naukowo-badawczej, a także umiejętności przeprowadzania pomiarów i badań z jej wykorzystaniem. Ocenie podlegał także opis efektów, które wnioskodawcy zamierzają uzyskać dzięki przyznanemu wsparciu. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków zostali zaproszeni na rozmowę, w której szczegółowo omówili swój plan rozwojowy. Laureatami zostało trzech specjalistów inżynieryjno-technicznych z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. Dodatkowo trzech kolejnych wnioskodawców z najwyższymi notami zostało wyróżnionych, co wiąże się z przyznaniem dofinansowania w wysokości maksymalnie 5 tys. zł na odbycie specjalistycznych szkoleń.

Przedmiotem finansowania są m.in. koszty specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz dodatków zadaniowych z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Beneficjenci programu są zobowiązani m.in. do udziału w specjalistycznych szkoleniach, zwiększenia aktywności w zakresie obsługi sprzętu IBDA wymienionego we wniosku konkursowym, zwiększenia liczby wykonywanych badań dla zespołów spoza własnego instytutu, a także zwiększania widzialności obsługiwanej aparatury.

Lista laureatów (plik PDF, 189 KB)

kobieta w laboratorium

fot. Pexels

return to top