Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

System Motywacyjny w Dydaktyce Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (SMoDA)

Dydaktyka jest sercem każdego uniwersytetu. Znamy jej wartość, doświadczamy efektów korzystnego wpływu edukacji na społeczeństwo, świat wokół nas. Docenianie tych z nas, którzy najbardziej angażują się w aktywności na rzecz doskonałego kształcenia jest nie tylko ważne dla nauczycieli/ nauczycielek akademickich, ale i potrzebne dla rozwoju kształcenia w najlepszych jego odsłonach.

System Motywacyjnych w Dydaktyce Akademickiej (SMoDA) projektowany jest jako proces stale doskonalony, przez co niezamknięty, nieograniczony, w ramach którego aktualizowane będą różnego rodzaju aktywności, które sprawią, że doceniać będziemy swoje działania w następujących przestrzeniach (zgodnych z certyfikatami doskonałości Polskiej Komisji Akredytacyjnej):

  1. Doskonały kierunek
  2. Zawsze dla studenta
  3. Otwarty na świat
  4. Partner dla rozwoju

Już dzisiaj w ramach obszaru „Zawsze dla studenta” rozpoczynamy pierwszą z aktywności, a mianowicie konkurs pn, „Współmyślenie, współdziałanie” dla mentorek/mentorów zespołów studenckich realizujących projekty naukowe, dydaktyczne, społeczne oraz artystyczne. 20 zespołów studenckich przy współpracy z mentorką/mentorem będzie miało szansę w kolejnym roku akademickim realizować projekty, które podnosić będą poziom zaangażowania osób studiujących w życie naukowe, dawać będą im możliwość rozwoju oraz poszerzania kompetencji społecznych, a także będą szansą na prezentację prowadzonych przez nich badań. Projekty te ponadto pozwolą na budowanie relacji z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu dostępnym tutaj: Zarządzenie Rektora nr 82/2022.

Wyboru mentorek/mentorów zespołów projektowych w ramach konkursu pn. „WSPÓŁMYŚLENIE, WSPÓŁDZIAŁANIE” dokona komisja w składzie:

1) prof. dr hab. Ewa Jarosz (WNS);
2) dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ (WNŚiT);
3) dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ (WH);
4) dr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ (WSiNE);
5) dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ (WH);
6) dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ (WH);
7) dr hab. Martyna Rzętała, prof. UŚ (WNP);
8) dr Monika Gwóźdź (WT);
9) dr Agnieszka Kulawik (WNŚiT);
10) dr Maciej Janowski (WNS);
11) dr Magdalena Półtorak (WPiA);
12) dr Adrian Robak, prof. UŚ (SF).

 

Wyniki I edycji Konkursu „WSPÓŁMYŚLENIE, WSPÓŁDZIAŁANIE”
organizowanego w ramach Systemu Motywacyjnego w Dydaktyce Akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla mentorów/mentorek zespołów studenckich realizujących projekty naukowe, dydaktyczne, społeczne oraz artystyczne

return to top