Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

IDB | Wyniki konkursów: „Doskonały kierunek” oraz „Listy gratulacyjne JM Rektora…”

09.12.2022 - 16:25 aktualizacja 16.12.2022 - 12:18
Redakcja: MK

W ramach Systemu Motywacyjnego w Dydaktyce Akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowane zostały konkursy, których celem było docenienie różnych aktywności prowadzących do doskonałości dydaktycznej na naszej uczelni.

Adresatami konkursu pn. „Doskonały kierunek (zgodnie z założeniami nowej koncepcji studiów), dla rad dydaktycznych kierunków studiów w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, finansowanego z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej” były dyrekcje kierunków wraz z radami dydaktycznymi. Decyzją eksperckiej komisji konkursowej wsparcie finansowe oraz certyfikat „Doskonały kierunek” zostały przyznane kierunkom: administracja, studia czeskie, kognitywistyka, etnologia oraz logopedia.

Wyniki konkursu

Więcej o konkursie można przeczytać w zakładce Rozwój.

Z kolei konkurs pn. „Listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla nauczycieli/nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022 organizowany w ramach Systemu Motywacyjnego w Dydaktyce Akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach finansowanego z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej” kierowany był do osób, które w roku akademickim 2021/2022 opracowały lub zrealizowały elementy programu kształcenia w obrębie kierunku odznaczające się najwyższą jakością realizacji w skali wydziału. Laureaci otrzymali nagrody w trzech kategoriach: praca ze studentami, innowacje dydaktyczne oraz współpraca w ramach dydaktyki. Łącznie przyznanych zostało 94 listów gratulacyjnych.

Lista laureatów i laureatek

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w zakładce Rozwój.

Kobieta z książkąfot. pexels

return to top